Annonse

barnefamilier

Aleneboende under 30 med inntektshopp

Mens inntektsnivået i 2018 var omtrent uendret fra året før for de fleste husholdningstypene, opplevde unge uten barn i hjemmet en liten realinntektsvekst.

Mange barnefamilier har ikke råd til fritidsaktiviteter

27 prosent av barnefamilier i Norge sier de har latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostnader. – Hjerteskjærende, mener Frivillighet Norge.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

Regjeringens samarbeidsparti i spagatDet KrF kaller «uaktuelt», vil Venstre gjerne ha

Det er «helt uaktuelt» å frata barnefamilier kontantstøtten, sier Kristelig Folkeparti (KrF). Venstre er positiv til forslagene fra Barnefamilieutvalget.

UDI gir mer penger til barnefamilier som vil forlate Norge frivillig

Den økonomiske støtten for lengeværende familier som søker om assistert retur økes med 20.000 kroner per barn.

grav__jean_schw.jpg

Vil gi far permisjon hvis et barn dør

Linda Hofstad Helleland og Olemic Thommessen (H) ber regjeringen endre folketrygdloven slik at begge foreldrene får permisjon uten lønn dersom et barn dør i fødsel eller i løpet av fødselspermisjonsperioden.

mor_og_barn.jpg

– Hold kontakten

Mange nybakte mødre mister kontakten med arbeidsgiver mens de er i permisjon.

barn_og_voksen_.jpg

Kan endre asylpolitikken for barnas skyld

Justisminister Knut Storberget (Ap) vurderer en liberalisering av asylpolitikken når det gjelder barnefamilier.

Annonse
Annonse
Annonse