Annonse

Arbeidslivet

Krafttak mot smittespredningSosial nedstengning i Oslo

– De nye tiltakene vil kunne føre til arbeidsledighet, permitteringer og konkursfare, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Utvalg frykter koronapandemien presser unge ut av arbeidsstyrken

Et regjeringsoppnevnt utvalg som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025, frykter pandemien har presset unge varig ut av arbeidsstyrken.

Dominerende egoister får ikke nødvendigvis de beste jobbene

Forskere bak en ny amerikansk studie advarer mot å ansette folk med «ubehagelige personlighetstrekk» i lederposisjoner, da det kan skade arbeidsplassen.

Mange studenter har lite kontakt med arbeidslivet i løpet av utdanningen

– Vi får ikke utnyttet det store potensialet vi har hvis vi sitter på hver vår tue, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Arbeidstakere med grad fra utlandet tjener mer enn de som har studert i Norge

Personer som har tatt en hel mastergrad utenlands opplever også bedre jobbmestring, viser Kandidatundersøkelsen.

Automatisering i arbeidslivet rammer kvinner hardest

McKinsey-ekspert med klar advarsel: Legg vekk tanken om menn i industrien, den digitale omstillingen vil treffe kvinneryrker vel så hardt.

IKT-utdannede sliter med å få seg jobb etter studiene

Arbeidslivet roper etter IKT-kompetanse, samtidig som en del nyutdannede innen IKT sliter med å få jobb.

Regjeringen vil knytte høyere utdanning tettere til arbeidslivetStatsvitenskap og historie skal bli mer relevant

Regjeringen mistenker at utdanninger som statsvitenskap, historie og biologi er ikke relevante nok for arbeidslivet. Disse fagene skal nå evalueres med tanke på å endre undervisningsopplegget.

Juristene svarer

Hva slags vern har gravide mot nedbemanning?

DP-juristene svarer.

ForskerMer lønnstilskudd vil få flere i arbeid

Lønnstilskudd vil hjelpe arbeidsgiverne med å inkludere de som står utenfor, mener forsker Knut Røed. – Vi kan ikke etablere liksomjobber bare fordi Nav stiller med lønnstilskudd, sier Spekter.

Arbeidsliv og familie6 myter om mødre i arbeidslivet

Jobber kvinner like mye som menn? Får kvinner mindre betalt for samme jobb? Hvor mange ekteskap ender i skilsmisse?

Leder skriver roman– Fotfestet glipper når jobben snus opp ned

Omstilling og effektivisering i arbeidslivet kan gå på identiteten løs. Det er temaet for den ferske romanen til forfatter og strategidirektør Sturle Brustad.

MedbestemmelseArbeidslivet deler seg

Mange opplever for første gang på ti år økt innflytelse på egen arbeidsplass. Samtidig utsettes flere for standardisering og kontroll, som følge av digitaliseringen.

Juristene svarer

Oppsigelse i sykemeldingsperioden

DP-juristene svarer.

Ordførerne skal bli Aps frontsoldater i arbeidslivet

Flere heltidsstillinger, forbud mot innleie og kamp mot bemanningsbransjen er frontene i Arbeiderpartiets nye arbeidslivspolitikk.

I disse bransjene er det lavest tillit til toppledelsen

Ledere og ansatte er enige: arbeidslivet blir mer autoritært.

Klart for sverdslag om sykelønn

Det ligger an til høy temperatur når arbeidslivets parter møtes til fase to av Sysselsettingsutvalgets arbeid. LO sier kontant nei til ethvert kutt i sykelønna.

Foreslår store endringer i sykepengeordningen

Sysselsettingsutvalget har levert sin rapport. – Riktig vei å gå, sier Virke, som har vært den eksisterende sykepengeordningens fremste kritiker.

Inkludering i arbeidslivetSpråkbarrieren er den høyeste

Det er vanskeligere for arbeidsgivere å inkludere folk med dårlige norskferdigheter enn de med manglende kompetanse, ifølge undersøkelse. Ny analyse tilbyr løsning - som får støtte av NHO og LO.

Statsråder– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet

Når Norge går bedre etter oljesmellen for noen år siden, bør næringslivet vise ansvar og ansette folk som har havnet utenfor arbeidslivet, mener to statsråder.

Revisortopp advarer politikere mot å «forenkle» bort tilliten i norsk næringsliv

Tillitsnivået i norsk næringsliv er en enorm verdi. Men mange politikere tar den for gitt, mener revisortopp. – Veldig risikofylt.

Hadia Tajik– Kvinner er mer lønsomme enn olje

Hadde kvinner i Norge jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-landene, ville vi ha tapt et helt oljefond i kroner, sier Ap-nestlederen.

Fartstid ikke avgjørende ved nedbemanning

Fersk dom fra Høyesterett avviser at ansiennitet skal være «hovedregelen» ved nedbemanning i privat sektor.

Fagbevegelsen taper stadig terreng

Lite tyder på at det organiserte arbeidslivet får økt oppslutning, selv om over 50.000 flere står i jobb nå enn på samme tid i fjor. Særlig LO sliter.

Ingeniører i det private og lærere løftet Akademikerne til rekord

Høyt utdannede fortsetter å organisere seg. Akademikerne gjør det best av hovedorganisasjonene - takket være ingeniører i det private.

OverblikkI disse næringene øker bemanningen kraftig

I alle bransjer og i alle landets fylker er det flere med jobb nå enn på samme tid i fjor.

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik (57) i Nav innrømmer at det gjøres for mye feil fra Navs side innenfor dagpengeområdet. (Foto: Arne Kongsnes)

NavMotivasjon er viktigere enn sanksjoner

Nav sliter med å håndtere flyttekravet til arbeidssøkere strengere enn før. Samtidig innrømmer arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik at Nav-ansatte gjør for mange feil.

