Samfunn

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det både vil være uansvarlig og urealistisk å love å bygge den lenge omdiskuterte Nord-Norgebanen.

Uansvarlig å love utbygging av Nord-Norgebanen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) beskriver opposisjonen som uansvarlig når den går inn for å bygge jernbane fra Fauske til Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

Hareide tror ikke anslagene på 107 til 120 milliarder kroner for å bygge den 375 kilometer lange togstrekningen gir et riktig bilde av hva en endelig regning vil ende på.

Et vedtak fra opposisjonen tirsdag om å bygge ut den lenge omdiskuterte strekningen ser samferdselsministeren som urealistisk. Han kaller vedtaket for uansvarlig fra Stortingets side.

– Jeg opplever at ingen av de partiene som nå sier ja til dette, er klare for å si nei til intercity, si nei til Trønderbanen eller å si nei til utbygging av jernbanen på Vestlandet. Skal vi gjøre begge deler, må vi i hvert fall ha noen helt andre samferdselsbudsjetter framover. sier Hareide.

Ingen automatikk

– Men det som er min bekymring, er at vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på, sier Hareide til NTB.

Selv om et flertall på Stortinget tirsdag vedtar utbyggingen, vil det ikke automatisk føre til at en utbygging blir en realitet. Samferdselsministeren sier det fremdeles må legges inn i prioriteringsplanene.

– Vi følger alltid opp de anmodningene som Stortinget kommer med, men på hvilken måte vi kommer til å følge det opp, er det for tidlig å si noe om. Men én ting er klart, og det er at å realisere Nord-Norgebanen innenfor den Nasjonale transportplanen som vi har lagt fram, ikke er mulig, sier Hareide.

Må tenke seg om

Han viser til at utbyggingen av 24 kilometer dobbeltspor på Østlandet nettopp har kostet 36 milliarder kroner.

Han viser også til kostnadsanalysene på Østfoldbanen og på Vestlandet og kommenterer nøkternt at disse prosjektene viser hvor dyrt det faktisk er å bygge jernbane i Norge.

– Er det virkelig slik at Nord-Norge ønsker at alle deres midler på samferdsel skal kanaliseres mot denne jernbane? spør Hareide.

– Jeg tror Nord-Norge må tenke igjennom om de virkelig ønsker denne jernbanen. Alt tyder på at den kommer til å bli langt, langt dyrere, sier samferdselsministeren videre og understreker at man i så fall må kutte merkbart i mange andre prosjekter.

Powered by Labrador CMS