Annonse

bonus

Høyere lederlønn gav ikke bedre resultat eller høyere avkastning

Skandinaviske toppledere dårligst betalt i Europa.

Ikea utbetaler julebonus på 40.000 kr i snitt til norske ansatte

Utenlandske togselskaper kan få millionbonus om de er i rute det første døgnet

Her tjener direktørene halvparten av Oslo-nivået

Månedslønn og bonus for administrerende direktører i Oslo høyt over nivået i resten av landet.

– Dette er intet mindre enn en bombe for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne

Skattedirektoratet har gitt ut en veiledning som ytterligere strammer inn og kompliserer regelverket for ansattfordeler og -rabatter, ifølge Revisorforeningen.

Juristene svarer

Har man krav på overtidsbetaling selv om man får bonus?

DP-juristene svarer.

Bonuskrigen: Må tillit og bonuser være gjensidig utelukkende?

To forskere braker sammen i debatt.

Derfor blir vi ikke motivert av penger

Har jeg krav på feriepenger beregnet etter både fastlønn og bonus, eller kun fastlønn?

DP-juristene svarer.

LederlønnSvakere statlig lønnsvekst

Det kan se ut som om de statlige lederlønningene har begynt redusere trykket i lønnskranen – veksten har bremset opp, og flere går også ned i lønn.

– Det lønner seg å være myk

Skal du påvirke andre kan man tjene mye på å bruke myke teknikker som inspirasjon og samarbeid i stedet for press og hierarki, skriver BI-professor.

Kan konsernledelsen bestemme at den lokale ledelsen ikke får tillegg?

DP-juristene svarer om arbeidsrett.

Nordmenn synes ulikhet er greit

I alle fall hvis man har fortjent det, viser NHH-studie.

DNBSuperpensjon i nedgangstider

DNBs årsrapport for 2016 er ute, og til tross for rekordhøye tap og nedbemanning ser ikke framtiden til konsernsjef Rune Bjerke så aller verst ut.

DNB-sjefen får bonuskutt etter omdømmesmell i 2016

DNB-sjef Rune Bjerke får 322.000 kroner mindre i bonus for fjoråret enn for 2015, etter at banken fikk svakere omdømme og lavere avkastning på egenkapitalen.

Motivasjon– Bonus gir ikke bedre prestasjoner

Pengepremier og rangeringer bør kuttes ut – i alle fall hvis målet er gode prestasjoner, skriver BI-professor Bård Kuvaas.

Statoil med lønnshopp til sjefene i 2015

Avis: bonus-bonanza under bygging av St. Olavs - 25 millioner ikke gjort rede for

Sunnmørsposten avslører omfattende bonusutbetalinger i sammenheng med bygging av nytt sykehus i Trondheim.

Aksjonæropprør mot topplederlønninger i tysk gigantbank

Er bonuser den beste måten å skape motiverte medarbeidere med rett fokus på?

giske_2_as_smar.jpg

Giske avdramatiserer millionbonus

Trond Giske blåser av påstandene om for høy bonus og etterlønn til avtroppende administrerende direktør i Oslo S Utvikling (OSU).

silhuett_ved_ko.jpg

Lar ansatte fordele bonus

Det siste nye i USA er at arbeidsgivere lar ansatte fordele bonus til kolleger via en nettbasert tjeneste.

anders___wre_jo.jpg

Adecco-sjefen håver inn millionlønn og bonus

Konsernsjef Andreas Øwre-Johnsen i Adecco har en fastlønn som er høyere enn statsminister Jens Stoltenbergs, og han får i tillegg en betydelig bonus for vel utført arbeid, skriver Dagbladet.

mor_far_foreldr.jpg

Foreldrepenger og provisjonslønn/bonus

Spørsmål: Hvordan er reglene for permisjonspenger (foreldrepenger) når man har en lønn bestående av fastlønn og provisjonslønn/bonus? I arbeidskontrakten står det at arbeidsgiver dekker alt over 6 ganger grunnbeløpet. Kan arbeidsgiver da kun regne fastlønnen eller tas også provisjonslønn/bonus med?

norges_bank_tra.jpg

Oljefondets kontrollører fikk hemmelig bonus

Alle ansatte i den avdelingen i Norges Bank som skal passe på Oljefondet, fikk en hemmelig bonus i sommer.

norges_bank_tra.jpg

Bonus doblet inntekten

Mens Oljefondet har varslet bonusstopp for ledelsen, fikk fondets best betalte likevel doblet sin inntekt i fjor – på grunn av en bonus på 4 millioner kroner.

bestikkelse_eur.jpg

Nordmenn sier nei til bonuslønn

Nær seks av ti norske arbeidstakere støtter modeller med sentrale lønnsforhandlinger, mens tre av ti ønsker bonusordninger og resultatbasert lønn.

pil_opp_tommel_.jpg

Effektiv bonus

En av to er villige til å yte mer hvis de får bonus.

rune_bjerke_fot.jpg

Bonus ned – lønn opp

DnB Nor-sjef Rune Bjerke ville ikke ta i imot bonus for kriseåret 2008 – men i stedet gjorde han et lønnshopp på ti prosent på årsbasis. En lønnsvekst på 30 prosent fra 2008 og 2009.

Annonse
Annonse
Annonse