Annonse

regionreform

Regional rapportAlle må tilpasse seg Viken

– Vi tilpasser oss hvis det er behov, sier Osmund Kaldheim leder i Husbanken. Statens Vegvesen vurderer å organisere seg med divisjoner i stedet for geografi.

Regionreform– Vi har lenge bygget for dyrt i Norge

Mens fylkene selv tror regional kontroll på fylkesveiene vil gi billigere veier, tror de som skal bygge dem det vil bli dyrere.

Regionreformen kan bli svinedyr

Konsernsjef i Mesta advarer mot 1,5 milliarder i merkostnader per år.

Fortsatt stor motstand mot Vestland

Rundt to tredeler av innbyggerne i Sogn og Fjordane sier de ikke ønsker å bli slått sammen med Hordaland. Motstanden er omtrent like stor som for et år siden.

Syltynn KrF-manøver spiker i kista for regionmotstanderne, mener Ap-fylkestopp

KrF har på syltynt grunnlag satt spikeren i kista for alle motstandere av regionreformen, mener stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap Stein Erik Lauvås.

RegionreformSpår langvarig strid mellom kommunene, regionene og staten

Og en mer effektiv offentlig sektor kan vi se langt etter.

Sp vil velte regionreformen med hjelp fra KrF og Frp

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik sier partiet håper å kunne velte regionreformen ved å få stortingsrepresentanter fra både KrF og Frp til å stemme imot.

KS om regionreformenRegjeringen går med museskritt

Dersom fylkeskommunene reelt skal styrkes, må oppgavene til de nye regionene bli flere og tydeligere, mener KS.

Analyse

Svarteper-spillet

Spillet om regionreformen blir uforståelig, fordi partiene jobber så intenst med å slippe unna skylden for alt som kommer til å gå galt. Det er lite sannsynlig, men resultatet kan bli at vi får en ny reform som alle andre enn Høyre og Frp synes er bedre, skriver Aslak Bonde.

Analyse

Svarteper-spillet

Spillet om regionreformen blir uforståelig, fordi partiene jobber så intenst med å slippe unna skylden for alt som kommer til å gå galt. Det er lite sannsynlig, men resultatet kan bli at vi får en ny reform som alle andre enn Høyre og Frp synes er bedre, skriver Aslak Bonde.

Erna Solberg– Jeg tror vi klarer å lande regionreformen i løpet av noen måneder

Synspunkt

Viken viser vei

Rapport fra Olympiasalen på Oslo Plaza – stedet hvor fylker blir til regioner som ingen vil ha.

Foreløpig stopp for Viken-opprør

De fylkespolitikerne som ønsket å stanse arbeidet med den kommende Viken-regionen, led nederlag i et møte i Fellesnemda for Viken i ettermiddag. Men de lover omkamp ved neste korsvei, på møtet 8. oktober.

Tillitsvalgte i Viken– Fellesnemnda må være sitt arbeidsgiveransvar bevisst

I dag skulle fellesnemnda for Viken fylkeskommune starte arbeidet med nytt våpenskjold. Nå må arbeidet settes på vent.

– KrF vil ikke stanse regionreformen

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier partiet ikke har noen planer om å snu i sitt syn på regionreformen.

RegionreformFinnmarksopprøret

Regionreformen er blitt et spørsmål om hva som burde komme først - regionene eller de nye oppgavene. Nå kan gal rekkefølge velte hele reformen.

RegionreformenNorsk Hydro kritisk til forslag om mer regional næringspolitikk

Industrigiganten har liten tro på at fylkeskommunene bør få økt ansvar for forsknings- og innovasjonsmidler.

Kommunalministeren tror Viken «kan fremstå litt skummel» for de andre regionene

Regjeringen ga etter for politisk pressUtvidet fylkenes høringsfrist mot ordførernes anbefaling

Fylkesordførerne mener det setter tidsrammene for regionreformen i fare.

Forsker– Forslagene til regjeringens ekspertutvalg vil svekke statlig spisskompetanse

Ekspertutvalg vil legge ned seks statlige etater

Nesten 5000 arbeidsplasser og 23,5 milliarder kroner er i spill etter at et regjerings-nedsatt ekspertutvalg har foreslått å legge ned seks statlige etater.

Slår alarm om beredskapen i nye Viken fylke

Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann

Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen.

