Annonse

Jernbane

SJ skal bruke mindre på lønn enn Vy

I 2030 forventer SJ at lønnskostnadene til «kjørende personale» er 52,2 millioner kroner lavere enn hva Vy beregnet for 2021.

Boris Johnson gir klarsignal for Europas største infrastrukturprosjekt

Togselskapet Go-Ahead på samme punktlighetsnivå som Vy

På Jærbanen klarer det britiske togselskapet Go-Ahead å være langt mer i rute enn Vy var. På Sørlandsbanen og Arendalsbanen er selskapet på linje med Vy.

Tidenes tyske toginvestering

Den tyske koalisjonen ledet av avtroppende Angela Merkel ble tirsdag enige om en enorm jernbane-pakke.

Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er en av de tre Frp-representantene fra Nord-Norge som støtter utbygging av jernbane i nord hvis banen finansieres ved hjelp av oljefondet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Frp-ja til oljefondbetalt jernbane i nord

Antallet jernbanedirektører har økt fra 11 til 49

Alle har millionlønn og de seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner.

SJ vant anbudet om sju togstrekninger i Norge

Leder

LederFrps avsporing

Med vei og jernbane gjorde Frp suksess da de toget inn i regjeringen for seks år siden. Nå påfører utviklingen i transportsektoren Frp et taperstempel.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) under Stortingets muntlige spørretime onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Togtilbudet– Regjeringen mangler gjennomføringskraft

Støre vil vite om togtilbudet blir bedre av oppsplitting.

Karrieresteg

Seks ledere deler infrastrukturen til norsk jernbane mellom seg

Regiondirektørene i Spordrift AS og områdedirektørene i Bane NOR SF er nå på plass.

– Samler seg for å møte en ny verden

Med omprofileringen av NSB har enda en av de store samfunnsbyggende merkevarene i Norge falt. Merkevareekspert advarer mot å «sette leppestift på bulldogen».

Norge valgte den vanskeligste modellen for privatisering av jernbanen

Hadde man sett til Japan, hadde man lært at oppsplitting fører til ansvarspulverisering. Men ingen gjorde det da reformen ble snekret sammen.

Lederspeilet

Jernbanedirektør Kirsti Lovise Slotsvik– Empati er oppskrytt

Jernbanedirektøren tror ikke det hjelper å pakke inn budskap i pene ord. «Innpakning er for jule­presanger», mener hun.

Enighet i lønnsoppgjøret i NSB

Den varslede togstreiken mandag er avblåst.

Bane Nor digitaliserer for 20 milliarder kroner

Fare for jernbanestreik neste uke

Vil ha megatunnel mellom Helsinki og Tallin

Blir i så fall den største nordiske metropolen.

Hun blir ny jernbanedirektør

Flere tar trikk og bane

Kollektivtransport med jernbane, sporvei og buss økte markert fra 2015 til 2016, mens bruken av personbil viste tegn til å flate ut. Godstransporten med jernbane gikk også opp.

Norske Tog ber om anbud på toetasjes tog

Toetasjes tog skal øke kapasiteten på pendlerstrekningene på Østfoldbanen. Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på dobbeltdekkere.

Jernbanen er privatisert

I dag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den første ruten ut på anbud. Kvalitet skal være det viktigste kriteriet.

KollektivtransportTog- og flyprisene har økt mest i Europa

Transport med buss og taxi er den transportformen som har steget desidert mest i Norge, også sammenliknet med andre europeiske land.

Persontransport i EuropaNordmenn dårligst på bruk av buss og bane

Nordmenn kjører nest mest bil i Europa, mens vi er dårligst til å benytte kollektivtransport. I tillegg har vi mindre vei og jernbane enn de fleste andre europeiske land.

Digitalisering handler om å styrke mennesker

Det fjerde industrielle revolusjon handler Ikke om at maskiner skal ta over verden.

Minimal fremgang for norsk jernbane– Berettiget kritikk, sier direktoratet

Svak styring av milliardinvesteringer i norsk jernbane har gitt dårligere togtilbud enn ventet. – Kritikkverdig svakt, sier Riksrevisoren.

JernbanereformenKonkurranse utsatt

– Nå er alt i det blå, sier NHH-professor Frode Steen om utsettelsen av konkurransegrunnlaget for jernbanen.

NTPDette er prioriteringene som får mest skryt

Mer enn hver tredje krone til jernbane

– Jeg opplever at samferdselsdebatten ikke lenger dreier seg om det skal satses på jernbane, men hvor mye, sier konsernsjef i Bane NOR Gorm Frimannslund.

Flere titalls togmilliarder i ny Nasjonal transportplan

Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt flere titalls milliarder kroner i avtalen om ny Nasjonal transportplan.

Transport40 prosent av NTP på jernbane

Regjeringen legger seg på det høyeste anslaget for pengebruk som ble anbefalt av fagetatene. 400 av 1000 milliarder settes av til jernbane.

