Samfunn

23 telt med 680 sengeplasser skal huse de nyankomne asylsøkerne. 320 senger ekstra kan i tillegg settes opp langs veggene i det store lokalet.

«Welcome to Råde»

I løpet av uken skal det stå klart, det nye mottakssenteret for asylsøkere i Råde kommune. Med 1000 sengeplasser og like mange som kan registreres i døgnet, vil arbeidsforholdene for Politiets utlendingsenhet bedres betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Det er ennå ikke ferdig, men i løpet av neste uke vil det nye mottakssenteret for asylsøkere i Råde i Østfold så smått tas i bruk. Fredag fikk pressen en omvisning på senteret. Når senteret er ferdig rigget vil 1000 asylsøkere i døgnet kunne førsteregistreres, få sin helsesjekk og en seng og sove i. Meningen er at asylsøkerne skal være på senteret i maksimum 48 timer før de sendes videre til et av landets mange asylmottak.

Det er Direktoratet for sivilt beredskap som har ansvaret stått for infrastrukturen i prosjektet. Sammen med Sivilforsvaret har de har hatt ansvaret for å rigge lokalene og gjøre bygningen der varekjeden Smart Club har holdt hus om til mottakssenter.

I slutten av neste uke vil de første asylsøkerne komme. I starten skal Direktoratet for sivilt beredskap og Sivilforsvaret bistå UDi og Politiets utlendingsenhet (PU), men det er landets største private driftsoperatør for asylmottak Hero som har fått kontrakten for drift av det nye senteret i tre år. Hero vil ha sine folk på plass innen kort tid, opplyser UDI.

– Anlegget vil gi asylsøkerne en verdig mottakelse og øke effektiviteten for utlendingsmyndighetene, sier fagsjef Knut Berntsen i UDI.

Senteret vil gi en betydelig kapasitetsøkning, forteller han. Opp til 1000 asylsøkere kan tas i mot hver dag.

– Dette vil gi rom til å utvikle mottak andre steder og legger til rette for en bedre integrering, mener Berntsen.

Allerede snakkes det om muligheten for å utvide lokaliteten og legge mer av både politiets og helsevesenets oppgaver til Råde.

Nå kan vi få gjort den jobben vi skal gjøre, sier politioverbetjent Rolf Hegli i Politiets utlendingsenhet.

– Velig, veldig mye bedre

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er i utgangspunktet positivt innstilt til det nye mottakssenteret:

– Vi er i en ekstrem situasjon og dette er et set-up for å kunne takle denne situasjonen, sier generalsekretær Ann-Margit Austenå. Hun påpeker at asylsøkerne kun skal være på senteret i to netter før turen går videre til et ordinært asylmottak.

– Utfordringen her vil bli hvordan man skal fange opp de mest sårbare blant de som kommer. I den ekspress-prosessen det legges opp til her, kan det være vanskelig, sier Austenå.

– Derfor blir det svært viktig at innsatsen hos de ordinære mottakene styrkes når det gjelder å identifisere de mest sårbare av asylsøkerne, mener hun.

Ann-Margit Austenå er imponert over hvor raskt det nye senteret er kommet på plass, og hun håper det vil fungere etter intensjonene.

– I alle fall ser det ut til at dette vil bli veldig, veldig mye bedre enn slik det har vært på mottakssenteret på Tøyen i Oslo de siste månedene, sier hun.

«Himmelrike»

– Dette er som å komme til himmelen, svarer politioverbetjent Rolf Hegli på spørsmål om hva han synes om det nye mottakssenteret. Hegli er PUs prosjektleder for utviklingen av mottakssenteret i Råde, og den noe umiddelbare kommentaren er lett å forstå. Han har også vært vaktleder ved mottaket på Tøyen.

– Det har vært som en øvelse i logistikk hver eneste dag inne på Tøyen de siste ukene, sier han.

– Vi har klart å holde hodet sånn rimelig over vannet, men det har vært noen tøffe tak, erkjenner han, samtidig som han skryter av den hjelpen PU på Tøyen har fått fra frivillige.

I PUs nye «himmelrike» i Råde kan førsteregistreringen gjøres ferdige umiddelbart, noe som var fysisk umulig å få til på Tøyen, ifølge Hegli. Forskjellen er enkel å illustrere:

– På Tøyen klarte vi å registrere 250, maksimum 300 i løpet av et døgn. Her kan vi ta unna 1000, forteller politioverbetjenten.

I første omgang vil PU ha 50 folk ansatt på døgnkontinuerlig turnusordning i Råde. 30 ekstra politifolk vil senere bli knyttet til mottakssenteret.

Registrerings-ekspress: Med 18 døgnbemannede registreringsstasjoner skal 1000 asylsøkere kunne sluses gjennom systemet hvert døgn.

Fortsatt restanse av miniregistrerte

Det vil fortsatt være aktivitet i PUs lokaler på Tøyen. Der skal den fullverdige registreringen foretas, og asylsøkere som kommer til Råde, må alle innom Tøyen for full registrering. Men nå kan dette foregå i ordnede former.

– Det er jo registrering som er primæroppgaven på Tøyen. Det har vi ikke hatt mulighet til å gjøre skikkelig de siste månedene. Nå kan vi endelig gjøre dette skikkelig igjen, påpeker Hegli.

Minst 5000 asylsøkere som er ankommet de siste månedene, har ikke blitt fullverdig registret. De er sendt fra Tøyen og ut i mottak med kun førsteregistrering, eller såkalt miniregistrering, som PU kalte det før ordet ble veid å funnet for belastende.

Dette har ført til at saksbehandlingstiden for UDI bli forlenget.

