Annonse
biodrivstoff__b.jpg

Utsetter krav om mer biodrivstoff

EU-studier viser at produksjon av biodrivstoff etter dagens kriterier kan gi høyere utslipp av klimagasser enn tidligere antatt. EU arbeider nå med nye miljøkriterier for biodrivstoffet, som tidligst vil være klare til sommeren.

– Vi mener det er klokt å avvente konklusjonene fra EU før vi eventuelt foreslår å øke omsetningen av biodrivstoff, sier Klif-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

Økt bruk av biodrivstoff er et sentralt virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser i Norge. Etter planen skulle innblandingen av biodiesel og etanol i vanlig drivstoff økes fra 3,5 til 5 prosent fra 1. juli.

På vent

Klif laget før jul, på oppdrag fra Miljøverndepartementet, et forslag til forskrift om innblandingskravet. Men etter en høringsrunde anbefaler direktoratet at forslaget legges på vent.

Både Direktoratet for naturforvaltning (DN), Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen var kritiske til å innføre omsetningskravet nå. DN viste til at klimaeffekten var tvilsom, og at økt satsing på biodrivstoff kan true biologisk mangfold og matvaresikkerhet.

Teknologinøytralt

Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen mente forslaget kunne hemme satsingen på elbiler, ved at pålegget låses til biodrivstoff. De ønsket mer teknologinøytrale virkemidler.

Klima- og forurensningsdirektoratet opprettholder forslaget om at utslippene av klimagasser fra drivstoff skal reduseres med seks prosent per energienhet innen utgangen av 2020.

– Dette er et viktig krav fordi det fremmer en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff. Kravet er energi- og teknologinøytralt og vil tvinge fram både økt bruk av elektrisitet og hydrogen, og mer biodrivstoff. Samtidig vil det stimulere til å effektivisere raffineringsprosessen for fossilt drivstoff, sier Hambro.

Skuffet over utsettelse

Innblandingspåbudet kom som et plaster på såret etter at regjeringen i statsbudsjettet for 2010 innførte avgift på biodrivstoff. Miljøorganisasjonen Zero er skuffet over at opptrappingsplanen for biodrivstoff nok en gang blir utsatt.

– Opptrappingen av biodrivstoff er varslet helt siden 2007, men er blitt utsatt gang på gang. Nå må miljøvernministeren skjære gjennom og sikre at innblandingskravet blir innført fra 1. juli, som planlagt, sier Gøril Andreassen i Zero til NTB.

– Bærekraftig biodrivstoff er en viktig del av klimaløsningen. Det som omsettes i Norge i dag er bioetanol fra sukkerrør i Brasil og skandinavisk trevirke, og rapsbasert biodiesel fra EU. Alle disse har en positiv klimaeffekt. Vi må heller ha systemer som skiller godt og dårlig biodrivstoff enn å stoppe alle satsing. Da kommer vi ikke videre, sier Andreassen. (©NTB)

 

Annonse
Annonse