Samfunn

Regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby møter til dels sterk kritikk for innføringen av såkalt rødt nivå på ungdomsskoler over hele landet.

Stadig flere kritiske til rødt nivå ved ungdomsskolene

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er skeptiske til at regjeringen overprøver faglige råd. Det samme er Frp og BufDir.

Publisert Sist oppdatert

Blant de nye nasjonale smittevernstiltakene som regjeringen innførte mandag, er det vedtaket om å innføre såkalt rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, som møter sterkest motstand – både blant fagfolk og i opposisjonen.

Overrasket BufDir-leder

Direktøren for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald, som også er leder for koordineringsgruppa for sårbare barn og unge, er blant dem som reagerer. Til Politisk kvarter på NRK onsdag morgen sier hun at hun ble svært overrasket da regjeringen søndag, dagen før skolestart etter juleferien, innførte rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

– De rådene som fagmiljøene har kommet med, helt fra begynnelsen av april i fjor, er at vi ikke skal bruke generelle, forebyggende tiltak som smitteverntiltak for barn og unge fordi vi mener det er uforholdsmessig, sier Trommald.

I romjulen uttalte statsminister Erna Solberg at det er et mål at færrest mulig kommuner skal være nødt til å holde skolene på rødt nivå – som innebærer at færre elever er på skolen samtidig, og at deler av undervisningen skjer digitalt som hjemmeundervisning.

Trommald er særlig bekymret for at innstrammingen vil gå ut over to grupper barn, de som blir utsatt for vold og mishandling hjemme, og barn som kommer fra sårbare hjem eller er funksjonshemmet.

– Her må man veie opp fordelene ved smitteverntiltaket opp mot de konsekvensene det faktisk har at barn og unge ikke kommer på skolen. De barna som strever aller mest nå, og som står i en reell risiko for å falle utenfor og ikke greie å komme tilbake igjen, de er dem disse tiltakene går ut over, understreker hun.

Kritisk Listhaug

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, uttalte i går kveld at FHI ikke anbefalte å innføre rødt nivå for ungdomsskolene som et nasjonalt tiltak. Men hun påpekte forståelse for at regjeringen like vel valgte å gjøre dette, til tross for at FHI altså mente det kunne være et uforholdsmessig sterkt inngrep.

Også Frp-nestleder Sylvi Listhaug er sterkt kritisk til innføringen av rødt nivå som et nasjonalt tiltak. I Politisk Kvarter påpeker Litshaug at denne beslutningen må overlates til kommunene, som kan innføre rødt nivå lokalt, dersom smittetrykket blir høyt.

– Dette er en overstyring av kommunene, sier Sylvi Listhaug.

Jeg mener både FHi direktøren og BUFdir har solide innvendinger

Skepsis i Ap og Sp

Også i Senterpartiet og Arbeiderpartiet møtes det røde skolenivået med skepsis.

− Folk er redde for smitte nå, situasjonen er alvorlig. Derfor forvalter regjeringen et stort ansvar. Jeg mener både FHi direktøren og BUFdir har solide innvendinger. Det er ikke første gangen regjeringen overprøver faglige råd, sier helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol.

− Det er også vanskelig å drive en politisk debatt om smitteverntiltakene. Regjeringen må ta ansvar for den myndigheten de har i krise. Vi ønsker ikke å bidra til å svekke etterlevelsen av tiltakene. Men min bekymring er at regjeringen her på sikt kan bidra til at etterlevelsen av tiltakene svekkes, påpeker Kjerkol.

Senterpartiet mener generelt at det må mye til for å stenge skoler og barnehager

Senterpartiets Kjersti Toppe framhever at Stortinget er ikke blitt involvert i disse beslutningene. Hun sier hun har respekt for at regjeringen må vurdere tiltak ut fra den nasjonale smittesituasjonen og behov for strenge tiltak for å stoppe en verre utvikling.

− Men når FHI direktøren mener at rødt nivå på ungdomsskole er et uforholdsmessig inngrep, så er det noe vi selvsagt blir bekymret over. Senterpartiet mener generelt at det må mye til for å stenge skoler og barnehager. Og at kommunene bør mest mulig få vurdere dette selv, sier hun.

− Slik situasjonen er nå, er dette regjeringens ansvar å sørge for de rette vurderinger av, på bakgrunn av faglige råd, understreker Toppe.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) forsvarer rødt nivå- beslutningen med at koronasmitten nå er raskt stigende i Norge.

Dette er "rødt nivå" i skolen

  1. Ingen syke skal møte på skolen

  2. God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

  • Dele klasser inn i mindre kohorter

  • Kohortene* bør ha faste klasserom

  • Ansatte bør komme til klasserommet

  • Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte

  • Unngå trengsel og store samlinger

  • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter

  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Powered by Labrador CMS