Annonse

Arbeidslivet

– Diskriminering av foreldre i arbeidslivet er et vedvarende problem

Diskrimineringsnemnda har nylig fattet to nye vedtak om diskriminering knyttet til graviditet og foreldrepermisjon, der klagerne fikk tilkjent kroner 15.000 og 50.000 i oppreisning.

Utenforskap– Muren rundt arbeidslivet har blitt høyere

Seniorforsker Simen Markussen har aldri opplevd et område med større forskjell mellom politiske festtaler og reell satsing. – Det er et gap mellom retorikk og virkelighet, sier han.

Tajik vil ha nordisk samarbeid om arbeidstakeres rettigheter

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) inviterer til nordisk samarbeid for å hindre selskaper i å «organisere seg unna arbeidsgiveransvar».

Skal flytte makt i arbeidslivet

Regjeringen vil ha full sysselsetting. Men nå er det ikke mangel på jobber, men mangel på arbeidstakere som er problemet i hele Europa. Og i bakgrunnen lurer prisveksten.

ForhandlingerTemperatur er viktig for å rense luften

Søvnløse uker, emosjonelle parter, høy temperatur og timout.– Det er viktig at blodsukkeret ikke blir lavt, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland om kunsten å lede konstruktive forhandlinger.

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Derfor bok

Journalist Mette Bugge– Både seniorer selv og ledere kan være med å knuse mytene som finnes i synet på seniorer

Mette Bugge vil endre synet og sprenge noen myter om seniorer i arbeidslivet med sin nye bok «Senior. Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv».

Et godt arbeidsmiljø og gode ­kolleger får folk til å jobbe lenger

Trivsel på jobb har mye å si for når folk velger å pensjonere seg. Enkle tilpasninger av arbeidssituasjonen kan også ha stor effekt, ifølge Fafo-forsker Tove Midtsundstad.

Synspunkt

SynspunktFremtiden stiller store krav til AS Norge

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, høyere ledighet blant ufaglærte og en aldrende befolkning, er noe av det vi bør forberede oss på fram mot 2035, skriver Nav-direktøren.

Synspunkt

SynspunktFremtiden stiller store krav til AS Norge

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet, høyere ledighet blant ufaglærte og en aldrende befolkning, er noe av det vi bør forberede oss på fram mot 2035, skriver Nav-direktøren.

Seks tips for ledere som frykter eldrebølgen

En fastsatt alders-exit vil ikke lenger være avgjørende for hvor lenge eldre arbeidstakere blir værende i arbeidslivet.

Nav-spådomFlere utenfor arbeidslivet, men mangel på arbeidskraft

Nav har analysert trendene i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Deres spådom er at arbeidsmarkedet blir mer ustabilt, og at folk må regne med hyppigere jobbskifter.

Krafttak mot smittespredningSosial nedstengning i Oslo

– De nye tiltakene vil kunne føre til arbeidsledighet, permitteringer og konkursfare, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025, frykter pandemien har presset unge varig ut av arbeidsstyrken.

Dominerende egoister får ikke nødvendigvis de beste jobbene

Forskere bak en ny amerikansk studie advarer mot å ansette folk med «ubehagelige personlighetstrekk» i lederposisjoner, da det kan skade arbeidsplassen.

Mange studenter har lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen

– Vi får ikke utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Arbeidstakere med grad fra utlandet tjener mer enn de som har studert i Norge

Personer som har tatt en hel mastergrad utenlands opplever også bedre jobbmestring, viser Kandidatundersøkelsen.

Automatisering i arbeidslivet rammer kvinner hardest

McKinsey-ekspert med klar advarsel: Legg vekk tanken om menn i industrien, den digitale omstillingen vil treffe kvinneryrker vel så hardt.

IKT-utdannede sliter med å få seg jobb etter studiene

Arbeidslivet roper etter IKT-kompetanse, samtidig som en del nyutdannede innen IKT sliter med å få jobb.

Regjeringen vil knytte høyere utdanning tettere til arbeidslivetStatsvitenskap og historie skal bli mer relevant

Regjeringen mistenker at utdanninger som statsvitenskap, historie og biologi er ikke relevante nok for arbeidslivet. Disse fagene skal nå evalueres med tanke på å endre undervisningsopplegget.

Juristene svarer

Hva slags vern har gravide mot nedbemanning?

DP-juristene svarer.

Arbeidsliv og familie6 myter om mødre i arbeidslivet

Jobber kvinner like mye som menn? Får kvinner mindre betalt for samme jobb? Hvor mange ekteskap ender i skilsmisse?

Leder skriver roman– Fotfestet glipper når jobben snus opp ned

Omstilling og effektivisering i arbeidslivet kan gå på identiteten løs. Det er temaet for den ferske romanen til forfatter og strategidirektør Sturle Brustad.

MedbestemmelseArbeidslivet deler seg

Mange opplever for første gang på ti år økt innflytelse på egen arbeidsplass. Samtidig utsettes flere for standardisering og kontroll, som følge av digitaliseringen.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Ordførerne skal bli Aps frontsoldater i arbeidslivet

Flere heltidsstillinger, forbud mot innleie og kamp mot bemanningsbransjen er frontene i Arbeiderpartiets nye arbeidslivspolitikk.

