Annonse
norges_bank_tra.jpg

Oljefondets kontrollører fikk hemmelig bonus

Det stortingsoppnevnte representantskapet, som skal føre tilsyn og kontroll med Norges Bank – og dermed forvaltningen av oljefondet – godkjente at alle ansatte i Norges Banks tilsynssekretariat i sommer fikk «engangskompensasjon ... for gjennomført endringsprosess», skriver Dagens Næringsliv.

I tillegg fikk direktøren i tilsynssekretariatet fullmakt til å gå ut over en avtalt gjennomsnittlig ramme ved behov for det som i referatet omtales som «særskilte tilpasninger for enkeltpersoner». Rammen det vises til, er resultat av to års lønnsforhandlinger i Norges Bank.

Representantskapets leder Reidar Sandal sier til DN at bonusen er ment som en takk for god innsats og evne til å omstille seg. Han nekter å oppgi hvor store beløp som er gitt.

– Jeg vil ikke gå i detalj på det. Men det er en relativt beskjeden ytelse og langt mindre enn det som har vært ytt tidligere ved tilsvarende omlegging av virksomhet, sier den tidligere stortingsrepresentanten for Arbeiderpartiet.

Omleggingen det er snakk om, er at sentralbankens internrevisjon i vår ble avviklet og satt ut. De som tidligere jobbet i avdelingen, ble overført til et nytt sekretariat som skal bistå representantskapet.

– Vi greide å beholde kompetanse slik at vi ikke sto uten personalressurser til å håndtere denne krevende omleggingen, sier Sandal. (©NTB)

 

Annonse
Annonse