Annonse

Norge må svare om diskriminering for FN-komité

Hatefulle ytringer og diskriminering i arbeidslivet er noen av sakene Norge må svare på i møte med FNs rasediskrimineringskomité denne uka.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Arbeidsinkludering– Vi må spille på lag med arbeidsgiverne

Arbeidsinkluderingsbedriftene har fått en ny rolle, men det er fremdeles behov for dem, mener inkluderings-direktør Kenneth Stien. Det viktigste er å spille på lag, sier han.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte

Datatilsynet mener Telenor har for omfattende overvåking av sine ansatte på kundeservice. Telenor stanser praksisen umiddelbart.

Ledelsen mest autoritær i statseide selskaper

– Vi har sovet i timen, sier arbeidslivsforsker Eivind Falkum. I en ny analyse kommer det frem at arbeidstakere opplever langt mindre medbestemmelse i statlige aksjeselskap enn ellers i arbeidslivet.

Unge arbeidstakereUtvikling «på tvers» viktigere enn klatring

Syv av ti av de mest attraktive selskapene for unge arbeidstakere er IT og teknologiselskaper, ifølge ny undersøkelse.

Kommentar

Statens sponsing av internasjonale nettgiganter må stoppes nå

Aps nye arbeidslivspolitikkTydeliggjør skillelinjene

Med fagbevegelsen enda tettere på makta og mer tid til familien, vil Arbeiderpartiet gi arbeidslivspolitikken ny retning. Og håper å lokke KrF over i prosessen.

Arbeiderpartiet vil teste ut sekstimersdag med statsstøtte

Arbeiderpartiet går inn for å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdagen eller kortere arbeidstid for sine ansatte.

Flere i jobb - men andelen uten arbeid økte i sommer

Konstituert som generalsekretær i Tekna etter åtte måneder i organisasjonen

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil gi familiene et velferdsløft og mener ideen om en ekstra ferieuke for foreldre er interessant.

KrF avviser ytterligere innstramminger for bemanningsbransjen

En omkamp i Stortinget om innleie av arbeidskraft vil ikke ende i favør opposisjonen, slår KrF fast.

Ledelse av kreativitet– Vi kan med nokså enkle grep bli mer nytenkende

– Mens arbeidslivet teamorganiseres med pauker og basuner, viser forskningen at grupper systematisk underpresterer, særlig når det handler om nytenkning, konstaterer psykolog Trond Kjærstad i sin nye bok om kreativitet.

Rapport: Fortsatt grums i renholdsbransjen

Mange renholdsarbeidere får ikke lønna de har krav på, viser en ny rapport. Samtidig øker presset på renholdsarbeiderne.

Organiseringen av norsk arbeidsliv vanskeliggjør «islandsk» likelønn

En av de første studiene av Islands oppsiktsvekkende lønnspolitikk er gjennomført av norske forskere.

Stress kan påvirke hukommelsen

En svensk demensklinikk oppsøkes av stadig flere høyt utdannede som tror de begynner å få demens. Det viser seg at de fleste husker dårlig på grunn av stress.

Kommentar

Aldersgrensene i arbeidslivet må ses i sammenheng

Å heve én av aldersgrensene i arbeidslivet vil ikke lede oss til ungdomskilden, skriver Vibeke Hammer Madsen.

LO og NHO ut mot regjeringenMener ny skoleplan nedgraderer arbeidslivet

Utviklingen av den norske velferdsstaten får forsvinnende lite oppmerksomhet i nye forslag til kjerneelementer i skolen. NHO og LO er kritiske.

Vil ha etterutdanning tilpasset fremtidens arbeidsliv

Livslang læring skal opp på Høyres landsmøte.

Pårørendeundersøkelsen 2017Hver femte pårørende må gå ned i jobb

Utbetalt omsorgsarbeid går utover jobb og helse. Mange pårørende må gå ned i stillingsprosent og enda flere benytter egenmelding for å klare omsorgsoppgavene i tillegg til egen jobb.

Bestilling bekreftetRegjeringen har ni dager på å finne nye løsninger for bemanningsbransjen

Utvalg anbefaler nasjonalt varslingsombud

Vil også ha egen varslingslov.

Aker-topp advarer mot krigshissing i arbeidslivet– Hvorfor tror du Røkke er så opptatt av dialogen med de tillitsvalgte?

Forhandlingsinstituttet under press– Før forhandlet vi. Nå må vi til retten

Det organiserte arbeidslivet er så opptatt av juridisk bevisføring at kjerneverdiene i den norske modellen forvitrer. Det er på tide å modernisere, mener en rekke arbeidslivsorganisasjoner.

