Klima og energi

«Regjeringen skryter av jernbanesatsingen, men bevilger fortsatt 10 milliarder mer til vei enn til tog,» skriver Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom.

Velment klimapolitikk er dårlig klimapolitikk hvis den går for sakte

Budsjettet er svakt fordi tiltakene er små og går for sakte, skriver Hulda Holtvedt.

Publisert Sist oppdatert

SYNSPUNKT: Klimaminister Ola Elvestuen (V) glemmer at velment, men treg klimapolitikk ikke er godt nok når han forsvarer regjeringens statsbudsjett i et innlegg i Dagens Perspektiv. Han peker på at regjeringen satser på jernbane, styrker Enova og viderefører skogsatsningen. Tiltakene er viktige, men langt fra tilstrekkelige hvis vi skal lykkes i å stanse de dramatiske klimaendringene.

FNs nye klimarapport er klinkende klar: Radikale og umiddelbare tiltak må til for å begrense temperaturstigningen. Klimagassutslippene må halveres de neste tolv årene. Elvestuen bedyrer at han tar klimarapporten på alvor, men har likevel levert et statsbudsjett som bare kutter 13% av utslippene fram mot 2030 - under en tredel av det som trengs.

Statsbudsjettet inneholder ikke ett eneste nytt, stort klimatiltak. Regjeringen skryter av jernbanesatsingen, men bevilger fortsatt 10 milliarder mer til vei enn til tog. En halv milliard går til å redusere bompengene, ingenting til å redusere kollektivprisene. Med den nye innretningen på flypassasjeravgiften blir 98% av flyreisene billigere, og regnestykker fra Framtiden i våre hender viser at “miljøavgiften” faktisk kan gi netto utslippsøkning. Bilavgiftene står stille.

Elvestuen innrømmer selv vi ikke er i mål i kampen mot klimaendringene, og unnskylder seg med at ingen andre land er det heller. Men Norge er faktisk ett av veldig få land i Europa som har økt utslippene siden 1990. Sverige har derimot kuttet dem med over 20% og har verdens mest ambisiøse klimamål, i tråd med Parisavtalen.

Også Oslo følger opp forpliktelsene sine i Parisavtalen, men mål om å redusere utslippene med 95% inne 2030. For å oppnå målet lager de hvert år et eget klimabudsjett, hvor de beregner effekten av planlagte klimatiltak. Klimabudsjettet viser hvor de er, hvor de skal og hvordan de skal komme dit. Byrådet i Oslo møter internasjonal beundring for arbeidet med å oppfylle klimamålene.

Selvsagt kunne Norge hatt en bedre klimapolitikk enn det Ola Elvestuen har levert. Budsjettet er svakt, ikke fordi det er fullstendig blottet for klimatiltak, men fordi tiltakene er for små og går for sakte. Den grønne omstillingen er ingen skrittvis reform som kan skje litt og litt, år for år. Den må skje nå. Regjeringens skjebnesvangre feil er at de ikke tar innover seg hastverket.

Hulda Holtvedt, talsperson for Grønn Ungdom

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS