Annonse
Fattigdom i Norge handler ikke nødvendigvis om hungersnød eller mangel på husly. Det er fattigdom i Norge å ikke kunne være med på det andre er med på, ikke ha råd til å gå i bursdager, dra på ferie eller delta i andre sosiale aktiviteter. Foto: NTB-scanpix. 

UNICEF bekymret​Risiko for mer barnefattigdom i Norge

– Hensikten er å sette søkelyset ikke bare på allerede eksisterende fattigdom, men også på risikoen for at den skal øke. Det er snakk om ganske stor gruppe barn som er i faresonen, sier fagansvarlig Ivar Stokkereit i UNICEF til NTB.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Fattigdomsrisiko i Norge

  • Å vokse opp i husholdninger med inntekt under 60 prosent av medianinntekten defineres som barnefattigdom.
  • Fattigdom i Norge er ikke ren mangel på mat, klær og husly, det handler også om å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.
  • I 2015 var det rundt 98.000 barn, 10 prosent av barna i Norge, som levde i fattigdom.
  • Kraftig inntektsutvikling der forskjellene i samfunnet øker, øker også risikoen for mer barnefattigdom
  • At flere enn før skiller seg eller lever som eneforsørgere øker også risikoen for at barn vokser opp i fattigdom
  • Risiko for barnefattigdom er også større i småbarnsfamilier, barnerike familier, personer/familier med innvandrerbakgrunn, sosialhjelpsmottakere og ulike trygde- og stønadsmottakere
  • Lav inntekt i over tre år er en hovedfaktor for å havne under fattigdomsgrensa.
  • Når det blir flere med lav inntekt i en kommune, burde det ideelt sett demmes opp for ved å bruke mer penger per barn i kommunen til flere ansatte i forebyggende helsetjenester, men slik er det ikke.

(Kilder: UNICEF, barnefattigdom.no, Fafo og Statistisk sentralbyrå (SSB))

Annonse

Fattigdomsrisiko i Norge

  • Å vokse opp i husholdninger med inntekt under 60 prosent av medianinntekten defineres som barnefattigdom.
  • Fattigdom i Norge er ikke ren mangel på mat, klær og husly, det handler også om å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet.
  • I 2015 var det rundt 98.000 barn, 10 prosent av barna i Norge, som levde i fattigdom.
  • Kraftig inntektsutvikling der forskjellene i samfunnet øker, øker også risikoen for mer barnefattigdom
  • At flere enn før skiller seg eller lever som eneforsørgere øker også risikoen for at barn vokser opp i fattigdom
  • Risiko for barnefattigdom er også større i småbarnsfamilier, barnerike familier, personer/familier med innvandrerbakgrunn, sosialhjelpsmottakere og ulike trygde- og stønadsmottakere
  • Lav inntekt i over tre år er en hovedfaktor for å havne under fattigdomsgrensa.
  • Når det blir flere med lav inntekt i en kommune, burde det ideelt sett demmes opp for ved å bruke mer penger per barn i kommunen til flere ansatte i forebyggende helsetjenester, men slik er det ikke.

(Kilder: UNICEF, barnefattigdom.no, Fafo og Statistisk sentralbyrå (SSB))

Annonse