Samfunn

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva slags krav og forventninger foreldrene kan stille til de ansatte.

Røe Isaksen skjerper krav til barnehagene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva foreldre og barn har krav på.

Publisert Sist oppdatert

– Vi gjør det tydeligere hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Da blir det lettere for alle foreldre å vite hva de kan forvente av barnehagen, og hvilke krav de kan stille, sier Røe Isaksen.

Som eksempel viser han til at det blir tydeligere at de ansatte har plikt til å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

– Det skal være nulltoleranse for mobbing. Foreldre skal kunne forvente samme oppfølging uavhengig av hvilken barnehage barnet går i, sier statsråden.

Sårbare

Kunnskapsministeren presenterte den nye rammeplanen under et besøk i en barnehage i Bærum mandag. Han beskriver rammeplanen som barnehagens grunnlov og sier den bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en helt sentral plass.

Røe Isaksen har tidligere kalt språkarbeidet i barnehagene en fanesak, men Stortinget avviste hans ønske om en egen språknorm for 5-åringer. Statsråden framholder likevel at den nye planen skjerper føringene for språkarbeidet, noe han mener er helt nødvendig.

Mangfold

Blant minoritetsspråklige har andelen barn i barnehage økt fra 58 til 79 prosent de siste ti årene, framholder Røe Isaksen.

– Framtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, mener han.

Forrige gang rammeplanen ble oppdatert var i 2006. Det nye regelverket har større oppmerksomhet om de yngste, ifølge statsråden.

– For første gang blir det gitt overordnede føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Foreldrene må kunne forvente at personalet har gode rutiner og setter av nok tid til tett oppfølging, sier Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS