Annonse

esa

Slik foregikk regjeringens diskusjoner med Esa om lønnsstøtte

Ny dokumentasjon viser at to departementer diskuterte tak i lønnsstøtteordningen med Esa dagen før finansministerens omstridte orientering til Stortinget.

EsaNorge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger ved opphold i utlandet

Ved å begrense sykepenger fra å bli utbetalt når mottakere drar til andre EØS-land, bryter Norge EØS-reglene, mener EØS-tilsynet Esa.

Mer enn 3.100 ofre for trygdeskandalen er identifisert

Nav har så langt funnet fram til 3.143 personer som er rammet av trygdeskandalen, men tallet kan stige, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til Eftas overvåkingsorgan Esa.

Esa-skepsis til jernbaneløsning

Fjerde jernbanepakke overfører makt direkte fra Norge til EUs organer. Unødvendig, mener kilder i EØS-tilsynet Esa.

Ny bokNorske byråkrater og politikere feiger ut i møte med Esa

Politikere og byråkrater uten selvtillit og nok EØS-kunnskap gjør at Norge presses mot mer privatisering, skriver Stein Reegård i LO i en ny bok.

ESA gir klarsignal til norsk karbonfangstprosjekt

Efta-tilsynet Esa sier ja til at det norske prosjektet for karbonfangst og -lagring kan motta over 20 milliarder kroner i statsstøtte.

EsaNorske regler for sosial dumping bryter med EØS-reglene

Eftas kontrollorgan Esa mener de norske reglene mot sosial dumping som ble innført i 2016, strider mot EØS-avtalen og ikke tydelig nok viser at de virker.

ESA tar Norge til retten for regler om sykehusvalg

ESA tar Norge til EFTA-domstolenKrav om at ledere må være EØS-innbyggere

Dette kan tvinge selskaper til å endre sammensetningen i ledelse eller styre, mener ESA.

Leder

LederIdeelle opptrer som kommersielle

Det ser ut til at ESA ikke vil godta at det opprettes en egen anbudsklasse for ideelle. Da får de ideelle gjøre som Frelsesarmeen, slå seg sammen og opptre som de kommersielle.

Leder

LederIdeelle opptrer som kommersielle

Det ser ut til at ESA ikke vil godta at det opprettes en egen anbudsklasse for ideelle. Da får de ideelle gjøre som Frelsesarmeen, slå seg sammen og opptre som de kommersielle.

Regjeringens frist for å forsvare seg mot anklager om diskriminering går ut

Norge står anklaget for diskriminering av fedre. Nå må regjeringens forsvar oversendes retten.

Øystein Solvang blir ny kommunikasjonssjef i ESA

Norske Øystein Solvang er utnevnt til ny kommunikasjonssjef i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

– En fordel at EFTA-domstolen kommer med en rettslig avklaring

ESA krever at mor og far likestilles i den norske foreldrepenge-ordningen. Resultatet kan bli en ekstrautgift i statsbudsjettet på mange hundre millioner kroner.

ESAESA mistenker Widerøe for brudd på konkurransereglene

EØS-tilsynet ESA mistenker Widerøe for å ha misbrukt sin markedsmakt ved å nekte konkurrenter tilgang til et spesialutviklet innflygingssystem.

Norge gjennomfører flest EU-direktiver

ESA godkjenner utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

Tidligere ESA-topp tror ikke Island-veto stopper Norges energisamarbeid

Tidligere ESA-topp Per Andreas Bjørgan tviler på at islandsk veto vil hindre Norge fra å bli med i Acer.

ESA har godkjent tilskuddsordningen for historiske pensjonsutgifter

Bemanningsbransjen ruster til krig mot begrensninger

Venstresidens ønske om forbud og strammere reguleringer av bemanningsbransjen kan strande, selv med et flertall i Stortinget. Det vil EØS og et knippe skarpskodde advokater sørge for.

Regjeringen svarer ESANekter å likestille foreldrepengeordningen

Bestrider ESAs foreldrepenge-uttalelse.

ESA– Norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, mener EØS-tilsynet ESA.

Uber truer med å trekke seg ut av Norge

Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.

194 Uber-sjåfører anmeldt og 11,2 millioner kroner inndratt

Politiet har slått hardt ned på Uber-sjåfører i Norge. Så langt har 194 sjåfører blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.

InfografikkStatsstøtten økte med 17 prosent

Lyser ut forskningsmidler til romforskning

For første gang lyser Forskningsrådet ut forskningsmidler til Program for romforskning, sammen med FRIPRO/FRINATEK.

Taxiforbundet raser mot ESA – Drosje vil bli dyrere

ESA mener norske drosjeløyver bryter med EØS-avtalen. Norges Taxiforbund mener fri etablering gir dyrere priser, og spør hvorfor i all verden ESA kommer med dette nå.

ESA krever tilbakemelding om verftssaken i april

EFTAs overvåkingsorgan ESA går med på å la Norge forsøke å løse den såkalte verftssaken på hjemmebane, men ber om en statusoppdatering innen 10. april.

Hauglie har tro på løsning i verftssaken

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er overbevist om at den såkalte verftssaken kan løses gjennom samtaler mellom partene i arbeidslivet.

ESA utfordrer Høyesterett Regjeringen overlater ansvaret til partene

Skal fremmedarbeidere ha norsk lønn for norsk arbeid? Høyestrett sier ja, ESA nei. Regjeringen overlater spørsmålet til partene. Men NHO er splittet og LO under angrep fra EØS-kritikere.

EØS-flertallet på LO-kongressen kan falle

Mye avhenger av det regjeringen omtaler som den viktigste og mest sensitive saken for EØS-avtalen, tror Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

ESA krever tilbakebetalinger fra norske skattemyndigheter

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener norske skattemyndigheter har ilagt bedrifter opp mot 40 millioner kroner i ulovlige gebyrer, og organet krever at pengene blir tilbakebetalt.

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

Nei til EU ønsker like regler for arbeidsinnvandring fra alle land. Vi mener særregler for borgere fra EU/EØS-land er diskriminerende.

Arbeidsinnvandring alle er tjent med

Nei til EU ønsker like regler for arbeidsinnvandring fra alle land. Vi mener særregler for borgere fra EU/EØS-land er diskriminerende.

Tre års strid om havnearbeidereHøyesterett avgjør havnestriden

Førstkommende fredag skal Høyesterett i plenum avsi dom i den nå tre år lange havnekonflikten. Landets øverste domstol skal prøve om EØS-avtalen må vike for Grunnloven.

Åpner sak mot norske banker etter spørsmål om sikkerheten i BankID

Overvåkningsorganet til Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) åpner sak mot flere av Norges største bankaktører etter klage fra en internasjonal betalingsaktør.

ESA: 350 kroners-grensen er ikke ulovlig

Norge knytter seg til EUs finanstilsyn

Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, sier hun vil se grundig på varselet hun nå har fått fra ESA.

Har Telenor forhindret konkurranse gjennom sin dominerende stilling i Norge?

En foreløpig konklusjon fra overvåkningsorganet ESA viser at Telenor kan ha misbrukt sin posisjon.

LO fornøyd med regjeringens svar i allmenngjøringssaken

Regjeringen forsvarer den norske allmenngjøringsordningen i brev til ESA.

ESA krever svar fra regjeringen

NHO har klaget på reise, kost og losji-regler i verftsindustrien, og får nå støtte fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Annonse
Annonse
Annonse