Annonse
Oslo – verdens 8. beste by å få jobb i, faktisk. Foto: Zaltis | Dreamstime.com
Nr. 8 av 100 verdensbyer

Oslo er blant byene i verden hvor det lettest å få jobb

Det viser en undersøkelse som det tysk/franske selskapet Movinga har foretatt blant 100 storbyer i OECD-land og i enkelte fremvoksende økonomier. Movinga er en virksomhet har spesialisert seg på global mobilitet og relokalisering av virksomheter. De ønsket å finne ut hvilke byer det er lettes å etablere seg i og å få ny jobb.

– Oslo scorer faktisk høyere enn velkjente start up-hovedsteder som San Fransisco og Berlin, sier administrerende direktør i Movinga Finn Age Hänsel til Dagens Perspektiv.

Basert på en rekke kriterier som levestandard, økonomi, arbeidsmarked, oppstartsmuligheter, mangfold og helsetilbud har Movinga analysert hvor enkelt det er å flytte til og jobbe i 100 ulike byer rundt om i hele verden.

 

Boston best

Av de 100 verdensbyene er det Boston i USA som totalt sett er den byen i verden hvor det er lettest å flytte til for å få seg jobb. Der er det ganske rimelig å bo, mens inntektsnivået er skyhøyt og levestandarden svært god.

Boston i Massachusetts, USA er verdens beste by å få jobb i.  (Marcio Silva | Dreamstime.com)

Neste by på lista er München i Tyskland, fulgt av canadiske Calgary. Tyskerne tar 4. og 5—plassen med Stuttgart og Hamburg foran London på 6. og Singapore på 7. plass.

Men så – fanfare – så kommer altså Oslo. Som den åttende beste byen for folk som ønsker seg ny jobb. Movinga har sett litt bredere enn selve bygrensa, og analysert «Oslo-området» med totalt 1,2 millioner innbyggere. Så Oslo må nok dele noe av æren med sine nabokommuner i Akershus.  

Men Oslo klokkes altså inn på en sterk åttende plass. Langt foran New York, Paris og Roma, samt alle de andre nordiske byene – Stockholm er nest best i Norden på en 20.-plass. Videre finner man Helsinki på en 38.-plass, Göteborg på 46.-plass og København helt nede på en 49.-plass.

Svenskene har dog flere byer inne. Også Malmö finner plass på lista, med en 59.-plass.

Blant de 30 høyest rangerte byene er det 12 amerikanske, 9 tyske, 2 canadiske, 2 britiske, 2 australske, samt Singapore og Stockholm i tillegg til Oslo.  

Men hvorfor Oslo?

Det er alltid gøy å slå svenskene, men hvorfor, og hvordan kan Oslo ha havnet så høyt oppe på denne listen av attraktive verdensbyer?

– Med høy levestandard, en sterk økonomi og svært gode jobbmuligheter for kvinner, kommer Oslo høyt på rangeringen i denne studien, sier Movinga-direktør Finn Age Hänsel.

–  Årsaken til at Oslo regnes som attraktiv, er at talentfulle arbeidssøkere i dag kan jobbe fra omtrent hvor som helst alle steder i verden. Dermed kan de være mer kresne i valg av bosted. Våre data viser at Oslo kan tilby store muligheter, sier han.  

München i Tyskland – verdens nest beste jobb-by. (Sborisov | Dreamstime.com)

Ser vi litt nærmere på Movingas analyse, viser det seg at Oslo scorer svært bra på «arbeidsdeltakelse», eller sysselsettingsandel, som vi gjerne kaller det på norsk. Videre har vi gode heletjenester og stabile myndigheter. Alt dette trekker opp. Oslo scorer også svært høyt på «muligheter for kvinner», men gjør det dårligere på indikatoren «jobbmuligheter for unge».  Vi har rimelig høy andel innvandrere, men viktigst når det gjelder innvandringsbefolkningen er at Oslo scorer høyt på andel innvandrere i jobb. En indikator som trekker Oslo ned på scoringslista er levekostnader – det er dyrt å bo i Oslo sammenlignet med mange andre byer. Men absolutt dårligste score for Oslo handler om nyetableringer. Av 100 byer, rangeres Oslo blant de de aller laveste når det kommer til etablering av ny, tradisjonell forretningsvirksomheta, selv hovedstaden er omtrent middels når det gjelder nye start ups. er har byen potensial for forbedringer, mener Finn Age Hänsel.

