Annonse

Flyktninger

Én av to flyktninger er i jobb

Drøyt halvparten av flyktningene i Norge er i jobb. I befolkningen som helhet er andelen om lag sju av ti.

LederDe som våget å utfordre makten

Det er et tankekors at to ruvende vestlige lederskikkelser, Moses og Jesus, holdt på å stryke med som spebarn fordi makthaverne opplevde dem som en trussel.

Mange flyktninger er i jobb, men tjener lite

To av tre flyktninger er i jobb eller utdanning fem år etter at de har avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Men mange har lav inntekt.

Manglende respekt tærer på syriske flyktningers psykiske helse

Opplevelse av at de ikke blir møtt med respekt i Norge bidrar til psykiske helseproblemer blant syriske flyktninger, viser ny studie.

ForskereFlyktninger blir sendt på Nav i stedet for på arbeidsmarkedet

Flyktninger med nedsatt helse blir sent på Nav før de i det hele tatt får prøvd seg i arbeidslivet. Systemet er for firkanta, mener forskere.

IPS-metoden kan få flyktninger raskere i jobb

Tett og individuell oppfølging kan få flere flyktninger raskere ut i ordinært arbeidsliv, viser en ny studie.

Fem år etter er flyktningene i Tyskland rimelig godt integrert

Fem år etter at statsminister Angela Merkel åpnet Tysklands dører for hundretusener av flyktninger, viser undersøkelser at de fleste er rimelig godt integrert.

FN-flyktninger til Norge for første gang siden mars

Fem flyktningfamilier kommer denne uka til Norge som de første etter at koronapandemien slo inn for fullt. Bare 264 FN-flyktninger er kommet til landet i år.

Lederspeilet

Trude Jacobsen startet «Dråpen i havet»– Som et slags kall

Sommeren 2015 fant fembarnsmor Trude Jacobsen ut at hun bare måtte starte organisasjonen Dråpen i Havet for å hjelpe flyktninger i Moria-leiren. Det kom som en plutselig overbevisning – nærmest som et lyn fra klar himmel.

FlyktningerDrøyt én av to gikk fra introprogram til arbeid eller utdanning

55 prosent av flyktningene som avsluttet sitt introduksjonsprogram i 2019, gikk direkte over i arbeid eller utdanning, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Regjeringspartiene enige om Moria-løsning

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Viktig seier for KrF, mener KrF-lederen.

Tre av ti innvandrere har flyktningbakgrunn

Ved inngangen til 2020 bodde 238.300 personer med flyktningbakgrunn i Norge. De utgjør 30 prosent av alle innvandrere i landet.

Polakker på innvandrertoppen i fjor

Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polske arbeidsinnvandrere utgjorde den største gruppen av innvandrere fra land utenfor Norden.

Leder

LederAsyl-taktisk kompromiss om Moria

Det er bedre å hente 500 flere kvoteflyktninger, hvorav noen fra Moria, enn kun 30-40 unge fra Moria-leiren. En god del av dem vil måtte reise tilbake igjen fordi de ikke har rett på asyl.

Røde Kors ber Norge hente enslige barn fra leirer i Hellas

Norske myndigheter må bli med på EUs program for å hente hjem og fordele de 1.600 enslige mindreårige barna i leirer i Hellas, mener Norges Røde Kors.

Solberg avviser bønn om å evakuere barn fra Moria-leiren

Norske organisasjoner ber innstendig om at Norge evakuerer barn fra Moria-leiren i Hellas, men statsminister Erna Solberg sier nei.

Leder

Ekstramilliard til flyktninger

Det viktigste og raskeste Norge kan foreta seg, er å bevilge en ekstra milliard til flyktningene fra Syria. Luftbro og stengte grenser nå er ikke annet enn symbolprat.

Utdanning er viktig for at flyktninger kommer i jobb

Flyktninger med fullført videregående stiller omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i Norge.

Én av to overføringsflyktninger er i jobb

Litt under halvparten av overføringsflyktningene i Norge er i arbeid, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Skjedde det egentlig i de dager?

