Samfunn

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

– Vi har lenge bygget for dyrt i Norge

Mens fylkene selv tror regional kontroll på fylkesveiene vil gi billigere veier, tror de som skal bygge dem det vil bli dyrere.

Publisert Sist oppdatert

Under en høring på Stortinget denne uken advarte konsernsjef i Mesta om at overføring av ansvaret for fylkesveiene til de nye regionene vil medføre 1,5 milliarder i merkostnader for samfunnet.

– Vegeier må selvfølgelig selv bestemme hvem og hvordan man skal drifte, vedlikeholde og bygge sine egne veier.

Det sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap).

Han går ikke med på at regional kontroll på fylkesveiene vil bli dyrere for samfunnet.

– Alt annet er kostnadsdrivende, sier han.

Nye Veier

Sandvik viser til erfaringene med regjeringens nyvinning Nye Veier.

Bakgrunnen for det nye veiselskapet var at man var misfornøyd med planleggingstiden for veiprosjekt i Norge. Under Statens Vegvesen tok det fra 8,5 til 12,5 år å planlegge et større veiprosjekt.

Veibyggingen ble også ansett å være dobbelt så dyr som i Sverige og ta dobbelt så lang tid.

Foto Storseisundet bro på Atlanterhavsveien. Berit Roald / NTB Scanpix

Nå er det nok lettere å legge en motorvei gjennom en flat skog enn langs norske fjorder, men da Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier presenterte selskapet planer for veiutbygging i Trøndelag, la han vekt på at man heller ikke hadde tatt i bruk standardisering i stor nok grad.

En analyse av prisveksten for veganlegg sammenlignet med prisveksten totalt var ikke til å ta feil av. Etter å ha fulgt hverandre fra midten av 80-tallet skilte de to kurvene lag 20 år senere. Mens prisveksten økte med 20 prosent de neste 10 årene, økte prisene på veganlegg med over 50 prosent.

En Sintef/McKinsey analyse dokumenterte at prisen per løpemeter vei tredoblet seg fra 2004 til 2015.

Nye Veier kunne også vise til store forskjeller i design. Mens men klarte seg med 5 avkjørsler fra riksveien til Stockholm med 800.000 innbyggere, ble det lagt opp til like mange avkjørsler fra E6 rundt Hamar - som kun har 30.000 innbyggere.

Det er fortsatt tidlig å konkludere med at Nye Veier faktisk bygger billigere uten at det går på bekostning av kvalitet.

Ord mot ord

Men Sandvik mener de samme kostnadsbesparelsene som Nye Veier jakter etter, vil være mulige å oppnå også for regionene.

Han tar et kraftfullt oppgjør med Mesta og Entreprenørforeningen.

–De mener det er betydelig rom for forenkling og forbedring av dagens anbuds- og kontraktsregime, men at det skal skje i regi av Statens Vegvesen. Men Staten Vegvesen har hatt ansvar for dette i 150 år. Hvorfor har det ikke skjedd før hvis det er betydelig rom for dette? spør han.

Sandvik spør videre om det faktisk er i entreprenørenes interesse at forbedringene gjennomføres i det hele tatt.

–Medlemmene tjener vel penger på at dette ikke forbedres. Hvis de er så tilfreds med dagens situasjon, er det grunn til å spørre om dette må forstås som at det ikke er i oppdragsgivers og skattebetalernes interesse, sier Sandvik.

Foto Jon Sandnes i BNL under stortingshøring om nye oppgaver til regionene. Foto: Skjermdump.

Leder i BNL, en paraplyorganisasjon for entreprenørene i NHO, Jon Sandnes, stiller seg undrende.

–Vi er helt overbevist om at flere byggherrer vil drive kostnadene opp, sier han.

På vegne av entreprenørene har BNL spilt inn at det er viktig å sikre den neste NTP-perioden - en av de mest ambisiøse på mange år.

–Flytting av bestilleroppgavene til 11 regioner er en trussel mot kvaliteten og det å holde trøkket opp i NTP-perioden, sier han.

Sandnes er innstilt på at det går mot at fylkene tar over ansvaret for fylkesveiene. Han er derfor mest opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Det viktigste er at vi unngår ulike standarder i ulike regioner og at man sikrer gode overgangsordninger, sier han.

Powered by Labrador CMS