Annonse
Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kystverket skal omorganiseres

Kystverket skal gjennom en omfattende omorganisering i tiden framover. Fem regionskontorer som driver med flere oppgaver skal nå organiseres etter funksjoner.

Kystverket er i dag organisert i fem regionskontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Disse driver i dag med alle de forskjellige oppgavene som Kystverket har ansvar for.

Omorganiseringen innebærer at Kystverket skal gå fra å være inndelt i regionkontorer til å være organisert etter funksjoner. Alle kontorer vil bli beholdt, men få ansvar for hver sin hovedfunksjon.

Kystverkets arbeid blir nå inndelt i fire virksomhetsområder: Transport, havn og farled; Navigasjonsteknologi og tjenester; Miljøberedskap og Lostjenesten.

– Jeg føler meg trygg på at den nye organisasjonsmodellen vil legge til rette for at Kystverkets ansatte kan videreføre sitt gode arbeid med å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport. Kystverket er også viktig for kystsamfunnene våre. Det er derfor viktig å opprettholde fysisk tilstedeværelse i hele landet slik vi nå gjør med å beholde virksomhet på alle stedene Kystverket i dag har regionkontorer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Ledelsen av alle de fire virksomhetsområdene vil bli samlet i Ålesund sammen med kystdirektøren.

 

Annonse
Annonse