Annonse

Flyktninger

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Flere flyktninger i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

To at tre er i arbeid etter å ha gjennomgått det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Å komme som flyktning til et nytt land– Angsten forplanter seg til neste generasjon

Trang kommunal leilighet, mistenksomhet, en mor som strever med å lære norsk. Mina Adampour har lyttet til Nationaltheatrets hørespill om flyktninger i Norge – og kjenner igjen mye fra sin egen oppvekst.

Én av to flyktninger er i jobb

Drøyt halvparten av flyktningene i Norge er i jobb. I befolkningen som helhet er andelen om lag sju av ti.

LederDe som våget å utfordre makten

Det er et tankekors at to ruvende vestlige lederskikkelser, Moses og Jesus, holdt på å stryke med som spebarn fordi makthaverne opplevde dem som en trussel.

LederDe som våget å utfordre makten

Det er et tankekors at to ruvende vestlige lederskikkelser, Moses og Jesus, holdt på å stryke med som spebarn fordi makthaverne opplevde dem som en trussel.

Mange flyktninger er i jobb, men tjener lite

To av tre flyktninger er i jobb eller utdanning fem år etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Men mange har lav inntekt.

Lederspeilet

Trude Jacobsen startet «Dråpen i havet»– Som et slags kall

Sommeren 2015 fant fembarnsmor Trude Jacobsen ut at hun bare måtte starte organisasjonen Dråpen i Havet for å hjelpe flyktninger i Moria-leiren. Det kom som en plutselig overbevisning – nærmest som et lyn fra klar himmel.

Leder

LederAsyl-taktisk kompromiss om Moria

Det er bedre å hente 500 flere kvoteflyktninger, hvorav noen fra Moria, enn kun 30-40 unge fra Moria-leiren. En god del av dem vil måtte reise tilbake igjen fordi de ikke har rett på asyl.

Leder

LederAsyl-taktisk kompromiss om Moria

Det er bedre å hente 500 flere kvoteflyktninger, hvorav noen fra Moria, enn kun 30-40 unge fra Moria-leiren. En god del av dem vil måtte reise tilbake igjen fordi de ikke har rett på asyl.

Leder

Ekstramilliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Leder

Ekstramilliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Skjedde det egentlig i de dager?

Visste du at fortellingene om Jesu fødsel også er historier om skatt, rå maktkamp og en familie på flukt?

Antall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig

Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Ny rekordOver halvparten av flyktninger rett i jobb eller utdanning

Blant de flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, noe som er de høyeste tallene de siste ti årene.

Norge utnytter ikke verdifull kompetanse fra utlandet godt nok

Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

EUs usynlige murer mot folkevandring

Donald Trump har erklært nasjonal krise for å få bygget sin mur ved grensen til Mexico. Men hva gjør EU for å holde migrasjonsstrømmene unna? –EU bygger murer, de også. De er bare mye mer usynlige.

Individuell jobbstøtte (IPS)Pionerprosjekt skal få flyktninger raskt i jobb

Mange flyktninger ivrer etter å få brukt sin kompetanse og komme seg i jobb så fort som mulig. I Bergen går man nye veier for å realisere dette ønsket.

Omstridt migrasjonspakt vedtas på FN-møte

En rekke land vil ikke ha FNs nye migrasjonsavtale, og i Norge har Frp tatt dissens i spørsmålet. Men denne uken klappes avtalen gjennom i Marokko.

OverføringsflyktningerHalvparten i arbeid etter syv år

Nær 8000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidstørste flyktninger kaster bort tid i introduksjonsprogram

Faddere hjelper innvandrere og flyktninger i jobb

Da Tomasz Frelek kom til Norge, strevde han med å forstå hvordan det norske arbeidslivet fungerte. Nå er han veletablert i fast jobb og er en av mange arbeidslivsfaddere som hjelper nykommere i Norge i jakten på arbeid.

Synspunkt

Europas flyktning-skandale

Uten tilgang til skole og utdanning, vil flyktningbarna i Moria-leiren på Lesbos ha en enda mer håpløs framtid, skriver Gordon Brown.

Synspunkt

Europas flyktning-skandale

Uten tilgang til skole og utdanning, vil flyktningbarna i Moria-leiren på Lesbos ha en enda mer håpløs framtid, skriver Gordon Brown.

– Det ble en folkeavstemning om innvandring

Flyktningespørsmålet soleklar politisk akse i det svenske valget.

Kaotiske forhold venter flyktninger og migranter i Spania

Nesten 23.000 flyktninger og migranter har ankommet spanske strender i år, flere enn i hele fjor. Mottaksapparatet er sprengt.

DP + Spiegel

Fra Afrika til Europa – og tilbakeTo minutters lykke

Majid Diallo er 27 år og ønsker seg vekk fra Afrika. Men hans båttur til Italia mislykkes. Han legger ut på den lange veien tilbake til Guinea. Historien om hans reise viser hvorfor det ikke finnes noen hjemkomst for mange migranter.

Arbeidsinnvandrere har i liten grad utkonkurrert flyktningene på arbeidsmarkedet

En viktig forklaring er at de to innvandrergruppene har svært forskjellig yrkeskompetanse og dermed deltar på ulike områder av arbeidsmarkedet.