Nav foreslås omorganisert til tolv regioner

Som følge av regionreformen kommer arbeidsdirektør Sigrun Vågeng med anbefaling til ny fremtidig regional struktur i Nav.

Tannhelsetjenesten flyttes ikke fra regionene likevel

Regjeringen ville flytte ansvaret for tannhelsetjenesten til kommunene, men får ikke flertall for dette på Stortinget. I stedet blir det en prøveordning.

Stortinget fjerner mer enn hver sjette kommune36 kommuner involvert i tvangsvedtak

Det er flertall på Stortinget for å redusere antallet kommuner fra 428 til 354. Tvang skal brukes i elleve tilfeller.

KSUtilstrekkelig og uryddig regionreform

Landsstyret i KS mener at regjeringens forslag til regionreform ikke ivaretar forventninger til og behov for å gi fylkeskommunene tilstrekkelige verktøy til å gi tilfredsstillende innhold i demokratireformen.

Borgerlig enighet om elleve regioner

De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om det nye regionkartet. I alt får landet 11 nye regioner.

Her er det nye Norgeskartet for fylkesmennene

– Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Frykten for Oslo-politikerne

Kommune- og regionreformen kan bli en vinnersak for regjeringen og støttepartiene om de får frem at den er langsiktig, og de i tillegg klarer å klistre Ap til Senterpartiet. Men det blir ikke lett. Foreløpig ser det ut til at de fire partiene er i ferd med å gjøre det maksimalt vanskelig for seg selv.

Frykten for Oslo-politikerne

Kommune- og regionreformen kan bli en vinnersak for regjeringen og støttepartiene om de får frem at den er langsiktig, og de i tillegg klarer å klistre Ap til Senterpartiet. Men det blir ikke lett. Foreløpig ser det ut til at de fire partiene er i ferd med å gjøre det maksimalt vanskelig for seg selv.

KSFrivillighet først i kommunereformen

KS ber Stortinget sørge for at endringene i kommunestruktur forankres i det lokale folkestyre så langt det er mulig.

KommunereformenMest bråk om regionreform

Regjeringen og samarbeidspartiene kunne stolt legge fram resultatene fra kommunereformen i formiddag: Det blir 70 færre kommuner her i landet. Antallet reduseres fra dagens 428 til 358 kommuner. Men regionsreformen møter mer motbør.

Samarbeidspartiene vil redusere antallet kommuner til 358

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428.

Fylker sier nei til sammenslåing

Norske fylker avviser å slå seg sammen til større regioner. Om lokalpolitikerne får det som de vil, er trøndelagsfylkene de eneste som går for frivillig sammenslåing.

Reform Oslo Høyre vil spise naboene

Nabokommunene Bærum, Nittedal, Lørenskog, Oppegård og Nesodden bør gå sammen med Oslo. Slik vil Oslo Høyre løse både kommune- og regionreformen.

Hedmark vil ikke slå seg sammen med Oppland

RegionreformenFlertallet vil ikke ha storfylke på Vestlandet

I Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland sier et flertall nei til planene om en vestlandsregion.

Foreslår bispedømmer som regionmodell

Uenighetene om hvordan Norges nye regionkart skal se ut kan løses ved å legge bispedømmene til grunn for fylkessammenslåinger, foreslår pater Kjell Arild Pollestad.

RegionreformenEnige om å etablere østlandsregionen «Viken»

Fylkene Østfold, Akershus og Buskerud er enige om å etablere Viken som en felles region - forutsatt at også Oslo blir med.

Regionreformen kan hjelpe de små partiene

At fylker slås sammen i regjeringens nye regionreform, kan bety at små partier får flere representanter på Stortinget, ifølge en valgforsker.

Kan gå mot storstilt regionreform

Nærmest alle fylkeskommuner samtaler eller forhandler om å lage nye regioner, erfarer Kommunal Rapport.

Venstre vil skjerme Oslo i regionreform

Fylkesordførerne støtter forslag om ti regioner

Regionreform: Fylkesordførere vil ha ansvar for kollektivtransporten

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet i KS forutsetter det følger nye, konkrete oppgaver med, når nye folkevalgte regioner etableres. Blant annet advarer KS å gi kommunene ansvar for kollektivtrafikken.

Sanner: – Bidrar ikke til sentralisering

Regjeringen vil erstatte fylkeskommunene med 10 regioner.

Annonse
Annonse
Annonse