regjeringen

Statsminister Erna Solberg og Fiskeriminister Elisabeth Aspaker nyter solskinnet langs kysten.

Sjømatmeldingen blir plukkfisk i Stortinget

Avregulering av fiskeriindustrien vil føre til færre og større aktører og kan bidra til fremveksten av rene fiskeriklynger konkluderer en bakgrunnsrapport for Sjømatmeldingen. I Danmark har man jobbet mot fiskeriklynger siden 2006. Men en potensiell avregulering må forbi Venstre i Stortinget – og det kan bli tøft.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke la fiskeriminister Elisabeth Aspaker frem regjeringens stortingsmelding om en konkurransekraftig sjømatindustri.

– Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, uttalte fiskeriminister Elisabeth Aspaker da meldingen ble lagt frem.

Hun har pekt på at stadig mer av fisken sendes ubearbeidet ut av landet. Og dersom vi skal snu den utviklingen, så må vi være villige til å øke nærigens frihet og fleksibilitet.

Som varslet, var det flere radikale grep i meldingen. Kort fortalt er det snakk om et frislipp.

Leveringsplikten som skal sikre at filetindustrien på land får tilgang til råstoff fra trålerne, mykes opp.

Bearbeidingsplikten som skal sørge for at den leveringspliktige fisken ikke blir solgt videre direkte, fjernes.

Aktivitetsplikten som skal sørge for at tråleredere opprettholder aktivitet på land langs kysten, fjernes.

Fiskeriklynger

I en av rapportene som inngikk som bakgrunnsstoff til meldingen, skisserte forskerne Petter Holm og Edgar Henriksen en fremtid under en deregulert fiskeribransje hvor det vil være naturlig at det vokser frem fiskeriklynger, som det har gjort i så mange av Norges andre eksportindustrier. Holm har ikke tenkt særlig lenger enn det, hvor en slik klynge kan ligge, vil være helt åpent. Men mange andre har gjort seg sine egne tanker om det.

I Hammerfest regulerte kommunestyret området Rypklubbeidet for en mulig havbruks- og fiskeriklynge allerede i slutten av 2012. De danske fiskerikommunene Thyborørn, Thorsminde og Hvide Sande på Jylland har tenkt i slike baner siden 2006. Vestkystens Fiskeriklynge har internasjonale visjoner om å bli det ledende fiskemottaket i nord-Europa. Og i samarbeid med Danmarks Fiskeriforening PO har arbeidet med å knytte bånd til andre danske fiskeklynger for lengst i gang. Det er klart at et fiskemottak i Europa er nærmere europeiske middagsbord enn et mottak i Reine.

Tøff kamp i Stortinget

Men veien til en norsk fiskeklynge går om komitéarbeidet i Stortinget. Og der er det duket for en durabelig fight. Venstresiden har lenge signalisert skepsis til frislippet og fiskeripolitikk er svært viktig for støttepartiet Venstre.

– Det er veldig mye bra i meldingen, men det er definitivt saker som vi vil gå dypere inn i når komitébehandlingene begynner, sier fiskeripolitisk talsperson i Venstre, Pål Framstad.

Og slaget vil stå om fjerningen av pliktene.

– Det er helt klart problemstillinger knyttet til dette som vi må jobbe med. Også på det juridiske rammeverket og på enkelte av reguleringene er det foreslått noen justeringer som vi ikke er helt enig i, det samme med markedsituasjonen, sier han.

Lederen av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), er ikke imponert over at regjeringen legger opp til omkamp om den nye fiskesalgslagsloven som ble vedtatt i 2013.

– Her går regjeringen med åpne øyne mot et nederlag i Stortinget. Aspaker vet at en samlet opposisjon med KrF og Venstre på lag ikke ønsker disse endringene. Jeg ser det mest som en provokasjon som skaper støy og tar oppmerksomhet, slik at det skal bli lettere å få gjennom de øvrige forslagene, sier Pollestad til NTB.

Da NOUen ble lagt frem i vinter, inneholdt den også et forslag om å også endre den såkalte deltakerloven. Det har regjeringen gått bort fra.

– Vi har gitt klare signaler om at de ikke bør røre deltakerloven, og det har de tydeligvis lyttet til, sier Framstad fornøyd.

Dermed er det langt til en ren deregulering av norsk fiskeriindustri. Men også plukkfisk anses som en delikatesse.

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt
  • Regionalisere leveringsplikten
  • Fjerne bearbeidingsplikten
  • Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.
  • Mer balansert markedsplass for villfisk
  • Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen
  • Økt satsing på forskning og innovasjon
  • Videre forbedring av markedsadgang

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

Powered by Labrador CMS