Nytt europeisk arbeidsbyrå skal gjøre det lettere å jobbe på tvers av landegrenser

Dødsfall på jobben– Fortvilende at enkelte typer ulykker går igjen år etter år

Rekordfå døde på norske arbeidsplasser i fjor. Særlig byggenæringen kan vise til gode tall. – Flaks, mener LO.

Fire av ti studenter mener avstanden til arbeidslivet er for stor

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

StudieBrexit uten avtale skaper bekymring for hundretusener av stillinger verden over

To år med forhandlinger i målSlik skal EU beskytte ansatte på usikre kontrakter

Ny undersøkelseMedbestemmelse i akademia under press

Rører ikke adgangen til midlertidige ansettelser

Samtlige av virksomhetene som ble undersøkt av Arbeidstilsynet, brøt med reglene for midlertidig ansettelse. Men regjeringen vil ikke endre loven.

Politikerne ­varsler nye tiltak mot a-krim

Ap vil blant annet offentliggjøre domsavsigelser og sanksjoner ved brudd på arbeidslivslovgivningen.

Riksadvokaten vil ha strengere straff for arbeidslivskriminelle

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener at arbeidslivskriminalitet må straffes hardere. Og at de dømte i langt større grad må fratas utbyttet fra sin ­kriminelle virksomhet.

Synspunkt

Diskriminer­ingsforbud i arbeidslivet

Hva er ulovlig diskriminering og hva er lovlig forskjellsbehandling? Spør Brit Djupvik Semner.

Arbeidsgruppe: Permitteringer må tilpasses konjunkturene

Premissleverandørene

FagforeningeneDe som står på kravene

Uten de fagorganiserte og deres tillitsvalgte ville Norge neppe vært den velferdsstaten den er i dag. På veien dit måtte de kjempe mange «slag».

Funksjonshemmede ekskludert fra avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

– Vi er skuffa og forbanna, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesforbund.

Norge må svare om diskriminering for FN-komité

Hatefulle ytringer og diskriminering i arbeidslivet er noen av sakene Norge må svare på i møte med FNs rasediskrimineringskomité denne uka.

Én av tre ledere sliter med å legge til rette for å holde eldre i arbeid

– IA-avtalen og pensjonsreformen er ikke tilstrekkelig, viser ny analyse.

Eldre står lenger i arbeidslivet

Pensjonsreformen som ble innført i 2011 har gjort at flere står lenger i arbeidslivet. Effekten vedvarer etterhvert som folk blir eldre.

Arbeidsinkludering– Vi må spille på lag med arbeidsgiverne

Arbeidsinkluderingsbedriftene har fått en ny rolle, men det er fremdeles behov for dem, mener inkluderings-direktør Kenneth Stien. Det viktigste er å spille på lag, sier han.

Arbeidsmarkedet upåvirket av utskjelt lovendring

Fire år med forskning viser at lovendringen som åpnet for mer midlertidighet i arbeidslivet ikke har hatt noen effekt.

Telenor stanser elektronisk overvåking av ansatte

Datatilsynet mener Telenor har for omfattende overvåking av sine ansatte på kundeservice. Telenor stanser praksisen umiddelbart.

Ledelsen mest autoritær i statseide selskaper

– Vi har sovet i timen, sier arbeidslivsforsker Eivind Falkum. I en ny analyse kommer det frem at arbeidstakere opplever langt mindre medbestemmelse i statlige aksjeselskap enn ellers i arbeidslivet.

Unge arbeidstakereUtvikling «på tvers» viktigere enn klatring

Syv av ti av de mest attraktive selskapene for unge arbeidstakere er IT og teknologiselskaper, ifølge ny undersøkelse.

Synspunkt

Statens sponsing av internasjonale nettgiganter må stoppes nå

Aps nye arbeidslivspolitikkTydeliggjør skillelinjene

Med fagbevegelsen enda tettere på makta og mer tid til familien, vil Arbeiderpartiet gi arbeidslivspolitikken ny retning. Og håper å lokke KrF over i prosessen.

Arbeiderpartiet vil teste ut sekstimersdag med statsstøtte

Arbeiderpartiet går inn for å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdagen eller kortere arbeidstid for sine ansatte.

Flere i jobb - men andelen uten arbeid økte i sommer

Konstituert som generalsekretær i Tekna etter åtte måneder i organisasjonen

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil gi familiene et velferdsløft og mener ideen om en ekstra ferieuke for foreldre er interessant.

KrF avviser ytterligere innstramminger for bemanningsbransjen

En omkamp i Stortinget om innleie av arbeidskraft vil ikke ende i favør opposisjonen, slår KrF fast.

Ledelse av kreativitet– Vi kan med nokså enkle grep bli mer nytenkende

– Mens arbeidslivet teamorganiseres med pauker og basuner, viser forskningen at grupper systematisk underpresterer, særlig når det handler om nytenkning, konstaterer psykolog Trond Kjærstad i sin nye bok om kreativitet.

Rapport: Fortsatt grums i renholdsbransjen

Mange renholdsarbeidere får ikke lønna de har krav på, viser en ny rapport. Samtidig øker presset på renholdsarbeiderne.

Organiseringen av norsk arbeidsliv vanskeliggjør «islandsk» likelønn

En av de første studiene av Islands oppsiktsvekkende lønnspolitikk er gjennomført av norske forskere.

Stress kan påvirke hukommelsen

En svensk demensklinikk oppsøkes av stadig flere høyt utdannede som tror de begynner å få demens. Det viser seg at de fleste husker dårlig på grunn av stress.

Annonse
Annonse
Annonse