Annonse

EU vil gi varslere sterkere beskyttelse

De nye reglene vil beskytte personer mot oppsigelse og andre former for straff for å varsle om brudd på EUs lover og regler.

Kommentar

Intern varsling og varslervernUtredning av kunnskapskrav til «faktaundersøkere» haster

Bruken av «faktaundersøkelser» som metode for å undersøke ulike typer varsling er i en tidlig utviklingsfase. Dette medfører en del oppstartsfeil og mangler. Det haster med å formalisere kunnskapskravene.

Leder

LederVarsling på avveie

Det finnes mye dårlig ledelse rundt om. Vi har fått enda et eksempel på at varsling skaper mer kaos og millioner kastes ut av vinduet på advokatregninger som ikke løser noe som helst.

Styrer og krisehåndtering

Mange styrer i Norge er trolig dårlig forberedt på å håndtere ulike typer av kriser. Rett og slett fordi de ikke har trent på det.

Lederverktøy

Slik lager du gode varslingsrutiner

VG: Over hundre varsler mot avdelingsdirektør i Utdanningsetaten i Oslo

Oslo-skolenUtdanningsforbundet med klar støtte til byrådets skolepolitikk

LederVarsling på avveie

Selvsagt vil Raymond Johansen selv ha styring over varslet mot sin utvalgte, Inga Marte Thorkildsen. De anonyme varslerne som presterer et nytt varsel, forstår ikke at de alt har tapt.

LederSøgnen bæres ut

Astrid Søgnen fyller 67 år og har vært skoledirektør i 18 år. Hun burde ha vett til å trekke seg framfor å taue inn advokat for å få fortsette som bremsepedal der Inga Marte Thorkildsen tråkker på gassen.

Lektor mener Thorkildsen-varsel er ledd i maktkamp

Det anonyme varselet mot oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er et ledd i en maktkamp mellom politikere og byråkrater, mener lektor Simon Malkenes.

Akademikerne skeptiske til varslingsombud

Alle de store organisasjonene i arbeidslivet har levert sine svar om varslingsutvalgets anbefalinger.

Politiets fagforening krever nasjonalt varslingsombud

Etter flere varslingssaker og gjentatte feil i behandlingen av sakene i Politidirektoratet, mener Politiets Fellesforbund at et varslingsombud må på plass.

Varsling splitter arbeidslivet

Forslag fra varslingsutvalg splitter arbeidslivet: Arbeidstakere vil ha egen tvisteløsningsnemnd og strengere straffer for brudd på reglene. Arbeidsgiverne sier tvert nei.

LederNytt liv i varsling mot Søgnen

Varslingssaken mot Astrid Søgnen bør ikke gjenopptas. Inga Marte Thorkildsen har ballen. Hun må finne ut av om hun kan leve med måten Søgnen leder utdanningsetaten på.

Høyre har ferdigbehandlet 35 varslingssaker

Brudd på etiske retningslinjer i de aller fleste sakene

Kommentar

Bråket i skolenFra kontroll til utvikling og samarbeid

En lærer som varsler om ulevelige arbeidsforhold blir kalt inn på teppet, Utdanningsetaten krever støtte fra skolebyråden, mens Inga Marte Thorkildsen blir sittende mellom barken og veden. Nå er det tid for sunn fornuft, skriver Bård Andersson.

EU-forslagArbeidsgivere må kunne bevise at de ikke hevner seg på varslere

I dag kommer EUs forslag til nye varslingsregler. I Storbritannia bøtelegges banksjef for varslerjakt.

Varsler til sak mot Fretex etter oppsigelse

Etter at han og tre andre varslet om et internt forhold i Fretex, ble stillingen til Per-Yngve Monsen organisert vekk. Nå har han saksøkt arbeidsgiveren.

Ingen trakasseringsspørsmål i statlig medarbeiderundersøkelse

Spørsmål om trakassering mangler i den siste utgaven av medarbeiderundersøkelsen for 84 statlige virksomheter. Spørsmål om varsling er også fjernet av Difi.

Utvalg anbefaler nasjonalt varslingsombud

Vil også ha egen varslingslov.

Kommentar

Kulturen hjalp Giske å grave sin egen grav

Da arbeiderbevegelsen vokste fram måtte det kjempes for å bli hørt. Det var bevegelsens fødselssmerte. I dag er kulturen en utfordring, og de sitter alle sammen fast i det samme limet, skriver Hans Erik Anonsen.