Hagen ber Frp true med regjeringskrise

Carl I. Hagen mener Frp-leder Siv Jensen må ta partiet ut av regjering dersom Norge tar imot nye flyktninger som har kommet til Europa over Middelhavet.

EUKranglet seg fram til skjør enighet om migrasjon

Etter mer enn 13 timer i politisk havsnød kom EU-toppene i havn med en avtale om hvordan strømmen av flyktninger og migranter i Middelhavet skal håndteres.

Ap-talsperson vil ikke ha asylsøkere til Norge

Norge bør ikke ta imot asylsøkere på grensen, mener Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Han vil heller ha kvoteflyktninger.

5 prosent flere med flyktningbakgrunn

Personer med flyktningbakgrunn utgjør nå 31 prosent av innvandrerne i Norge og 4,3 prosent av befolkningen i alt.

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

UDI 30 årAsylpolitikken svinger med ankomstene

Norsk asyl- og flyktningpolitikk har endret seg over tid – og særlig endrer den seg etter omfanget av ankomster. Den blir strenger når mange kommer.

Bedriftsforbundet samarbeider med NAV– Håper de kan gi arbeidstrening til flyktninger

DP + Spiegel

Slik vil Tyskland stanse migrasjonsstrømmenOppretter tysk arbeidsformidling i Ghana

For å bekjempe migrasjon til Europa, formidler Tyskland jobber i Ghana. Hva er det som skjer når tysk byråkrati møter ghanesisk virkelighet?

Åtte av ti enslige mindreårige flyktninger i Norge er gutter

Hele tre av fire av de som har blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 18–29 år var i arbeid eller utdanning.

Under halvparten av flyktningar i arbeid

UDI–sjefen–Stortingets oktoberbarn–vedtak reiser mange spørsmål

Flyktninger fra disse landene nådde nasjonal målsetning om å være i arbeid

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flest er i arbeid og utdanning blant innvandrere fra Etiopia og Eritrea.

Tøffere regler rammer flyktningenes familier

Sosiale investorer – Stor fare for å mislykkes om man ikke involverer lokalbefolkningen

Ap vil ha ny vurdering av oktoberbarna

Ap vil at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold forsvunnet

Nesten halvparten av barna som har fått midlertidig opphold siden ordningen ble innført i 2009 har forsvunnet, over 400 barn har lagt ut på flukt igjen fra Norge.

Borgerlige ungdomspartier vil tredoble antall kvoteflyktninger

Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener regjeringen legger opp til å ta imot altfor få kvoteflyktninger neste år. Ungdomspartiene vil tredoble antallet.

Øker bidraget50 millioner kroner til EUs migrasjonsfond

Sysselsetting, styrking av lokalsamfunn, bedre styresett, konfliktforebygging og beskyttelse og assistanse til sårbare migrantgrupper er blant de viktigste innsatsområdene til EU-fondet.

Flyktningdugnad– Norge bør ta imot 5.000 kvoteflyktninger

Antallet mennesker på flukt i verden har økt til 65,6 millioner, hvorav rundt halvparten er barn.

ListhaugBosettingen går mye raskere

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det lave antallet flyktninger gjør at bosettingen går mye raskere enn før.

Flertallet vil ta imot sårbare flyktninger

Norge bør prioritere å ta imot de mest sårbare flyktningene. Det svarer 55 prosent av de spurte i en undersøkelse Amnesty International i Norge står bak.

Refugees Welcome Norway mottok Brobyggerprisen 2017

Organisasjonen fikk prisen på grunn av den store innsatsen de har lagt ned med praktisk og solidarisk engasjement for flyktninger.

NOAS– Forenkling av utvisningsregler svekker rettssikkerheten

Regjeringen ønsker å gjøre det lettere å utvise asylsøkere. Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener det kan føre til at færre velger frivillig retur.

Endring i introduksjonsprogrammet– Nyankomne innvandrere skal raskere i arbeid

– Det er meget helt avgjørende for integreringen at flere nyankomne innvandrere raskt kommer i arbeid og får en stabil tilknytning til arbeidslivet, sier Sylvi Listhaug (FrP)

Regjeringens integreringstiltakFå flere kvinner i jobb og endring i trygden

Dette er status for regjeringens integreringstiltak siden stortingsmeldingen om en effektiv integreringspolitikk ble lagt frem i fjor mai.

Regjeringen imøtegår bistandskritikk

Tidligere bistandstopper mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest. Regjeringen avviser kritikken.

Tidligere bistandstopper tar oppgjør med pengebruken

De to tidligere bistandstoppene Tom Vraalsen og Per Ø. Grimstad mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest.

Norsk Folkehjelp– Norge må ta imot 15 000 kvoteflyktninger

– Norge må ta ansvar og ta imot 15 000 kvoteflyktninger de neste tre årene, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær, Henriette Killi Westhrin.

Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet

Det kom 2.380 asylsøkere til Norge første halvår i år. Det er det laveste antallet siden 90-tallet.

Raske asylmottaksplasser ga rask gevinst

Abri Vekst og investor Alfred Ydstebø tjente 77 millioner kroner da de raskt kunne tilby nærmere 1.000 midlertidige asylmottaksplasser.

Flyktninger velger storby fremfor distrikt

En firedel av de flyktningene som flytter fra kommunen de først ble bosatt i, velger å bo i Oslo, viser ny statistikk.

Annonse
Annonse
Annonse