Visste du at fortellingene om Jesu fødsel også er historier om skatt, rå maktkamp og en familie på flukt?

Oslo Ap vil la ureturnerbare flyktninger jobbe

Styret i Oslo Arbeiderparti ønsker en lovendring for ureturnerbare flyktninger som vil gi dem mulighet til å ta på seg betalt arbeid.

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Medlidenhet – på godt og vondt

En svart kvinne om massakrene som tok fra henne hele familien. En hvit kvinne om da hun var hjelpearbeider i Afrika og hennes uvitenhet gjorde alt mye verre. Det er direkte og personlig.

Flyktninger i introduksjonsprogrammet er stort sett fornøyde

Flertallet av flyktninger er fornøyde med norskopplæringen og oppfølgingen de får i norske kommuner. Det viser en ny rapport.

DanmarkNye flyktninger kommer raskere i jobb

Andelen flyktninger som er i arbeid kort tid etter at de har fått asyl i Danmark, er mangedoblet i løpet av få år.

Antall flyktninger i verden det høyeste siden annen verdenskrig

Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Ny rekordOver halvparten av flyktninger rett i jobb eller utdanning

Blant de flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2018, gikk 55 prosent direkte over i arbeid eller utdanning, noe som er de høyeste tallene de siste ti årene.

Norge utnytter ikke verdifull kompetanse fra utlandet godt nok

Lite og dårlig informasjon om hva som godkjennes og hvordan man skal gå fram, øker risikoen for at Norge går glipp av verdifull kompetanse.

EUs usynlige murer mot folkevandring

Donald Trump har erklært nasjonal krise for å få bygget sin mur ved grensen til Mexico. Men hva gjør EU for å holde migrasjonsstrømmene unna? –EU bygger murer, de også. De er bare mye mer usynlige.

Flere flyktninger i jobb etter innføring av introduksjonsprogram

Innføring av et obligatorisk introduksjonsprogram for flyktninger ser ut til å ha hatt en positiv effekt på integreringen, ifølge ny rapport.

Forskning

Ulike erfaringer med integrering i Skandinavia

Over tid lykkes Norge bedre enn Sverige og Danmark med å få flyktninger med lite utdanning i jobb, viser ny rapport.

FlyktningerLettest å få jobb i storbyene

Flyktninger sliter mer med å få jobb på bygda enn i de store byene, viser rapport om integrering i Skandinavia.

Bare 600 flyktninger bosatt hittil i år

I fjor ble 4 900 flyktninger bosatt i norske kommuner. Så langt i år er bare 600 bosatt.

Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger

Et hurtigspor for å få flyktninger raskere i arbeid ble etablert i 2016. Men hurtigsporet spiller liten rolle i det kommunale flyktningarbeidet, viser ny studie.

Én av to flyktninger er i arbeid

48,5 prosent av flyktninger mellom 15 og 66 år var sysselsatt ved utgangen av 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flyktninger mest opptatte av å bli norske statsborgere

Mens flyktninger, spesielt fra Asia og Afrika, bytter sitt statsborgerskap til norsk, beholder europeiske arbeidsinnvandrere sitt opprinnelige statsborgerskap.

Ny rapportInnvandrere har tatt jobbene til fattige nordmenn

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandrere har tatt jobbene fra nordmenn i lavere sosiale lag.

Flyktninger belaster sosialbudsjettene i Trøndelag

Over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag har sprengt sosialbudsjettet. Fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en avårsakene.

Individuell jobbstøtte (IPS)Pionerprosjekt skal få flyktninger raskt i jobb

Mange flyktninger ivrer etter å få brukt sin kompetanse og komme seg i jobb så fort som mulig. I Bergen går man nye veier for å realisere dette ønsket.

Omstridt migrasjonspakt vedtas på FN-møte

En rekke land vil ikke ha FNs nye migrasjonsavtale, og i Norge har Frp tatt dissens i spørsmålet. Men denne uken klappes avtalen gjennom i Marokko.

