Annonse

politidirektoratet

Politidirektoratet skal gå gjennom tilknytningen til Narkotikapolitiforeningen

Politidirektøren varsler full gjennomgang av politiets tilknytning til Norsk Narkotikapolitiforening etter kritikk.

Økt innsats for bedre innsatsledelse

I Politidirektoratet jobber man nå for å skape en mer lik og enhetlig innsatslederrolle i politiet over hele landet.

Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet

Sp mener norsk politi fylles med mellomledere, og vil legge ned Politidirektoratet.

Leder

LederStøre-strev om nærpolitireformen

Jonas Gahr Støre vil da ikke vrake politireformen, han vil bare gi mer penger til politiet.

Leder

LederStøre-strev om nærpolitireformen

Jonas Gahr Støre vil da ikke vrake politireformen, han vil bare gi mer penger til politiet.

Oslos konstituerte politimester Bjørn Vandvik står på den korte lista over søkere som vi ha jobben som politimester i Oslo.

Disse kan bli Oslos nye politimester

Bare fire kvalifiserte søkere.

Slik kan han redde nærpolitireformen

Riksadvokaten, politimestre og professorer står klare med råd om hvordan Politi-Norge kan repareres.

Politidirektøren går av– Hun er den eneste som kan ta over

Politidirektør Odd Reidar Humlegårds erstatter må både være samlende, tydelig og ha en klekkelig dose politisk teft. PST-sjef Benedicte Bjørnland seiler opp som favoritt.

Ingen politidistrikter overholder tidsfristen– Skyldes kritisk bemanning og en stram budsjettsituasjon

– Det er ikke holdbart verken for politiet selv eller for publikum, slår leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad fast.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

LederPengegalopp i politiet

Kostnadseksplosjonen i Politidirektoratet er ikke regjeringens feil. Det er en konsekvens av politireformen og Stortingets sentraliserte styringsiver, skriver redaktør Magne Lerø.

Lønnsutgiftene i Politidirektoratet har økt med 88 millioner på fire år

Lønnsutgiftene og antall ansatte i Politidirektoratet (POD) har gått opp, fire år etter at Frp gikk til valg på å legge ned hele direktoratet.

Politiet– Vi må rekruttere fra andre steder enn Politihøyskolen

Digitalisering skaper nye kriminalitetsformer. Politiet vil derfor trappe opp på kompetansefronten og ansette flere dataingeniører i årene fremover.

Ny politistruktur endelig vedtattKun fire av 72 klagere ble hørt

Departementet viste litt mer nåde enn direktoratet.

LederPolitisk politistyring

Om Odd Reidar Humlegård tillater seg å komme med kritiske merknader til gjennomføringen av politiske vedtak, bør Hadia Tajik klare å komme på den tanken at Stortinget ikke har vært realistisk nok og at problemet ikke er en tafatt justisminister, skriver redaktør Magne Lerø.

LederPolitisk politistyring

Om Odd Reidar Humlegård tillater seg å komme med kritiske merknader til gjennomføringen av politiske vedtak, bør Hadia Tajik klare å komme på den tanken at Stortinget ikke har vært realistisk nok og at problemet ikke er en tafatt justisminister, skriver redaktør Magne Lerø.

Tajik etterlyser politisk styring av Politidirektoratet

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har mistet styringen over Politidirektoratet, mener justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap). Amundsen er ikke enig.

Hun blir ny sjef for Politihøgskolen

i dag ble Nina Skarpenes (53) beskikket som sjef Politihøgskolen for en åremålsperiode på seks år.

Kripos oppfordrer flere til å anmelde datakriminalitet

Datakriminalitet øker i omfang, men de fleste sakene blir ikke anmeldt, ifølge Politidirektoratet.

52 kommuner klager på politireformen: Udramatisk, mener justisministeren

Klagene på ny lokal politistruktur har strømmet inn til Politidirektoratet de seneste dagene. Justisministeren lar seg ikke bekymre. Sjekk om din kommune har klaget!

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

Asylretur er blant politiets topp tre prioriteringer

Til tross for svak tilstrømming av asylsøkere til Norge i 2016, skal poltiet fortsatt prioritere å returnere flyktninger fremover.

Slik fordeles politi-kronene

Politiet skal styrke politidistrikene i 2017.

Frps programkomité vil legge ned Politidirektoratet

Politireformen gjør Politidirektoratet (POD) overflødig, mener Fremskrittspartiets programkomité, som enstemmig foreslår å legge ned etaten.

Nærpoliti eller gummipolitiIngen vei tilbake for politi-Norge

Omorganiseringen av norsk politi ble ferdigstilt kun få dager før den ble presentert. Men resultatet hadde blitt et helt annet uten Stortingets veto mot færre enn 210 tjenestesteder.

Ny organisering av norsk politi

Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontorer skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgave: forebygging, etterforskning og beredskap.

Ber Politidirektoratet redde flere lensmannskontor

Landets politimestre vil kutte 130 av dagens lensmannskontor. Senterpartiet krever at Politidirektoratet griper inn og sørger for at det blir flere tjenestesteder.

Humlegård– Bergenspolitiet jobber med kjempesak

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier bergenspolitiet jobber med en svært omfattende sak som har tvunget dem til å prioritere hardt. Han tror saken kan sette etaten i et nytt lys.

Politidirektoratet vil bekjempe machokultur i politiet

Politidirektoratet varsler et oppgjør med machokultur og seksuell trakassering i politiet. I tillegg krever direktoratet at det ansettes flere kvinnelige politiledere.

Anundsens som slett eksempel

Når Anders Anundsen åpenlyst refser politimester Jon Steven Hasseldal for kapasitetskrisen på Gardermoen, demonstrerer han en mangelfull styringsevne. Hasseldal har rett og gjort jobben sin. Det bør han få annerkjennelse for, ikke henges ut for å svikte som leder, skriver redaktør Magne Lerø.

Eks-politimester fortsetter med millionlønn som rådgiver i POD

Den tidligere politimesteren i Hordaland Geir Gudmundsen får millionlønn «på livstid» i ny jobb som rådgiver i Politidirektoratet etter at han måtte gå fra stillingen sin som følge av handteringen av Monika-saken i Bergen.

Borten Moe-øksa mot byråkratiet

Ola Borten Moe kan ikke bare bruke storslegge mot direktoratene. Skal han komme noen vei med sin «tillitsledelse» og avbyråkratisering, må han bli konkret med hensyn til hva politikerne skal slutte med, hvilke rapporter de vil droppe og hva lokale ledere skal få bestemme, skriver redaktør Magne Lerø.

– Å fjerne Politidirektoratet vil være direkte uansvarlig

Høyre mener Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er uklokt. Men Politiets fellesforbund støtter Senterpartiets kritikk.

Anundsen står fast på 1000 nye politifolk i år

Frp lovet 1000 nye politistillinger innen året var omme, men politidistriktene sier de ikke har råd til å fylle stillingene. – Da er pengene brukt på noe annet, svarer justisministeren.

UDI har evaluert seg selv: Var ikke forberedt på fjorårets flyktningstrøm

UDIs beredskap var for dårlig på flere områder. Samarbeidet med Politiets Utlendingsenhet og Politidirektoratet hadde store mangler.

Høyre-topp hudfletter Sp-Arnstad etter Pod-kritikk

Senterpartiet er sterkt kritisk til Politidirektoratets utvikling de siste årene og åpner nå for å legge det ned. Det mener Høyres Hårek Elvenes er reinspikka opportunisme.

Annonse
Annonse
Annonse