Samfunnsansvar

Zali Idy ble giftet bort til en 23 år gammel mann da hun hadde fylt 12 år. I Niger blir en av tre jenter giftet bort før de har fylt 15 år. Antall barneekteskap er blant de høyeste i verden, ifølge UNICEF.

Tre måter å bygge mer rettferdige samfunn på

140 millioner jenter vil bli barnebruder innen 2020 dersom ikke regjeringer handler nå.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 20. februar ble verdensdag for sosial rettferdighet markert. Dagen ble fremmet av FN for første gang i 2009 for å kjempe for sosial rettferdighet.

Verdensdagen for sosial rettferdighet ble skapt for å bekjempe sosiale problemer som fattigdom, arbeidsledighet og utelukkelse.

Identitet er en annen viktig faktor når det gjelder sosial rettferdighet, både på tvers av nasjonalitet, religion, rase, kjønn, seksualitet og sosioøkonomisk bakgrunn.

I anledningen verdensdagen har World Economic Forum laget en liste med tre måter å sikre et mer rettferdig samfunn på.

Få slutt på barneekteskap

Barneekteskap er et alvorlig brudd på menneskerettene som truer barn og kvinners rettigheter til helse, utdanning, likestilling og det å ikke bli diskriminert.

Kampen for å utrydde barneekteskap pågår for fullt i store deler av verden. I forrige uke endret Malawi grunnloven for fullt for å forby barneekteskap etter en iherdig kampanje satt i gang av det sivile samfunnet og som varte i over ett år.

Dersom ikke flere land handler nå, vil det være mer enn 140 millioner barnebruder innen 2020

«Likestilling er vår felles visjon om sosiale rettferdighet og menneskerettigheter,» uttalte UN Women-direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka, under en FN-samling om kjønn i New York.

Malawiske jenter har nå større mulighet til å få seg en utdannelse, leve uten vold og uten å bli utnyttet og nyte en tryggere fremtid.

Dersom ikke flere land handler nå, vil det være mer enn 140 millioner barnebruder innen 2020.

Tilgang på rettshjelp

Det er anslått at over fire milliarder mennesker globalt ikke har tilgang på rettssystemet. Dette forverrer fattigdom, vold og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Rettssikkerhet er grunnlaget for inkluderende og bærekraftig økonomisk utvikling.

Bærekraftsmål nummer 16 går ut på å bekjempe korrupsjon og vold og fremme ansvarlighet og åpenhet. På grunn av svake institusjoner og mangel på tilgang til rettssystem, utsettes stadig sårbare mennesker for urettferdighet.

Ved å følge retningslinjene til FNs bærekraftsmål, kan land bidra til et mer informert samfunn og gjøre det klart hvile skritt de ønsker å ta for å komme i mål.

Enkeltpersoner kan også bidra ved å støtte SDG16 data initiativ. Dette er en kollektiv innsats for å spore de globale målene som 194 land har forpliktet seg til å følge.

Beskytte minoriteter

Ved å garantere for rettssikkerheten til minoriteter, sikrer samfunn at ingen personer vil møte diskriminering på grunn av identitet, etnisitet, religion eller rase.

Rettssikkerhet er grunnlaget for inkluderende og bærekraftig økonomisk utvikling

I forkant av det amerikanske presidentvalget i 2016, viser statistikk fra Pew Research Centre at behandlingen av minoriteter var svært viktig for 63 prosent av velgerne da de avla sine stemmer.

Spørsmålet er hvordan en kan sikre at håndteringen av denne problematikken vil skape mer sosial rettferdighet. Spesielt med tanke på at mange land i 2017 skal velge nye ledere.

Powered by Labrador CMS