Samfunn

Bengt Fasteraune (Sp) mener omorganiseringen av Statens vegvesen burde vært behandlet i Stortinget.

– Ren sentralisering

Senterpartiets Bengt Fasteraune mener samferdselsministeren tar helt feil når han kaller omorganiseringen av Statens vegvesen desentralisering.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en ren sentraliseringsreform. Fra å være en regionalt organisert organisasjon blir mange tilgodesett med et såkalt regionalt senter med et forholdsvis diffust innhold, sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp), som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Største utflytting

Onsdag fortalte Dagens Perspektiv om den største utflyttingen av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden på 2000-tallet: 270 arbeidsplasser i Statens vegvesen skal ut av Oslo innen 2022.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har beskrevet omstillingen som «desentralisering». Tekna-tillitsvalgt Trond Wiberg i Statens vegvesen frykter kompetanseflukt og mener sentralisering er et mer dekkende begrep.

– Det fremstår mer som en sentralisering. Makta blir sittende i Oslo og divisjonene er sentralisert til byer. De fleste som skal ut av Oslo skal heller ikke langt, flertallet skal ikke lenger enn til Drammen og Moss. Distriktspolitikk er det i hvert fall ikke.

Den desentraliserte strukturen blir kraftig redusert

Svært alvorlig

Fasteraune er enig:

– Når statsråd Dale sier at dette er en desentraliseringsreform, er det feil. Toppledelsen, divisjonsledelsen er uten unntak flyttet til store byer, eller byer rundt Oslo noe som er sentraliserende i seg selv. All erfaring viser at når ledelsen forsvinner, så er det et steg mot ytterligere sentralisering.

Fasteraune er mener «hele tanken om en helhetlig landsdekkende regional struktur» er forlatt.

– Den desentraliserte strukturen blir kraftig redusert, noe som er svært alvorlig. Dette gjelder også trafikkstasjoner, der de enten er foreslått nedlagt, har kortere åpningstid eller begrensninger på type tjeneste. Den endelige beslutningen på dette er utsatt, men det må likevel ikke overskygge alvorligheten i det som nå skjer.

Utfordring for de nye fylkene

1.850 ansatte i dagens Statens vegvesen skal overføres til fylkene fra 1. januar 2020.

– Nå må prosessen rundt overføring av oppgaver til fylkeskommunen samordnes med Vegvesenets nye struktur på en helt annen måte. Det vil være avgjørende at fylkeskommunen nå tar ansvaret for å opprettholde en desentralisert struktur i sitt eget fylke.

Powered by Labrador CMS