Samfunn

Regjeringen vil diskutere rovdyr med Stortinget

Regjeringen vil drøfte hvor mye ulv og bjørn det skal være i Norge med partiene på Stortinget. I et brev fra miljøvernminister Erik Solheim (SV) heter det at regjeringen vil ha et bredest mulig forlik.

Publisert Sist oppdatert

Solheim sier at det i første runde blir snakk om å skape enighet om kunnskapsgrunnlaget for de to rovdyrartene. Han legger til at regjeringen finner ny kunnskap om størrelsen på bjørnebestanden svært interessant.

– En nylig utviklet beregningsmodell, basert på blant annet DNA-analyser og størrelsen på bjørnenes leveområder, viser at det i 2009 mest sannsynlig ble født seks bjørnekull i Norge, skriver Solheim til miljøfraksjonene på Stortinget.

Den tidligere brukte metoden viser til sammenligning bare én sikker bjørneyngling.

Bredt forlik

Solheim viser i brevet til Soria Moria-II-erklæringen der det heter at regjeringen innen utgangen av 2010 vil invitere Stortinget til et bredt forlik om bestandsmål for ulv og bjørn.

Når det gjelder ulv, er kunnskapsgrunnlaget i dag et helt annet enn ved inngåelsen av rovviltforliket i Stortinget i 2004, skriver miljøvernministeren. Han viser til at det i perioden 2004-2009 aldri har lyktes å oppnå bestandsmålet for ulv på tre helnorske ynglinger innen det avgrensede forvaltningsområdet.

– Men det kan se ut til at målet nås i år, skriver Solheim.

I brevet står det ingenting om den grunnleggende uenigheten det er i regjeringen mellom SV og Sp. Heller ikke ett ord om de rundt tusen rovdyrdemonstrantene som sist uke troppet opp foran Stortinget med krav om en ny og strengere rovviltpolitikk.

Vårjakt på bjørn

I tillegg til vurdering av bestandsmål for ulv og bjørn vil regjeringen avklare spørsmålene om nødverge for hund, eventuell vårjakt på bjørn og en mulig videreføring av prøveordningen med leie av jaktrett på elg i ulverevir.

Miljøvernministeren er nøye på at Norges internasjonale forpliktelser veier tungt, slik også den nasjonale målsettingen gjør om både å sikre rovviltbestanden og næringsdrift basert på beite i utmark.

– Alle vurderinger må dessuten være innenfor rammen av Bernkonvensjonen og loven om naturmangfold. Norge har en selvstendig plikt til å opprettholde bestandene av bjørn og ulv på et levedyktig nivå, skriver Solheim til energi- og miljøkomiteen på Stortinget. (©NTB)

Powered by Labrador CMS