OverføringsflyktningerHalvparten i arbeid etter syv år

Nær 8000 overføringsflyktninger har kommet til Norge de siste tre årene, og flest kommer fra Syria.

–Sats på det som virker

– Det dyreste for kommunene er alle tiltak som ikke virker, sier Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Arbeidstørste flyktninger kaster bort tid i introduksjonsprogram

Faddere hjelper innvandrere og flyktninger i jobb

Da Tomasz Frelek kom til Norge, strevde han med å forstå hvordan det norske arbeidslivet fungerte. Nå er han veletablert i fast jobb og er en av mange arbeidslivsfaddere som hjelper nykommere i Norge i jakten på arbeid.

Flere kvoteflyktninger kan gi færre flyktninger

Både KrF og Venstre feiret økningen i tallet på kvoteflyktninger til 3.000 i statsbudsjettet for neste år, men de kan ha feiret for tidlig.

Synspunkt

Europas flyktning-skandale

Uten tilgang til skole og utdanning, vil flyktningbarna i Moria-leiren på Lesbos ha en enda mer håpløs framtid, skriver Gordon Brown.

– Det ble en folkeavstemning om innvandring

Flyktningespørsmålet soleklar politisk akse i det svenske valget.

Flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norden

Introduksjonsprogrammene bidrar til at flyktningkvinner kommer raskere i jobb i Norge og Sverige enn i andre europeiske land, viser en forskningsrapport.

DanmarkStort sprik i kommunenes innsats for flyktninger

De beste danske kommunene får tre ganger så mange flyktninger i jobb som de dårligste kommunene, viser ferske tall fra danske myndigheter.

Kaotiske forhold venter flyktninger og migranter i Spania

Nesten 23.000 flyktninger og migranter har ankommet spanske strender i år, flere enn i hele fjor. Mottaksapparatet er sprengt.

DP + Spiegel

Fra Afrika til Europa – og tilbakeTo minutters lykke

Majid Diallo er 27 år og ønsker seg vekk fra Afrika. Men hans båttur til Italia mislykkes. Han legger ut på den lange veien tilbake til Guinea. Historien om hans reise viser hvorfor det ikke finnes noen hjemkomst for mange migranter.

Arbeidsinnvandrere har i liten grad utkonkurrert flyktningene på arbeidsmarkedet

En viktig forklaring er at de to innvandrergruppene har svært forskjellig yrkeskompetanse og dermed deltar på ulike områder av arbeidsmarkedet.

Forskning

Dette kan gi flyktninger bedre psykisk helse

Å bo i nærheten av egne landsmenn kan gi flyktninger en mental buffer, viser ny forskning.

Hagen ber Frp true med regjeringskrise

Carl I. Hagen mener Frp-leder Siv Jensen må ta partiet ut av regjering dersom Norge tar imot nye flyktninger som har kommet til Europa over Middelhavet.

EUKranglet seg fram til skjør enighet om migrasjon

Etter mer enn 13 timer i politisk havsnød kom EU-toppene i havn med en avtale om hvordan strømmen av flyktninger og migranter i Middelhavet skal håndteres.

Ap-talsperson vil ikke ha asylsøkere til Norge

Norge bør ikke ta imot asylsøkere på grensen, mener Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson. Han vil heller ha kvoteflyktninger.

5 prosent flere med flyktningbakgrunn

Personer med flyktningbakgrunn utgjør nå 31 prosent av innvandrerne i Norge og 4,3 prosent av befolkningen i alt.

Befolkningen er splittet om innvandring

Ny, stor undersøkelse viser at et fåtall synes integreringen fungerer godt.

Færre søker asyl i Europa

Antall asylsøknader i EU og EFTA falt med 44 prosent i fjor, men ligger fortsatt på et høyere nivå enn før krisen i 2015.

VelferdbloggenHvordan lykkes med integrering i Norge?

Annonse
Annonse
Annonse