BemanningsbransjenPrat om forbud var bare preik

LO fikk 8483 flere medlemmer i fjor - nesten halvparten manglet jobb

LO fortsetter den svake medlemsutviklingen. Kun 64 prosent av LO-medlemmene er yrkesaktive.

LO-familien varsler samlet kamp mot postkasseselskaper og for bedre pensjon

Juristene svarer

Tannlegebesøk i arbeidstiden

DP-juristene svarer.

LO går trolig for samordnet oppgjør

LOs inntektspolitiske utvalg anbefaler at organisasjonen går for et samordnet oppgjør for første gang på ti år i årets lønnsforhandlinger, erfarer NTB.

Akademikerne ser nye muligheterVil slå kloa i lærerne

Mens lærerstanden roper «avskilting» fra barrikadene, beredes grunnen for en ny generasjon undervisere med strenge krav til status og lønn i arbeidslivets organisasjon for høyt utdannede.

Arbeidsledigheten marginalt høyere enn anslått av sentralbanken

– Men seriøst, Norges Bank. Det kan dere ikke legge vekt på?

Ap vil skjerpe innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet varsler storaksjon i industrien

Skal stanse bruk av utrygt arbeidsutstyr med uanmeldte tilsyn.

«Det er mulig at reformen har bidratt til at sysselsettingen ikke har falt enda mer»

Virke rigger seg for ny virkelighetSkal drive mer som bedriftene

For å møte «det nye arbeidslivet» på best mulig måte, gjennomfører hovedorganisasjonen Virke store endringer i egen virksomhet. Det deles ut mer makt, men klare forventninger om resultater ligger i bunn.

NHO-sjefen ut mot Helleland

NHO-sjef Kristin Skogen Lund går ut mot likestillingsminister Linda Hofstad Hellelands (H) uttalelser om arbeidsgiveres rolle for likestillingen i arbeidslivet.

NHH på topp over arbeidslivsrelevans

UiO på bunn.

1.048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

Nav har i 2017 anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner. Til sammen 1.048 personer har blitt anmeldt.

Innkalt til drøftelsesmøte under sykmelding - må du delta?

DP-juristene svarer.

Lundteigen glad for bemanningsbransjens opprustning

Har levert inn sine merknader. – Det handler først og fremst om politikk, ikke jus, sier Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

Omstilling, digitalisering og fremtidsjobber – Ekstra vanskelig å velge utdanning i dag

Slik velger du det studiet som er riktig for deg.

Skal tvinge frem mer åpenhet i offentlige anskaffelser

Kunnskapsministeren– Godt i gang med kompetansereform

Frykter lavere skatt til lavtlønnede vil skape større forskjeller

SE DIREKTENHOs årskonferanse: «Verdien av arbeid»

Foreslår endringer i FolketrygdenNår diagnosen er manglende kompetanse

Mange arbeidsledige havner i sykdomssporet, uten å i utgangspunktet ha en medisinsk diagnose. NHO tar til orde for endringer i Folketrygden.

Nedgangen i arbeidsledigheten bremser opp - heldigvis

20.000 flere i jobb på et knapt år.

Endelig tilbake på jobbDisse regelendringene bør du vite om

Alt er ikke som det en gang var.

Arild Grande skal lede Aps arbeidslivsutvalg

Foreslår firepartssamarbeidKrever fundamentale endringer i IA-avtalen

Forholdene for handikappede i arbeidsmarkedet har knapt endret seg på ti år.

Slik kan tariffavtalene moderniseres for å sikre digital kompetanse

Men arbeidslivet nøler.

Sekstimersdag reduserte stress, viser funn fra svensk doktorgradsstudie

Arbeidslivet krever full stans i omorganiseringen av SSB

Både NHO og LO ber SSB stanse de pågående omorganiseringsprosessene i byrået, og vente på Statistikklovutvalgets rapport.

SSB-ansatte advarte om leveringsevne og omdømmetap

I september advarte fagforeningene i SSB direktør Christine Meyer om endringene i byrået. Bråket skal opp i styret i slutten av november.

SkattelisteneDette tjente arbeidslivstoppene i fjor

Samtlige hevet millionlønn.

SSBArbeidsledigheten ned til 4,1 prosent

Det var 114.000 arbeidsledige i august. Arbeidsledigheten var på 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned med 0,2 prosentpoeng fra mai, viser tall fra SSB.

Fire av ti er bekymret for å miste jobben

Bare seks av ti arbeidstakere sier at de overhodet ikke er bekymret for å miste jobben. Usikkerheten er tilbake på samme nivå som rett etter finanskrisen.

Annonse
Annonse
Annonse