I disse bransjene er det lavest tillit til toppledelsen

Ledere og ansatte er enige: arbeidslivet blir mer autoritært.

Klart for sverdslag om sykelønn

Det ligger an til høy temperatur når arbeidslivets parter møtes til fase to av Sysselsettingsutvalgets arbeid. LO sier kontant nei til ethvert kutt i sykelønna.

Foreslår store endringer i sykepengeordningen

Sysselsettingsutvalget har levert sin rapport. – Riktig vei å gå, sier Virke, som har vært den eksisterende sykepengeordningens fremste kritiker.

Inkludering i arbeidslivetSpråkbarrieren er den høyeste

Det er vanskeligere for arbeidsgivere å inkludere folk med dårlige norskferdigheter enn de med manglende kompetanse, ifølge undersøkelse. Ny analyse tilbyr løsning - som får støtte av NHO og LO.

Statsråder– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet

Når Norge går bedre etter oljesmellen for noen år siden, bør næringslivet vise ansvar og ansette folk som har havnet utenfor arbeidslivet, mener to statsråder.

Revisortopp advarer politikere mot å «forenkle» bort tilliten i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er en enorm verdi. Men mange politikere tar den for gitt, mener revisortopp. – Veldig risikofylt.

Hadia Tajik– Kvinner er mer lønsomme enn olje

Hadde kvinner i Norge jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-landene, ville vi ha tapt et helt oljefond i kroner, sier Ap-nestlederen.

Fartstid ikke avgjørende ved nedbemanning

Fersk dom fra Høyesterett avviser at ansiennitet skal være «hovedregelen» ved nedbemanning i privat sektor.

Fagbevegelsen taper stadig terreng

Lite tyder på at det organiserte arbeidslivet får økt oppslutning, selv om over 50.000 flere står i jobb nå enn på samme tid i fjor. Særlig LO sliter.

Ingeniører i det private og lærere løftet Akademikerne til rekord

Høyt utdannede fortsetter å organisere seg. Akademikerne gjør det best av hovedorganisasjonene - takket være ingeniører i det private.

OverblikkI disse næringene øker bemanningen kraftig

I alle bransjer og i alle landets fylker er det flere med jobb nå enn på samme tid i fjor.

Nytt europeisk arbeidsbyrå skal gjøre det lettere å jobbe på tvers av landegrenser

Dødsfall på jobben– Fortvilende at enkelte typer ulykker går igjen år etter år

Rekordfå døde på norske arbeidsplasser i fjor. Særlig byggenæringen kan vise til gode tall. – Flaks, mener LO.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

StudieBrexit uten avtale skaper bekymring for hundretusener av stillinger verden over

To år med forhandlinger i målSlik skal EU beskytte ansatte på usikre kontrakter

Ny undersøkelseMedbestemmelse i akademia under press

Rører ikke adgangen til midlertidige ansettelser

Samtlige av virksomhetene som ble undersøkt av Arbeidstilsynet, brøt med reglene for midlertidig ansettelse. Men regjeringen vil ikke endre loven.

Politikerne ­varsler nye tiltak mot a-krim

Ap vil blant annet offentliggjøre domsavsigelser og sanksjoner ved brudd på arbeidslivslovgivningen.

Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminelle

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at arbeidslivskriminalitet må straffes hardere. Og at de dømte i langt større grad må fratas utbyttet fra sin ­kriminelle virksomhet.

Synspunkt

Diskriminer­ingsforbud i arbeidslivet

Hva er ulovlig diskriminering og hva er lovlig forskjellsbehandling? Spør Brit Djupvik Semner.

Synspunkt

Diskriminer­ingsforbud i arbeidslivet

Hva er ulovlig diskriminering og hva er lovlig forskjellsbehandling? Spør Brit Djupvik Semner.

Arbeidsgruppe: Permitteringer må tilpasses konjunkturene

Premissleverandørene

FagforeningeneDe som står på kravene

Uten de fagorganiserte og deres tillitsvalgte ville Norge neppe vært den velferdsstaten den er i dag. På veien dit måtte de kjempe mange «slag».

Funksjonshemmede ekskludert fra avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

– Vi er skuffa og forbanna, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesforbund.

Norge må svare om diskriminering for FN-komité

Hatefulle ytringer og diskriminering i arbeidslivet er noen av sakene Norge må svare på i møte med FNs rasediskrimineringskomité denne uka.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte

Datatilsynet mener Telenor har for omfattende overvåking av sine ansatte på kundeservice. Telenor stanser praksisen umiddelbart.

Ledelsen mest autoritær i statseide selskaper

– Vi har sovet i timen, sier arbeidslivsforsker Eivind Falkum. I en ny analyse kommer det frem at arbeidstakere opplever langt mindre medbestemmelse i statlige aksjeselskap enn ellers i arbeidslivet.

Unge arbeidstakereUtvikling «på tvers» viktigere enn klatring

Syv av ti av de mest attraktive selskapene for unge arbeidstakere er IT og teknologiselskaper, ifølge ny undersøkelse.

Synspunkt

Statens sponsing av internasjonale nettgiganter må stoppes nå

Annonse
Annonse
Annonse