Annonse

Mobbing

Slik håndterer du de vanligste årsaker til sykefravær

Ved å identifisere de vanligste årsakene til jobbfravær kan du utarbeide en plan for å forhindre at det utvikler seg til et alvorlig problem.

Leder

LederGi mer makt til læreren

Den nye regjeringen må i tillegg til å fjerne firerkravet styrke den enkelte lærers posisjon, gi tillit og la de slippe betydelige deler av den regelstyringen og rapporteringen som er dynget over skolen.

Leder

LederGi mer makt til læreren

Den nye regjeringen må i tillegg til å fjerne firerkravet styrke den enkelte lærers posisjon, gi tillit og la de slippe betydelige deler av den regelstyringen og rapporteringen som er dynget over skolen.

Du får det bedre med deg selv hvis du griper inn når en kollega blir mobbet

Stortinget tar grep etter trakasseringsavsløringer

Stortingspresident Tone W. Trøen vil utvide representantenes etiske veileder og utrede en ekstern varslingskanal for å stanse mobbing og trakassering.

Norsk studieFlere mobberelaterte episoder ved stort arbeidspress

Hvis ledere i tillegg lar være å utøve ledelse på arbeidsplassen, øker antallet episoder ytterligere.

Fjernledelse Slik oppdager du mobbing

Medarbeidere som følte seg utenfor før kan oppleve seg ekstra ekskludert når alle sitter spredt på hvert sitt hjemmekontor.

Leder

LederLæreren alle sviktet

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev, ble delvis ufør og sitter igjen med en regning på 1.5 millioner etter å ha tapt en erstatningssak. Menneskerettighetsdomstolen sier det er for tidlig å behandle saken. Oslo kommune bør rydde opp i tragedien.

Leder

LederLæreren alle sviktet

Clemens Saers ble utsatt for vold fra en elev, ble delvis ufør og sitter igjen med en regning på 1.5 millioner etter å ha tapt en erstatningssak. Menneskerettighetsdomstolen sier det er for tidlig å behandle saken. Oslo kommune bør rydde opp i tragedien.

Seksuell trakassering i Forsvaret– Kort vei fra russ til soldat

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal hjelpe Forsvaret med å «Sette strek».

Forsvaret fikk 30 prosent flere varslingssaker i fjor

Antall varsler om mobbing, trakassering og økonomiske misligheter i Forsvaret steg med over 30 prosent fra 2018 til 2019.

Disse lederne er spesielt utsatt for mobbing

Her får du seks tips til hvordan du kan forhindre og takle mobbing av ledere.

Større ansvar på ledere for å stanse mobbing

En ny dom i Frostating lagmannsrett åpner for at arbeidsgivere lettere kan dømmes for ikke å ta tak i mobbing på arbeidsplassen. Saken bør prøves i Høyesterett, mener advokat Nicolay Skarning.

Leder

LederLærere fratatt rettssikkerheten

Politikerne ville det godt med krafttak mot mobbing. De endte opp med å frata læreren rettsikkerheten og bytte ut rett med følelser.

Leder

LederLærere fratatt rettssikkerheten

Politikerne ville det godt med krafttak mot mobbing. De endte opp med å frata læreren rettsikkerheten og bytte ut rett med følelser.

Mobbing og trakassering fortsatt er utbredt i UH-sektoren

Rektor Olsen: - Overgrep og mobbing har ingen plass på UiB


LederNulltoleranse for krenking av elever svekker lærernes rettsikkerhet

Både elever, foreldre og politikere kan kreve at lærer oppfører seg skikkelig. Er det noe politikere ikke kan, er det å hindre at elever noen ganger føler seg krenket.

LederNulltoleranse for krenking av elever svekker lærernes rettsikkerhet

Både elever, foreldre og politikere kan kreve at lærer oppfører seg skikkelig. Er det noe politikere ikke kan, er det å hindre at elever noen ganger føler seg krenket.

Juristene svarer

Kan jeg kreve erstatning av arbeidsgiver på grunn av mobbing på jobb?

DP-juristene svarer.

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Én av fem ansatte i offentlig sektor opplever å ha blitt krenket på jobb

Det er 27 prosent høyere enn i privat sektor, viser tall fra FINNs jobbundersøkelse.

Han endret hvordan verden tenker om mobbing– Eg kan ikkje sjå at Utdanningsdirektoratet og politikarane våre har teke ordentleg innover seg kva slik alvorlig mobbing inneber

Mobbeforskningens gudfar, Dan Olweus, vinn Christieprisen 2018.

Selv sterke personer takler ikke mobbing på jobb over lengre tid

Handler trakassering mer om hvordan man takler det enn om hva man faktisk blir utsatt for?

Mobbeombud på plass i alle fylker fra høsten av

Juristene svarer

Blir jeg mobbet på jobb?

DP-juristene svarer.

Synspunkt

Mobbing av ledere: Hva er det egentlig som forgår?

Begrepet «mobbing» har etter hvert fått en bestemt definisjon. Men hva er det egentlig som foregår når en leder mobbes? Her er en «historie fra virkeligheten», skriver organisasjonsrådgiver Knut Wollebæk.

Synspunkt

Mobbing av ledere: Hva er det egentlig som forgår?

