Samfunn

I 2014 ble studiestøtten hevet utover prisveksten, slik at studentene skulle få bedre råd.

Studentene tjener mindre og består samtidig eksamen i større grad

Selv om studentene ikke jobber like mye ved siden av studiene som før, har de klart å opprettholde kjøpekraften.

Publisert Sist oppdatert

Norske studenter har fått mer å rutte med i form av økt studiestøtte. Fra 2014 av ble studiestøtten hevet utover prisveksten, slik at studentene skulle få bedre råd.

I tillegg ble utbetalingsperioden forlenget med én uke i juni i året fra 2017 til 2020 for å øke antall måneder med studiestøtte fra 10 til 11.

Ni av ti studenter har i tillegg arbeidsinntekter fra jobb eller næringsvirksomhet.

Tidligere SSB-studier har vist at én av fire heltidsstudenter jobber så mye at det går utover tiden brukt til studier.

En analyse fra SSB viser at yrkesinntektene til studentene har falt betydelig. Det kan se ut som at studentene har valgt å jobbe mindre ved siden av studiene etter at studiestøtten økte.

Selv om studentene tjener mindre fra arbeid, har økt studiestøtte i stor grad skjermet dem fra redusert kjøpekraft.

Powered by Labrador CMS