– Selv om tradisjonell forretningsvirksomhet ikke akkurat boomer i Oslo, har byen entreprenør-ånd. Et økende antall start ups viser det, sier  Hänsel.

– Men dersom Oslo skal konkurrere med Stockholm om å tittelen «start up-hovedstaden i Skandinavia», bør myndighetene vurdere intensiver som kan lokke nye talenter til byen. En mulighet er å gi skattelettelser for high-tech-entreprenører eller bidra med kapital til start up-selskaper, påpeker han.  

Plusser og minuser

Det er mange hensyn å ta, når man skal analysere en bys attraktivitet. Byer som tilbyr høy lønn, trenger for eksempel ikke være de mest attraktive. 

– Ofte er levekostnadene også høye i disse byene, for eksempel med svært dyre helsetjenester eller et tungt skattetrykk, sier Administrerende direktør i Movinga, Finn Age Hänsel.  

Movinga påpeker at de har vurdert kvinners muligheter og andel innvandrere som positive faktorer for et dynamisk samfunn i sin analyse.  

Her er noen spesielle trekk ved enkelte av byene i undersøkelsen:

Singapore har best score på økonomisk styrke og stabile myndigheter.

  • Dubai har høy sysselsetting og best score på andel innvandrere I jobb, samt også høy score for muligheter for unge og klima for start ups. På den andre siden scorer Dubai lavest av alle når det kommer til muligheter for kvinner.
  • Hong Kong har høyest vekst I brutto nasjonalprodukt, men også de høyeste levekostnadene.
  • Berlin er den byen der nye virksomheter etableres hyppigst.
  • Boston har høyest levestandard og høyest inntektsnivå.  
  • Monterrey er både rimelig og bra, og har dermed de beste økonomiske levevilkårene.
  • Krakow og Warszawa har høyest andel innvandrere I jobb, men det er ikke så rart, da de polske byene er av de med aller færrest innvandrere.
  • Praha har flest unge i jobb, mens London er byen med flest nye start ups.
  • Oslo tilbyr de aller beste mulighetene for kvinner, men lønnsgapet mellom kjønnene er lavest i Slovenia, mens kvinners muligheter for forfremmelse er best i Finland.
  • Reykjavik er ikke med i oversikten. Island er sammen med Israel, Latvia, Litauen, Luxembourg, New Zealand og Tyrkia utelatt på grunn av trøbbel med å finne relevante og sammenlignbare data.

Ikke så attraktiv for unge

Unge mennesker, og særlig de såkalte millennials, har flere valgmuligheter enn noen gang når det kommer til hvor de kan tenke seg å jobbe. Digitaliseringen betyr at en webdesigner eller et kode-talent like gjerne kan jobbe fra en strand i Thailand i stedet for å pendle to timer om dagen i en stressende storby. Movinga-studienn viser at Oslo og de andre nordiske byene scorer høyt på kvinnevennlighet, men lavt når det gjelder muligheter for unge.

– Hva skal til for å bli høyere rangert som en by for unge talenter?

– For å tiltrekke seg unge mennesker og nyte godt av alle fordelene det er for økonomien å ha en ung arbeidsstyrke, må både byer og land først se på infrastrukturen sin og deretter vurdere hvilke fortrinn akkurat denne byen kan tilby, sier Movinga-direktøren. 

–  Å fremme et blomstrende oppstartsmiljø og oppmuntre til entreprenørskap, vil alltid bidra til å tiltrekke seg unge talenter til en by. 

Calgary, Canada – rangeres på tredje plass. (Jeff Whyte | Dreamstime.com)

Annonse
Annonse