Begrepet «mobbing» har etter hvert fått en bestemt definisjon. Men hva er det egentlig som foregår når en leder mobbes? Her er en «historie fra virkeligheten», skriver organisasjonsrådgiver Knut Wollebæk.

Svensk forskning3 prosent av lederne blir mobbet

I en ny studie der 18.000 svenske ledere har deltatt, oppgir 3,2 prosent at de blir mobbet på jobben. – Funnet er ikke overraskende, sier Mats Glambek, mobbeforsker ved Universitetet i Bergen.

Flere elever melder om mobbing

I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016.

Mobbe­ombud også for arbeids­livet

Mobbe­ombud også for arbeids­livet

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Lederverktøy

MobbingUnngå fryktkultur på arbeidsplassen

Det destruktive i oss kommer frem når vi føler oss truet. Slike forsvarsmekanismer er ikke uvanlige i arbeidsmiljøer, og derfor er det desto viktigere at ledelsen både fanger dem opp og gjør noe med dem, mener organisasjonskonsulent Kjell Dahl.

Mobbing og seksuell trakasseringServitører og sykepleiere mest utsatt

Unge kvinner mer utsatt for mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen sammenlignet med jevnaldrende menn.

ForskningÅ bli frosset ut er det verste

Å bli ekskludert og frosset ut på jobben kan være mer skadelig enn annen, mer trakasserende mobbing, viser studie.

Konflikt forveksles med mobbing

En ansatt kommer på sjefens kontor og føler seg mobbet. I mange tilfeller kan det vise seg å handle om en enkel konflikt, forklarer svensk arbeidslivsforsker.

Jobbmobbing på nett får store konsekvenser

Mobbing via e-post og sosiale medier er en type jobbmobbing som kan pågå døgnet rundt.

En konflikt med bare tapere

KOMMENTAR: Den ene parten beskyldes for mobbing, mens den andre parten beskyldes for rasisme. NFF velger å legge lokk på Edvartsen-saken ved å skyve problemet foran seg.

En konflikt med bare tapere

KOMMENTAR: Den ene parten beskyldes for mobbing, mens den andre parten beskyldes for rasisme. NFF velger å legge lokk på Edvartsen-saken ved å skyve problemet foran seg.

Røe Isaksen skjerper krav til barnehagene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener den nye rammeplanen for barnehagene tydeliggjør hva foreldre og barn har krav på.

Mobbing kan gi skjerping – en liten stund

– Dersom man blir urimelig kritisert og begynner å skjønne at sjefen ikke er noe glad i deg lenger, kan det hende at man skjerper seg på kort sikt, sier professor Ståle Einarsen.

Slik stopper du mobberen fra å terrorisere kollegaer på jobb

Folk tror mobbere har dårlig selvtillit. Sannheten er at mobbing er en måte å takle skam.

Svensk studieNår lederen mobbes

Ledere som mobbes savner ofte støtte, viser en ny studie fra Sverige.

Frykt for «store personlige belastninger» stanser varsling i kommunene

Nær halvparten av de som varsler om kritikkverdige forhold i kommunesektoren ser aldri en vesentlig endring. Like mange nektes å snakke offentlig om alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, ifølge ny rapport.

Lederen mobber, men ingen sier ifra

Her er årsakene til at mobbende atferd får lov til å fortsette.

Mobbing i skolen– Deprimerende å se hvordan en del voksne opptrer på sosiale medier

Barn ser til voksne og vil formes av deres adferd. – Derfor er det viktig at rollemodeller oppfører seg i den offentlige debatten, mener leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Voksne griper ikke inn når elever blir mobbet

– Dette er en utfordring vi er nødt til å ta på dypeste alvor, sier Sylvia Lind, leder i elevorganisasjonen.

– Ledelse nøkkelen til mindre mobbing i helsevesenet

Ny doktorgrad har sett på hvordan sykepleiere forsøker å mestre mobbing.

Mange opplever mobbing som en utstøtingsprosess

Det går frem av en ny doktorgrad om mobbing og utstøting i arbeidslivet.

Sladder på jobben skal være positivt

En ny studie viser at sladder på arbeidsplassen kan føre med seg både økt samarbeid og styrket tillit mellom kollegaer. Et tveegget sverd, mener psykologiprofessor.

Ny rapport: Sjefene mobber egne soldater

Hele 40 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene i førstegangstjenesten oppgir at de er blitt mobbet i militæret.

Sladder og baksnakking er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser

Offentlig sektor sladrer mest, mens orden faller hardest i industrien.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet vedgår at Elevundersøkelsen for 2015 kan være upålitelig.

Kunnskapsdepartementet frykter nasjonal mobbetabbe

Rekkefølgen på spørsmålene om mobbing kan ha gjort at Elevundersøkelsen ikke er til å stole på, mener Kunnskapsdepartementet.

Isaksen mener flere mobbere må flyttes

Vi bør i større grad flytte dem som mobber når andre tiltak ikke virker, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ledere mobbes på jobben

Det er ikke bare medarbeidere som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, viser svensk rundspørring.

Ledere mobbes på jobben

Det er ikke bare medarbeidere som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, viser svensk rundspørring.

Rektor kjent straffskyldig etter mobbesak i Narvik

En rektor er kjent straffskyldig for manglende håndtering av en mobbesak ved Framnes ungdomsskole i Narvik.

Annonse
Annonse
Annonse