Samfunn

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ser frem til at EFTA-domstolen avklarer striden om den norske foreldrepenge-ordningen.

Regjeringens frist for å forsvare seg mot anklager om diskriminering går ut

Norge står anklaget for diskriminering av fedre. Nå må regjeringens forsvar oversendes retten.

Publisert Sist oppdatert

Fedres rett til foreldrepenger er i Norge avhengig til mors arbeidssituasjon. Det samme gjelder ikke motsatt vei.

Dette mener ESA, tilsynet som skal ettergå og gripe inn dersom EFTA-landene - deriblant Norge - ikke gjennomfører direktivene når de skal eller om de ikke følger EØS-reglene, er i strid med likestillingsdirektivet.

ESA har derfor klaget Norge inn for Efta-domstolen.

Det er beregnet at Norge får en ekstrakostnad på omkring 800 millioner kroner i året dersom regjeringen dømmes og tvinges til å likestilline mor og far i denne ordningen.

De har frist til i morgen, tirsdag 18. september, for å legge frem sitt forsvar.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ser frem til å få en rettslig avklaring.

– Dette er en prinsipielt viktig sak. Utforming av foreldrepengeordningen er et viktig virkemiddel i familie- og likestillingspolitikken. Vi mener det bør være opp til nasjonale myndigheter, og ikke ESA, å bestemme hvilke vilkår som må være oppfylt for å få rett til foreldrepenger i Norge, sa hun til Dagens Perspektiv da det ble klart at saken gikk til retten i mai.

Dagens Perspektiv kommer tilbake med mer når svaret fra Barne- og likestillingsdepartementet foreligger.

Powered by Labrador CMS