Samfunn

Statsråd Anniken Hauglie styrker varslervernet.

Regjeringen styrker vernet av varslere

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Regjeringen håper lovendringen kan tre i kraft i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte. Offentlige myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper det vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Vi er helt sikre på det. Når vi nå inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter omfattes, så vil varslerens situasjon bedres betydelig. Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesansvar, sier Hauglie.

Forslaget om styrking av varslervernet ble sendt på høring 20. juni i fjor og blir oversendt til Stortinget denne uka. Hauglie håper vedtak blir fattet før sommeren, og at lovendringen trer i kraft 1. juli.

Powered by Labrador CMS