ledelsesteori

Sjef eller leder - den unyanserte debatten

En av de mest unyanserte debattene og innleggene i sosiale medier i det siste handler om demonisering av begrepet «sjef», skriver seniorrådgiver ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, Hilmar Haraldsson.

Publisert Sist oppdatert

SYNSPUNKT Søk gjerne på en søkemotor på søkestringen «boss vs leader» eller «sjef vs leder» og poenget blir meget godt illustrert. Før vi går videre la oss se hva Bokmålsordboka sier om tre begreper:

  • Sjef: (gjennom fr., fra lat. caput 'hode') overhode, leder i forretningslivet

  • Overhode: (etter ty. Oberhaupt) person som leder, har øverste myndighet i en sosial gruppe, en stat eller lignende

  • Leder: (av II lede, betydning 3 etter engelsk) person som leder noe, styrer, fører

Denne demoniseringen assosierer «sjef» med kun negative egenskaper mens «leder» har kun positive egenskaper. Dette er ment å gi oss den fremstillingen at sjefer er horrible mennesker og at ledere er det beste som har skjedd i menneskets utvikling. Dette opplever jeg som en meget snever og uopplyst debatt!

Sjef og leder er begreper som går om hverandre. Jeg kan med stolthet si at jeg har hatt stillinger som innebærer lederskap, både med tittelen «sjef» og «leder». Jeg er fortsatt den samme personen. Betyr det at i stillingen min, som hadde begrepet «sjef» i tittelen, at jeg var et dårlig menneske, mens at når jeg hadde «leder» i tittelen min at jeg var det stikk motsatte? Hvis denne demoniseringen blir et akseptert faktum og holdning, da ber jeg til høyere makter for fremtidsutviklingen i Norge: Regjeringssjef, forsvarssjef, brannsjef, kommunalsjef, Politisjef, seksjonssjef, sjefsarkitekt, utviklingssjef, salgssjef, osv.

Ja, det finnes mange dårlige sjefer og gode ledere. Det finnes også gode sjefer og dårlige ledere! Det å være «sjef», «leder», «overhode», «direktør» osv, er ikke en enkel jobb! For å kunne gjøre den jobben på best mulig måte må en ha de riktige egenskapene til å forvalte stillingen sin. Disse omtales som «lederegenskaper», og de er ikke medfødt. Lederegenskaper utvikles over tid og forteller hvem du er. Man kan lære mye av å lese gode teorier, men det er i all hovedsak praksis og trening i livet som gjør at du utvikler dine lederegenskaper. Tilbakemeldinger fra medarbeidere, kollegaer, overordnete, venner og familie er viktige. Vel så viktig er coaching, mentoring, og lederutvikling fra utenforstående som kan se utfordringene til vedkommende i et annet perspektiv. La oss ikke falle i fristelsen å si at sjefer er dårlige mennesker og glorifisere begrepet «leder», som om de er fremtidens frelsere. La oss heller fokusere på hvordan vi kan bygge opp gode lederegenskaper hos de som er valgt til å føre oss inn i fremtiden.

Hilmar Haraldsson

Seniorrådgiver ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

Powered by Labrador CMS