Samfunn

Politidirektør Benedicte Bjørnland skal gå gjennom politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening.

Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytningen til Narkotikapolitiforeningen

Politidirektøren varsler full gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening etter kritikk.

Publisert Sist oppdatert

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun sier at det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid.

– Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland.

Norsk Narkotikapolitiforening har rundt 3.600 medlemmer, som i hovedsak består av politiansatte. Foreningen har vært kritisk til regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika til eget bruk.

– Tydelig skille

Direktoratet vil sørge for et tydelig skille mellom politiet og ulike frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer.

− Politidirektoratet er svært opptatt av at det ikke skal oppstå uklarhet hvor frivillige foreninger oppfattes som en del av politiet. Nå tar vi en full gjennomgang for å sikre en tydeligere og mer prinsipiell bevissthet rundt dette rolleskillet, sier Bjørnland.

Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig. Det kan skape usikkerhet rundt rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger, erkjenner politidirektøren.

Stanser alle utbetalinger

Direktoratet har tidligere varslet en gjennomgang av egne utbetalinger til Norsk Narkotikapolitiforening. Organisasjonen mottok 2 millioner kroner til kurs og konferanser fra Politidirektoratet mellom 2011 og 2018, har Nettavisen tidligere skrevet.

Inntil videre er utbetaling av støtte til alle frivillige politiorganisasjoner stanset.

Bjørnland sier at støtten som er gitt, er tildelt etter formelle søknader og er avgrenset til gjennomføring av faglige konferanser som har blitt vurdert som kompetansehevende for medarbeidere i politiet. De skal nå se nærmere på praksisen og på nytt vurdere grunnlaget for å gi økonomisk støtte.

Powered by Labrador CMS