Samfunn

Mestas folk rykket ut ved Tronoddbrue i Lom for å vurdere flomskader.

Regionreformen kan bli svinedyr

Konsernsjef i Mesta advarer mot 1,5 milliarder i merkostnader per år.

Publisert Sist oppdatert

– Det er vår plikt å advare mot negative samfunnsmessige konsekvenser, sier administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta.

I et av de alle siste innleggene under høringen om overføring av oppgaver fra staten til de nye regionene fikk Statens Vegvesen kollegial drahjelp fra sine partnere langs veiene.

Kort om Mesta

Mesta AS Ble etablert i 2003 da produksjonsvirksomheten i Statens Vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt.

Selskapet har i dag en omsetning på rundt 4 milliarder kroner i året og 1500 ansatte.

Nærings- og fiskeridepartementet vurderte å selge sin eierpost på 100 prosent i 2014, men disse planene ble lagt til side.

Sams vegadministrajson

Det er særlig planene om å flytte såkalt sams vegadministrasjon som i dag utføres av direktoratet Statens Vegvesen, over til fylkene, Opseth advarer mot.

Årlig vedlikehold av fylkesvegnettet ligger på 7,5 milliarder kroner i året.

Reformen vil blant annet gjøre de nye fylkene til byggherrer av fylkesveiene i stedet for en statlig aktør.

Investeringene i fylkesvegnettet har variert de siste årene, men i 2017 var de på 9,7 milliarder kroner.

– Vi har foretatt egne overslag, og en flytting av vegadministrasjonen vil medføre en merkostnad for samfunnet på 1,5 milliarder per år, sier Opseth.

Grunnen er blant annet at Mesta ser for seg at flyttingen vil føre til at det opprettes flere enkeltkontrakter.

Og det er svært kostnadsdrivende. Hvert prosjekt trenger en egen prosjektstab. Dessuten er dagens rapporteringsregime svært omfattende. Med flere prosjekter blir det også mer rapportering.

– Alt dette gir økte kostander uten at kvaliteten på veiene blir endre av den grunn, sier Opseth som frykter dårligere sikkerhet på veiene og høyere klimautslipp som følge av omleggingen.

Statens Veivesen har foreslått nærmere utredning av overføringen som Mesta støtter.

Da Menon undersøkte opphevelsen av sams vegadministrasjon for Statens Vegvesen tidligere i år vurderte de ikke samfunnsøkonomiske konsekvenser forbundet med overflytting.

I rapporten ble det også pekt på en rekke omstillingskostnader knyttet til endringer i kontrakter med markedsaktørene uten at størrelsen kunne anslås.

KS tror på overføring

Under sitt innlegg helt først i høringen, kommenterte fylkesordfører i Trøndelag, Tore Sandvik, at man i dag helt sikkert kommer til å høre mange gode argumenter fra statlige direktorater for hvorfor de ikke bør overføres til regionalt folkevalgte.

– Vi tror det er mulig å satse på folkestyre. Mulig og mer treffsikkert, sier Sandvik som talte på vegne av KS.

Powered by Labrador CMS