Samfunn

Miljøvernminister Ola Elvestuen ved landstrømmen som er koblet til Stena Saga gjennom Oslo Havns landstrømanlegg på Vippetangen i Oslo.

Tempoet i den grønne omstillingen er for lavt

Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene, til tross for at det vil innebære kostnader for bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i rapport EY har lagd på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Den grønne omstillingen er i gang i Norge, men tempoet må betydelig opp for at vi skal nå klimamålene våre. Næringslivet må tenke utover egen drift og ta grep for å redusere utslippene knyttet til hele sin verdikjede, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en melding.

Rapporten fra EY viser at tempoet i den grønne omstillingen i norsk næringsliv er for lavt.

Norsk næringsliv stiller få klimakrav til leverandører, råvareproduksjonen og bruken av produktet.

Hovedfokuset er på direkte utslipp fra egen virksomhet og energisparingstiltak. Dette gjør at overgangen til en sirkulær økonomi går saktere. EY mener man bør legge inn innsatsen på å redusere utslipp i alle ledd av produktets livssyklus.

To bransjer skilte seg ut

Av de 11 bransjene som er inkludert i utredningen er det to som skiller seg positivt ut:

Innenriks skipsfart har en høy grad av aktivitet knyttet til nullutslippsløsninger på grunn av et godt samarbeid innad i bransjen, og med gode støtteordninger fra myndighetene.

Finanssektoren har også en høy grad av aktivitet, men på grunn av økt fokus på klimarisiko og egen interesse for å beskytte verdier.

– Innenfor grønn skipsfart ser vi at strenge klimakrav i offentlige anskaffelser, kombinert med betydelig støtte for å ta ned kostnadene ved utvikling av nye løsninger har utløst grønn innovasjon og rask skalering. Det må vi få til i flere bransjer, sier Elvestuen.

Klimaministeren mener en offensiv klimapolitikk er en forutsetning for et moderne og konkurransedyktig næringsliv.

– Det er ingen motsetning mellom en ambisiøs klimapolitikk og arbeidsplasser og vekst, sier han.

Powered by Labrador CMS