Samfunn

NSOs leder Mats Johansen Beldo.

– Undervisere er dårlige på å benytte seg av digitale verktøy

Samtidig viser Studiebarometeret at studentene blir aktivisert av digitale verktøy.

Publisert Sist oppdatert

Studentenes dom over egen utdanning, Studiebarometeret, ble i dag presentert av Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Undersøkelsen fokuserer i år på digitalisering på universiteter og høgskoler, og viser at undervisere er dårlige på å benytte seg av digitale verktøy.

– Vi vet at studentaktiviserende undervisning bidrar til å øke læring hos studentene. Digitale verktøy kan bidra til å gjøre undervisningen mer aktiviserende og studentsentrerte. Undersøkelsen viser at det er et uforløst potensiale i digitaliseringen i akademia og er noe institusjonene må ta tak i, sier leder av NSO, Mats J. Beldo.

Minst fornøyd med veiledning

Som tidligere år er studenter minst fornøyd med veiledningen de får under utdanningen. Dette samsvarer med at underviserne selv sier med at de får for lite tid til faglig veiledning av studentene.

– I fjor sa vi at vi ikke håpte på et femte år hvor studiebarometeret viste at veiledningen av studentene er det studentene er minst fornøyd med. Nå har vi fasiten og vi er skuffet. Nå krever vi at institusjonene tar tak i problemet, fortsetter Beldo.

Nå har vi fasiten og vi er skuffet

– Videre forventer vi at stortingsvedtaket fra Juni i fjor blir fulgt opp, og at det snart foreligger en utredning for hvordan faglig mentorordning trinnvis kan implementeres i norsk høyere utdanning.

I tillegg til å være misfornøyd med oppfølging og veiledning er også studentene relativt lite fornøyd med det fysiske læringsmiljøet på utdanningsinstitusjonene.

– Det er utrolig viktig at de ytre rammene er gode for at studentene skal kunne lykkes med studiene sine. Studentene viser i Studiebarometeret at de er lite fornøyde med bygg og infrastruktur i sektoren. Departementet bør i revidering av langtidsplanen sette fokus på studentenes fysiske læringsmiljø gjennom en tydelig satsning på vedlikehold av bygg i universitets- og høgskolesektoren, avslutter Beldo.

Powered by Labrador CMS