Annonse
penger_norske.jpg

De rikeste betaler mest skatt

Skattesystemet ble endret i 2005 og 2006. Før den tid var skatten progressivt økende med høyere inntekt for 90 prosent av befolkningen, men ikke for de 10 prosent rikeste. De rikeste hadde en skatteprosent som lå lavere enn det folk flest fikk, og mange rike var også nullskattytere, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Nå er fordelingsprofilen styrket. Den har mer enn oppveid lettelsen i toppskatten. Nå er det jevn progressiv stigning i skattebyrden hele veien, sier en rødgrønn kilde.

Sjeføkonom Stein Reegård i LO gleder seg over utviklingen.

– Skattegrunnlaget er blitt bredere. Det er altså mer som omfattes av skatten, sier Reegård.

Regjeringens endringer etter valget i 2005 hadde som mål å sørge for at de 10 prosent rikeste i Norge i større grad betalte mer skatt til statskassen. Formuesskatten ble beholdt, og det ble innført lettelser i toppskatten. Aksjerabatten ble fjernet og kombinert med økt bunnfradrag i formuesskatten. Det ble også innført skatt på aksjeutbytte.

Endringene har ført til at de 1 prosent rikeste har fått økt skatt. Uten å foreta endringer som berører formuesskatten, ville det progressive systemet ha fanget opp 99 prosent av befolkningen.

Reegård mener det fortsatt finnes det han kaller gratispassasjerer, men han tror det er blitt færre av dem. (©NTB)

 

Annonse
Annonse