Annonse

bonus

Posten-ansatte får koronabonus på 5.000 kroner

Koronapandemien har ført til et krevende og spesielt år for Posten og Bring. Nå får alle ansatte som ikke får lederbonus, 5.000 kroner ekstra utbetalt.

Juristene svarer

Har jeg som vikar rett på bonus i selskapet jeg blir utleid til?

Juristene svarer.

Norgesgruppen deler ut 150 millioner i «koronabonus»

Ansatte i Norgesgruppen som har jobbet under koronapandemien får utbetalt 10.000 kroner ekstra.

Selskap dømt til å betale 20 millioner i bonus til tidligere sjef

Investeringsselskapet Foinco er i Oslo tingrett dømt til å betale en tidligere sjef 20 millioner kroner i bonus.

Nye reglerKrever at selskapene gir mer informasjon om lederlønninger

For å kunne gi bonuser og andre typer variabel godtgjørelse, må selskapene opplyse om resultatoppnåelse innenfor samfunnsansvar og miljø.

Høyere lederlønn gav ikke bedre resultat eller høyere avkastning

Skandinaviske toppledere dårligst betalt i Europa.

Ikea utbetaler julebonus på 40.000 kr i snitt til norske ansatte

Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

Her tjener direktørene halvparten av Oslo-nivået

Månedslønn og bonus for administrerende direktører i Oslo høyt over nivået i resten av landet.

– Dette er intet mindre enn en bombe for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter, ifølge Revisorforeningen.

Juristene svarer

Har man krav på overtidsbetaling selv om man får bonus?

DP-juristene svarer.

Bonuskrigen: Må tillit og bonuser være gjensidig utelukkende?

To forskere braker sammen i debatt.

Derfor blir vi ikke motivert av penger

Har jeg krav på feriepenger beregnet etter både fastlønn og bonus, eller kun fastlønn?

DP-juristene svarer.

LederlønnSvakere statlig lønnsvekst

Det kan se ut som om de statlige lederlønningene har begynt redusere trykket i lønnskranen – veksten har bremset opp, og flere går også ned i lønn.

– Det lønner seg å være myk

Skal du påvirke andre kan man tjene mye på å bruke myke teknikker som inspirasjon og samarbeid i stedet for press og hierarki, skriver BI-professor.

Kan konsernledelsen bestemme at den lokale ledelsen ikke får tillegg?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Nordmenn synes ulikhet er greit

I alle fall hvis man har fortjent det, viser NHH-studie.

DNBSuperpensjon i nedgangstider

DNBs årsrapport for 2016 er ute, og til tross for rekordhøye tap og nedbemanning ser ikke framtiden til konsernsjef Rune Bjerke så aller verst ut.

DNB-sjefen får bonuskutt etter omdømmesmell i 2016

DNB-sjef Rune Bjerke får 322.000 kroner mindre i bonus for fjoråret enn for 2015, etter at banken fikk svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen.

Motivasjon– Bonus gir ikke bedre prestasjoner

Pengepremier og rangeringer bør kuttes ut – i alle fall hvis målet er gode prestasjoner, skriver BI-professor Bård Kuvaas.

Statoil med lønnshopp til sjefene i 2015

Avis: bonus-bonanza under bygging av St. Olavs - 25 millioner ikke gjort rede for

Sunnmørsposten avslører omfattende bonusutbetalinger i sammenheng med bygging av nytt sykehus i Trondheim.

Aksjonæropprør mot topplederlønninger i tysk gigantbank

Er bonuser den beste måten å skape motiverte medarbeidere med rett fokus på?

giske_2_as_smar.jpg

Giske avdramatiserer millionbonus

Trond Giske blåser av påstandene om for høy bonus og etterlønn til avtroppende administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU).

silhuett_ved_ko.jpg

Lar ansatte fordele bonus

Det siste nye i USA er at arbeidsgivere lar ansatte fordele bonus til kolleger via en nettbasert tjeneste.

anders___wre_jo.jpg

Adecco-sjefen håver inn millionlønn og bonus

Konsernsjef Andreas Øwre-Johnsen i Adecco har en fastlønn som er høyere enn statsminister Jens Stoltenbergs, og han får i tillegg en betydelig bonus for vel utført arbeid, skriver Dagbladet.

mor_far_foreldr.jpg

Foreldrepenger og provisjonslønn/bonus

Spørsmål: Hvordan er reglene for permisjonspenger (foreldrepenger) når man har en lønn bestående av fastlønn og provisjonslønn/bonus? I arbeidskontrakten står det at arbeidsgiver dekker alt over 6 ganger grunnbeløpet. Kan arbeidsgiver da kun regne fastlønnen eller tas også provisjonslønn/bonus med?

norges_bank_tra.jpg

Oljefondets kontrollører fikk hemmelig bonus

Alle ansatte i den avdelingen i Norges Bank som skal passe på Oljefondet, fikk en hemmelig bonus i sommer.

norges_bank_tra.jpg

Bonus doblet inntekten

Mens Oljefondet har varslet bonusstopp for ledelsen, fikk fondets best betalte likevel doblet sin inntekt i fjor – på grunn av en bonus på 4 millioner kroner.

bestikkelse_eur.jpg

Nordmenn sier nei til bonuslønn

Nær seks av ti norske arbeidstakere støtter modeller med sentrale lønnsforhandlinger, mens tre av ti ønsker bonusordninger og resultatbasert lønn.

pil_opp_tommel_.jpg

Effektiv bonus

En av to er villige til å yte mer hvis de får bonus.

rune_bjerke_fot.jpg

Bonus ned – lønn opp

DnB Nor-sjef Rune Bjerke ville ikke ta i imot bonus for kriseåret 2008 – men i stedet gjorde han et lønnshopp på ti prosent på årsbasis. En lønnsvekst på 30 prosent fra 2008 og 2009.

Annonse
Annonse
Annonse