Annonse
barn_og_voksen_.jpg

Kan endre asylpolitikken for barnas skyld

Knut Storberget varsler at han vil gjennomgå hele asylpolitikken for barn, enten de er enslige mindreårige eller har kommet sammen med foreldrene, skriver Aftenposten.

Neste år vil Justisdepartementet presentere en stortingsmelding om barn på flukt. Storberget sier han vil se på muligheten for en særordning for barnefamilier og inviterer Stortinget til debatt om saken.

– Det er ikke uten grunn at jeg har satt i gang dette arbeidet. Jeg har en sterk mistanke om at det ikke er godt nok i dag, sier justisministeren.

Storberget vil drøfte om det bør opprettes egne mottak og en egen returordning for barnefamilier. Han vil også ha ned saksbehandlingstiden for barnefamilier fra 240 til 60 dager.

Justisministeren varsler også at han vil ha en gjennomgang med Politiets utlendingsenhet (PU) om mer skånsom metodebruk ved utsendelse av barnefamilier.

Storberget erkjenner at en eventuell liberalisering kan gjøre Norge mer attraktivt for barnefamilier.

– Men dette rike landet har råd til å ta en runde om hvordan vi behandler barn på flukt, sier han. (©NTB)

 

Annonse
Annonse