Samfunn

Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, vil ikke ha staten som eier av nye eksportbedrifter.

Sier nei, takk til mer statlig eierskap

Staten må bidra med penger og gode rammer, men ikke med eierskap, mener Norsk Industri.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år, og opprette en ny enhet, foreløpig kalt Business Norway, for å sikre kompetanse og et sterkere samarbeid med industri og næringsliv. Dette er ifølge Norsk Industri et steg i riktig retning, men ikke på langt nær nok.

– Norsk eksport har stått på stedet hvil i nesten 20 år, mens verdenshandelen har doblet seg. Norge har dårligst utvikling av alle OECD-land og vi må øke eksportandelen. Måten vi i Norge har arbeidet er ikke god nok. Det viser flere undersøkelser som er med å forklare eksportgapet, sier direktør for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Vil være med i nytt råd

– Vi støtter etablering av en ny modell, og er glad for at regjeringen inviterer næringslivet til å delta aktivt i utviklingen av den endelige utformingen av det eksportrettede virkemiddelapparatet, fortsetter Sunde, som regner med at Norsk Industri nå vil bli invitert til regjeringens «nye eksportbord».

– Vi konstaterer at regjeringen innen kort tid vil opprette et bredt sammensatt eksportpanel med toppledere for å gi råd til regjeringen. Norsk Industri ønsker å ta en aktiv rolle i dette arbeidet og regner med at flere av industriens toppledere vil inngå her, sier Sunde.

Knut Sunde og Norsk Industri mener enkelte deler av eksportarbeidet fungerer svært godt. Han trekker fram NORWEP (Norwegian Energy Partners) – en stiftelse som jobber målrettet med internasjonalisering av leverandørindustrien innenfor energisektoren, for eksempel med olje og gass, vannkraft og havvind.

Også Sjømatrådet, som jobber sammen med fiskerinæringen, trekker Sunde fram som gode eksempler på hvordan næringslivet og staten samarbeider.

– Tilsvarende fremstøt ønsker vi også for andre sektorer, for eksempel for design- og ferdigvareindustrien. Vi ser i nabolandene våre hvor mye de har oppnådd for denne industrien, sier Sunde til Dagens Perspektiv.

Norsk eksport har stått på stedet hvil i nesten 20 år, mens verdenshandelen har doblet seg.

Staten bør ikke eie

– Vi legger til grunn at de 75 millioner kroner regjeringen har foreslått i statsbudsjettet skal innrettes til eksportarbeid og ikke blir borte i byråkratiet, påpeker Knut Sunde.

– Hva med statens rolle? Arbeiderpartiet vil at staten skal bli en mye mer «hands on» partner i eksportinnsatsen?

– Staten har en rolle i å bidra til at teknologiutviklingen og det regulatoriske forseres, for eksempel på hydrogen og havvind. Den kan også bistå, for eksempel med å sette opp havvindparker utenfor Norge og få opp etterspørselen etter hydrogen. Da vil vil disse næringene bli naturlige å backe opp, slik man allerede i dag gjøre i stor skala gjennom NORWEP på havvind.

– Men staten bør ikke bidra via eierskap, konstaterer Knut Sunde i Norsk Industri.

Les mer om eksport

Horten-selskap ut i verden: Gikk på børs uten en eneste kunde

Norge henger etter: Dyster rapport om norsk eksport

Vil ha avtale med Kina: Handelsavtaler gir klingende mynt

Eksport i statsbudsjettet: Oppretter «Business Norway»

Kritisk Ap: Regjeringens satsing er alt for puslete

Eksportkreditt synger ut: Vi er ikke gode på omstilling i Norge

Ap vs Høyre om eksport: Statens rolle den store forskjellen

Powered by Labrador CMS