LederVarslerforvirring i mediene

Den som ikler seg en varslerkappe kan ikke forvente å få diktere pressens behandling av egen sak. I saken om Trond Giske var Nettavisen den eneste som gjorde jobben sin.

LederGiske mot Støre

Jonas Gahr Støre anklages for å ha ofret Trond Giskes rettsikkerhet på #metoo-alteret. Normal rettssikkerhet vil måtte vike når #metoo-bølgen slår inn over en kjent person - og mediene leder an i forhåndsdømming, skriver redaktør Magne Lerø.

LederVarsling på blindspor

Når en varsler ikke vil anmelde sin egen sak, bør politiet holde seg unna. Forsøk på å gjøre varslinger til straffesak, vil føre til færre varsler og mindre opprydning, skriver redaktør Magne Lerø.

LederHøyre i #metoo-grøfta

Høyre har prioritert hva de har ansett for å være i partiets interesse. Så raknet hele forsvarsverket og Erna Solberg blir stående som en leder som ikke har fulgt med i timen.

Solberg– Tonning Riise ville ikke blitt gjenvalgt dersom jeg visste om varslene

Erna Solberg erkjenner at Høyre ikke så systematikken i varslene om Kristian Tonning Riise i 2013. – Han ville ikke blitt gjenvalgt dersom jeg visste, sier hun.

Flere sykmelder seg på grunn av arbeidskonflikter og et økende antall saker ender opp i domstolene

– Hvis en av partene mener at det er ubehagelig å være på jobb i en periode, er ikke sykefraværsordningen ment for dette, sier arbeidsrettsadvokat.

Hagen tar Giske i forsvar

Frp-nestor Carl I. Hagen mener hendelsen mellom Giske og Oma i New Delhi «kanskje var et overtramp, men ikke alvorlig nok til å få ham fjernet som nestleder».

LederGiske som fortsatt maktfaktor

Sentralstyret i Ap kan puste lettet ut, men de aner ikke hvor mange nye problemer som blir skapt etter at «problemet Giske» er løst.

Støtte, respekt og sinne etter Giskes avgang

Reaksjonene har vært mange etter at Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Leder i Trøndelag Arbeiderparti Karianne Tung er sint og lei seg.

Fra varslersak til intern maktkamp

Varslersakene var i utgangspunktet ikke en del av en maktkamp i Ap, men i kjølvannet av dem har interne spenninger tatt fyr, mener statsviter Svein Tuastad.

LederVarsleres makt

Hvis det interne notatet Nettavisen omtaler er riktig, er det Giske har fortatt seg neppe jus–mat. Juristen Hadia Tajik får si hva hun vil. Da er det mangel på folkeskikk og etisk dømmekraft det handler om, skriver redaktør Magne Lerø.

Analyse

En god krise for Støre?

Tirsdag kan ha vært dagen da Jonas Gahr Støres opptur som autoritativ Ap-leder startet, skriver Aslak Bonde.

HR-ekspert– Nå tar Støre tydelig lederansvar i Giske-saken

Sjef i HR Norge Even Bolstad mener Ap-lederen nå fremstår som forbilledlig ryddig i håndteringen av varslene mot den fratrådte nestlederen i partiet.

LederStøres autoritet

Ved å ikle seg noe som likner en dommerkappe, er Jonas Gahr Støre i ferd med å tilta seg en autoritet som Trond Giskes støttespillere neppe vil akseptere.

LederGiske i Støres hender

Jonas Gahr Støre har rimelig kontroll i en kaotisk situasjon. Om ikke verre saker dukker opp, vil Giske kunne overleve om han gjør bot og endrer oppførsel, skriver redaktør Magne Lerø.

NRKGiske stiller ikke på sentralstyrets møte

Sentralstyret i Arbeiderpartiet skal møtes for å gjennomgå varslene om upassende oppførsel av nestleder Trond Giske. Ifølge NRK vil han ikke stille på møtet.

StøreTror på varslerne mot Giske

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han tror på de varslene som er kommet om nestleder Trond Giske. Før jul kom det flere nye varsler.

LederTajik mot Giske

Ved å rykke ut mot Trond Giske har Hadia Tajik svekket sin posisjon i partiet – eller styrket den om det skjer endringer i maktforholdene.

