Annonse
nsb__leif_j._ol.jpg

Togforsinkelser med prislapp på 1 milliard kroner

Jernbaneverket og NSB har i tidsrommet fra 15. september 2009 til 11. mai i år vært ansvarlig for i overkant av 21.000 forsinkelsestimer, skriver Aftenposten.

I samme periode har det i tillegg oppstått forsinkelser på 9.200 timer som skyldes ytre forhold, som for eksempel ras. Til sammen er det dermed registrert 30.200 forsinkelsestimer i denne perioden, eller mer enn tre og et halvt år. Tallene gjelder kun persontog.

Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden har spurt samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om antall forsinkelsestimer og prisen for forsinkelsene, målt i samfunnskostnader. Kleppa har ikke nøyaktig tall på samfunnskostnadene, og anslår beløpet til «flere hundre millioner kroner».

Men hvis man legger professor i samfunnsøkonomi Dag Morten Dalen ved Handelshøyskolen BI sin utregningsmodell til grunn, havner man på rundt 1 milliard kroner, ifølge Aftenposten.

Kleppa slår fast at 30.200 forsinkelsestimer er for mye.

– Det synliggjør et fortsatt sterkt behov for videre satsing på jernbanen. Regjeringen har derfor økt de samlede bevilgningene til Jernbaneverket med 70 prosent siden 2005, sier Kleppa. (©NTB)

 

Annonse
Annonse