JernbaneKraftig vekst i lønns- og pensjonskostnadene i NSB

Det var siste fest med gjengen da NSB-konsernet la frem resultatene for 2016.

Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent.

Industrimiljøer vil bruke 2,6 milliarder på jernbane

Flere regionale NHO- og LO-forbund og Skogeierforbundet ønsker å ruste opp jernbanene i landet for 2,6 milliarder kroner for å få mer gods over på bane.

Stødig passasjervekst i kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 6,8 prosent.

Jernbanereformen i trøbbel– Man ser fullstendig feil på jernbanen i Norge

Den tidligere NSB-sjefen Osmund Ueland mener man har gått feil til verks i forsøket på å styrke jernbanen.

Fagforening spår flere togkonflikter: Pensjon kan bli neste stridsspørsmål

Den nesten fem uker lange lokførerstreiken er over, men fagforeningen Norsk lokomotivforbund frykter nye konflikter i årene som kommer på grunn av jernbaneprivatiseringen.

Dette er partene i togstreiken enige og uenige om

I løpet av de to siste døgnene ble det meklet i godt og vel 26 timer. Likevel forlot partene i togstreiken Riksmeklerens kontor uten en signert avtale sent torsdag kveld. Mye tyder på at et skritt frem førte dem to tilbake.

Ap: Jernbanereform til en halv milliard

Samferdsel: Krevende styring på skinnene

Fra januar skal Samferdselsdepartementet styre jernbanen på en helt ny måte. Det er duket for forvaltningsmessig nybrottsarbeid - og litt klabb og babb.

Effekt av jernbanereformen: Det meste av gevinsten tas ut det første året

– Deretter konkurrerer man mest om kvalitet, sier en av Sveriges ledende jernbaneeksperter, forsker Gunnar Alexandersson ved Handelshögskolan i Stockholm.

Egenmeldingen: Elisabeth Enger

Bli litt bedre kjent med jernbanedirektøren.

Godsavtale skal flytte 300.000 trailere bort fra veien

De fire borgerlige partiene er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø og bane innen 2030. Det tilsvarer 300.000 vogntog.

Mer utslipp i norsk transportsektor enn i olje og gass - nå skal det kuttes

Fagetatene foreslår omfattende grep for å få ned utslippet i norsk transportsektor. Få oversikt over dagens status og foreslåtte tiltak her.

Bruker tre ganger mer på jernbanen enn for ti år siden

Bevilgningene til jernbanen har økt fra 6 til 18 milliarder i året siden 2006. Det har ikke gitt oss tre ganger så mye jernbane.

Jernbanefrakt i Norge skal få hjelp fra Europa

Godstrafikk på skinner sliter med lønnsomheten og taper konkurransen mot veifrakt. En nyåpnet godskorridor helt ned til Italia skal gjøre det mer attraktivt å velge jernbane framfor vei i Norge.

Cargolink legges ned.

Cargolink legges ned

70 personer mister jobben som følge av at jernbaneselskapet Cargolink legger ned virksomheten.

Passasjervekst og eiendomssalg løfter NSB

NSB leverer gode resultater godt hjulpet av eiendomsselskapene sine som snart blir egne selskaper. Det var da NSB lærte av T-banen at passasjerene kom i hopetall.

Markert nedgang i dyrepåkjørsler på jernbanen

Mens det var en en dobling i antallet registrerte dyrepåkjørsler per år fra 1000 til 2000 i perioden fra 1991 til 2013, kunne Jernbaneverket i 2014 registrere 700 færre påkjørsler. Nedgangen kommer selv om det kjøres stadig flere tog.

Ap vil satse mindre på samferdsel i distriktene

Vi trenger store endringer i hvordan samferdsel bygges ut i Norge. Det var konklusjonen på Civitas frokostmøte om samferdsel i dag. Mens Victor Normann vil ha et Statsvei, vil Ap satse mer på storbyene og mindre på distriktene.

Regjeringen sluttfører arbeidet med jernbanereform med NSB på perrongen

Konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, innkalte i dag til allmøte for å diskutere den varslede jernbanereformen. Etter det Dagens Perspektiv forstår, kjører nå regjeringen videre uten å involvere NSB.

Dette kan bli den nye norske jernbanen

Total privatisering og splitting av selskaper står på menyen.

lyntog.jpg

Misfornøyde med vei og jernbane

Satsingen på vei og jernbane irriterer norske ledere.

tog_nsb.jpg

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder til samferdsel

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder kroner mer til vei og jernbane fra 2014 og de neste ti årene, melder NRK.

db2006au00148_l.jpg

Satser stort på veivedlikehold i statsbudsjettet

Regjeringen legger opp til en storstilt satsing på vedlikehold av veier i neste års statsbudsjett.

Annonse
Annonse
Annonse