LederSvekket Giske

Ingen har mandat til å rydde opp i et parti. Det er medlemmer og tillitsvalgte som avgjør om Trond Giske skal beholde den posisjonen han har i partiet.

LederÅpenhet uten varsling

Christine Meyer er ingen varsler, men hun står for en sunn åpenhet som er belastende for henne selv. Vi tåler at flere etatsledere sier det de mener, skriver redaktør Magne Lerø.

Slik skal HR håndtere seksuell trakassering på jobb

– Hold hodet kaldt og hjertet varmt, råder Even Bolstad, leder i HR Norge.

Varslingssak ved Naturhistorisk museum«Smiler oppover, hater nedover»

Direktøren ved naturhistorisk museum i Oslo har notert ned sine inntrykk av egne ansatte. Disse notatene er nå blitt en sak som toppledelsen ved Universitetet i Oslo må håndtere.

Er det nødvendig med varslingsrutiner for en virksomhet med bare 10 ansatte?

DP-juristene svarer.

Advokat– Nye varslingsregler vil ramme tusenvis

Ekspert på arbeidsrett forklarer de nye reglene for varsling på jobb, og hvorfor de har betydning for deg.

Lederverktøy

Én av fem ledere ­kjenner ikke til lovfestet varsler­vern

Gode rutiner erstatter frykt og usikkerhet med åpenhet, hevder ekspert.

Kommuner bryter Grunnloven - best å holde kjeft

Mange kommunale ledere går lenger enn det Grunnloven åpner for når de gir korreks til ansatte som har uttalt seg offentlig, mener Sivilombudsmannen.

«Varsling etter boka» fungerer ikke i praksis

LederThommessen i kastevinder

Olaf Thommessen er avhengig av tillit fra styret, ikke fra alle ansatte, for å kunne fungere som generalsekretær for Bedriftsforbundet. Varslinger og uro betyr ikke nødvendigvis at det utøves kritikkverdig ledelse, skriver redaktør Magne Lerø.

Vil endre varslingsregler

Det ligger an til en endring av arbeidsmiljølovens regler for vern av varslere før sommeren. Men mange av arbeidsgiverorganisasjonene er kritiske til flere av regjeringens forslag.

Endringer i arbeidsmiljøloven– Styrker vern av varslere

Virksomheter med ti ansatte eller flere får plikt til å utarbeide varslingsrutiner.

LedelsesbarometeretKontroll og styring skaper fryktkultur

Arbeidsplasser med strenge kontrollregimer og styring gjør at ansatte ikke tør å si ifra. De frie og autonome arbeiderne, derimot, kan varsle i vei uten å frykte for jobben sin.

Regjeringen styrker vernet av varslere

Ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal bli bedre ivaretatt. Regjeringen håper lovendringen kan tre i kraft i sommer.

Frykt for «store personlige belastninger» stanser varsling i kommunene

Nær halvparten av de som varsler om kritikkverdige forhold i kommunesektoren ser aldri en vesentlig endring. Like mange nektes å snakke offentlig om alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ifølge ny rapport.

Flere varsler om permitteringer enn oppsigelser– Kan bety at næringslivet forventer bedring

Antall varslede oppsigelser i januar var halvert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser ferske Nav-tall. Trenden med flere varsler om permitteringer enn oppsigelser fortsetter.

Obama benåder Chelsea Manning

President Barack Obama benåder Chelsea Manning, som er dømt til 35 års fengsel for å ha lekket store mengder hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks.

Historisk år for varsling

Det amerikanske finanstilsynet har aldri betalt ut mer til varslere enn i 2016.

VarslingTil rettssak mot Oslo universitetssykehus

Jinan Behnan varslet om dårlige forhold ved Oslo universitetssykehus. Det fikk konsekvenser for henne. Nå saksøker hun. OUS sier Behnan har vært «svært krevende».

Ekspertutvalg skal granske varsleres rettigheter

Regjeringen vil i statsråd i dag utnevne en ekspertgruppe som skal granske varslernes rettssikkerhet i Norge.

SelskapskontrollFor vanskelig å varsle i helseforetakene

Riksrevisjonen mener at uønskede hendelser i helseforetakene meldes i for vekslende grad og at varslingssystemene er for vanskelig å bruke.

Annonse
Annonse
Annonse