Samfunn

Oslo kommune stenger ned i tre uker fra og med natt til tirsdag neste uke.

Sosial nedstengning i Oslo

– De nye tiltakene vil kunne føre til arbeidsledighet, permitteringer og konkursfare, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Raymond Johansen orienterte fredag om koronasituasjonen i Oslo og innføringen av nye tiltak mot spredning av viruset.

– Lykkes vi med å slå ned smitten, kan vi forhåpentligvis lette på noen av de strengeste tiltakene om tre uker, sier Johansen.

Smitteverntiltakene som byrådet la frem fredag vil gjelde fra midnatt førstkommende mandag og vare i tre uker.

– Så langt det er mulig ønsker vi å skjerme unge og andre sårbare grupper, sa byrådslederen.

Oslo kommune innfører det som omtales som sosial nedstengning:

  • Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys. Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer, er ikke tillatt i den kommende perioden.

  • Alle fritidsaktiviteter for voksne stanses.

  • Alle treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre og andre steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Biblioteker får imidlertid holde åpent.

  • Det blir full skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene

  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten

  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

  • Begravelser og bisettelser er fortsatt tillatt.

Dette er de strengeste tiltakene som har blitt innført i Oslo siden mars da landet stengte ned.

– Disse tiltakene vil få store konsekvenser og ramme mange virksomheter som har gjort en stor innsats i å følge smittevernreglene, sa Johansen under pressekonferansen.

Overlevelsegaranti til bedrifter

Med de nye smitteverntiltakene, krever Johansen samtidig at regjeringen komme med nye økonomiske tiltak.

Fra før av er nesten 200.000 arbeidsledige, og ledigheten er aller høyest i Oslo.

Han undertrekker at tiltakene vil kunne føre til arbeidsledighet, konkursfare og arbeidsledighet.

– Tiltakene vil kunne ramme hjørnesteinsbedrifter i Oslo som hoteller og restauranter. De økonomiske tiltakene må styrkes og regjeringen må gi overlevelsegaranti til bedrifter. Dessverre rammer pandemien sosialt skjevt.

– Dette er tungt. Mange kommer til å bli fortvilet, sinte og frustrerte, sier Johansen.

Raymond Johansen understreker at de nye koronareglene vil påvirke reiselivet ekstra hardt.

─ De nye restriksjonene setter reiselivet tilbake til samme situasjon vi hadde i mars. Da må vi ha de samme støttetiltakene som i vår. Kompensasjonsgraden må opp til minst 80 prosent og utbetalingstaket per bedrift må økes til 80 millioner i måneden. Vi forventer at regjeringen får dette på plass i starten av neste uke. Noe annet er fullstendig uforsvarlig skal vi bevare restaurant og utelivsbransjen i hovedstaden, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Brede smittetiltak

Helsebyråd i Oslo Robert Steen uttalte at smittesituasjonen i Europa er eksplosiv og at det har vært betydelig import av smitte fra utlandet.

En av tre osloborgere som har fått påvist covid-19 har blitt smittet i hjemmet. En av fire klarer ikke kommunen å finne smittekilden til.

– Vi vet ikke når pandemien vil ta sluttet. Det vi vet er at målrettete tiltak ikke lenger er nok. Nå trenger vi brede tiltak, sier Steen.

Powered by Labrador CMS