Hva som skjer med disse restansene – de rundt 5000 med mangelfull registrering – er fortsatt usikkert. Trykket som ventes til Råde vil ikke frigjøre kapasitet til å hente tilbake de som allerede er sendt ut i mottak med mangelfull registrering. Man vil klare å håndtere de som kommer i tiden fremover, men hvordan man skal bygge ned de restansen som allerede er oppstått, kan bli vanskelig, forteller Rolf Hegli. – Det pågår en dialog mellom PU og UDI om hvordan vi skal ta inn igjen alle disse, sier han.

Les mer om registreringsproblemene i PU her.

Fikk telefon for to uker siden

– Her har vi snudd oss raskt. Vi fikk telefon fra UDI for to uker siden, forteller varaordfører i Råde Frederikke Stensrød (Frp).

Formannskapet i kommunen gjorde et hastevedtak om bruksendring av de gamle Smart Club-lokalene som alle partiene var enige om, og dermed var det klargjort for landets største mottakssenter.

Stensrød forteller at enkelte innbyggere ble litt skremt av å våkne til nyheten om at 1000 flyktninger var på vei til kommunen.

– Men folk i Råde er rause, og mange flere er positive. Vi får daglig telefoner fra folk som vil bidra, forteller varaordføreren.

Det nye senteret har også skapt ekstra aktivitet i kommunen. Lokale entreprenører er hyret inn til ombyggingsjobben og matleveransene til det nye senteret vil komme fra en lokal bedrift. I tillegg vil driftsoperatøren Hero trenge arbeidskraft når de skal etablere en ny driftsorganisasjon ved senteret.

– Det blir jo verdiskapning av dette, sier Frederikke Stensrød.

Imponert statssekretær

Statssekretær i Justisdepartementet Jøran Kallmyr (Frp) er imponert over den jobben som er gjort i ekspressfart i Råde.

– Det er imponerende. Her har man fått på plass en helt ny produksjonslinje i løpet av 14 dager, sier Kallmyr.

– Alle fagfolkene sier at dette virker som et godt og velegnet opplegg. Nå får vi også en helt ny robusthet for å takle denne situasjonen. Med mulighet til å registrere 1000 asylsøkere i døgnet er vi godt rustet, sier Jøran Kallmyr, som håper den akutte flyktningsituasjonen snart vil gå over,

– Det er bevegelser i FN og EU når det gjelder å overføre midler til landene i Syrias nærområde. Det gir håp om bedring. Det er viktig at vi klarer å bremse strømmen av flyktninger til Europa, sier Jøran Kallmyr.

Gjør porten vid: Statssekretær Jøran Kallmyr og varaordfører i Råde, Frederikke Stensrød, ankommer for å se nærmere på det nye motakssenteret.

Slik blir Råde-hverdagen

Innendørs teltleir: 680 sengeplasser fordelt på 23 digre telt utgjør forlegningen i senteret. Det er ikke meningen at noen skal bo mer enn to netter på senteret.

Hver eneste asylsøker som kommer til mottakssenteret i Råde vil gå gjennom den samme prosedyren. Ifølge representantene for UDI og Politiets utlendingsenhet vil asylsøkernes første møte med Norge og den innendørs teltleiren i Råde forløpe seg omtrent slik:

Først blir de tatt i mot innenfor porten og henvist til et venterom. Der er det sitteplasser og også mulighet til å legge seg ned å hvile. Her vil man også bli bedt om noen innledende opplysninger, som navn og hvor de kommer fra.

Så blir de visitert, bagasjen scannes og de får utdelt nye klær. Omkledningsrom til å skifte er satt opp.

Bagasjen tas fra den enkelt for å settes til frysing. Dette for å drepe eventuelle bakterier. Bagasjen returneres til den enkelte når denne skal videre til et ordinært asylmottak.

Herfra går heisen opp i andre etasje, der selve registreringsprosedyren starter. Her er det venterom for helsesjekk og for registrering hos PU. Her finnes også tolk og voksne verger for de enslige mindreårige asylsøkerne.

Hos PUs 18 stasjoner i dette store «produksjonsrommet», som de kaller det, blir det tatt fingeravtrykk og den enkelte blir ført inn i utlendingsmyndighetenes dataregister DUF. Det er her de får sitt eget DUF-nummer, en identitet som vil følge dem gjennom hele behandlingsprosessen. 1000 asylsøkere kan sluses gjennom her i løpet av et døgn.

En helseundersøkelse i regi av kommunelegen i Råde er neste post på programmet. Helseundersøkelsen består av røntgen og blodprøve. Hensikten er kun å sjekke for tuberkulose. Tre røntgenapparater fra det gamle fylkessykehuset i Fredrikstad bidrar til å gjøre den jobben. Flyplass-medisin», kaller kommunelegen denne prosedyren.

Det finnes dog også egne leger og sykepleiere som skal ta seg av andre helserelaterte problemer, og som kan gi behandling ved sykdom.

Norsk organisasjon for asylsøkere – NOAS – er også tilstede her. De skal gi informasjon og veiledning til asylsøkerne om det de skal i gjennom og om den videre behandlingsprosessen.

Til teltene: Når helsjekk og førsteregistrering er unnagjort, er «forlegningen» siste stopp.

1000 sengeplasser står klare. 680 av dem i egne telt. Det er 11 tel på 90 kvadratmeter i størrelse med 40 senger i hvert telt. I tillegg er det 12 telt på 45 m2, som da rommer 20 senger.

Dersom det er flere innom, må resten sove i senger langs veggen i det store lokalet.

Welcome to Råde.

Langs E6 i Østfold ligger det nye mottakssenteret for asylsøkere.

Powered by Labrador CMS