Samfunn

Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan.

Sverige får digitaliseringsråd

Sverige holder seg med egen IT-minister. Mehmet Kaplan vil at offentlig sektor skal "tenke digitalt først". Nå oppretter han et eget digitaliseringsråd.

Publisert Sist oppdatert

For å få fart på digitaliseringen av offentlig sektor har Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan (Miljöpartiet i De Gröna) nedsatt et digitaliseringsråd. Målet er å øke samhandlingen mellom de forskjellige grenene innen offentlig sektor, men også å skape bedre tjenester for borgerne. Det melder Dagens Nyheter.

Det nye rådet består av elleve representanter fra staten, kommunene og landstingene.

– Målet er at vi skal bli best i verden på å ta vare på digitaliseringens muligheter. Rådet skal jobbe nært opp mot meg, og det kommer til å være en viktig samtalepartner når det gjelder hvordan vi kan finne nye løsninger, sier Kaplan til avisen.

Det var i begynnelsen av februar at svenske myndigheter først presenterte den første delen av sin nye digitaliseringsstrategi. To uker senere fikk Lantmäteriet, Sveriges svar på Kartverket, i oppdrag av regjeringen å få fart på digitaliseringen av byggesaksarbeidet. IT-ministeren vil at det skal bli enklere å føre opp nye bygninger.

I Norge har vi hatt et digitaliseringsråd siden 1 januar 2016. Dette er en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementets program for bedre styring og ledelse i staten.

– Statlige IKT-prosjekter må gi mer nytte og færre må sprenge budsjettene. Digitaliseringsrådet vi nå oppretter skal gi råd til og kvalitetsikre statlige IKT-prosjekter slik at vi får mest mulig igjen for digitaliseringsarbeidet. Rådet er meget kompetent og jeg er glad tidligere skattedirektør Svein R. Kristensen har tatt på seg lederrollen, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han presenterte rådet.

Fra en virksomhet sender inn prosjektet sitt, som må være på mellom 10 og 750 millioner kroner, skal behandlingen i rådet ikke ta mer enn tre uker.

Elin Kristine Fjørtoft i Difi opplyser om at rådet så langt har behandlet to saker, og skal behandle to til i mars. Det har heller ikke manglet på henvendelser, så rådet har forventninger om å behandle flere saker senere på våren.

– Responsen har vært god blant dem vi har vært i kontakt med, og vi forventer flere henvendelser utover året, sier hun til Dagens Perspektiv.

Powered by Labrador CMS