Annonse

organisering

Synspunkt

Et skille med mening

Kulturrådets ulike funksjoner bør skilles fra hverandre. Ikke gjennom to ulike organisasjoner – men gjennom to ulike navn, skriver direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Synspunkt

Et skille med mening

Kulturrådets ulike funksjoner bør skilles fra hverandre. Ikke gjennom to ulike organisasjoner – men gjennom to ulike navn, skriver direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

SV– Det er gode grunner til å dele Kulturrådet i to

SV har fremmet forslag om oppdeling, og ønsker å snakke med kulturfeltet om desentralisering.

Kulturekspertene– Kulturrådet må deles i kunstdel og «politikkdel»

I løpet av snart 60 år har Kulturrådet vokst over alle grenser. Nå vil kulturledere og tidligere Kulturråds-direktør ha en oppdeling i et politikerstyrt direktorat og en faglig styrt kunstdel.

Synspunkt

SynspunktKunsten å se organisering

Det er bare å innse det først som sist: Vi mangler et sanseorgan for organisasjoner. Vi kan ikke SE bedriften vår. I stedet fantaserer vi om den, skriver Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktKunsten å se organisering

Det er bare å innse det først som sist: Vi mangler et sanseorgan for organisasjoner. Vi kan ikke SE bedriften vår. I stedet fantaserer vi om den, skriver Jan Ketil Arnulf.

Så var det helt slutt på lederrotasjon i norsk forvaltning

En lovendring skulle gi bedre stillingsvern for ledere, men fikk en utilsiktet effekt: Nyttig ordning med lederrotasjon ble plutselig ulovlig.

Kystverket skal omorganiseres

Fra regioner til funksjoner.

HR-undersøkelsen 2020Norske ledere flinkere til å slippe kontrollen

– Den egalitære norske tradisjonen gir gode forutsetninger for å skape fleksible arbeidsplasser som kan tilpasse seg raske endringer, sier leder i HR Norge, Even Bolstad.

Arbeidstilsynet strammer til organisasjonen i jakt på større slagkraft

De siste årene har flere etater og direktorater gjennomført store omorganiseringer. En trend peker seg ut.

Ny organisering av virkemiddelapparatet– Mest forenkling for eierne, ikke brukerne

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, mener forslagene til ny organisering av virkemiddelapparatet er en tillitserklæring, men at de ikke helt treffer det viktigste målet: å gjøre det enklere for brukerne.

Synspunkt

Hierarkier for fall?

Forsker Torstein Nesheim peker på krefter og motkrefter.

Synspunkt

Hierarkier for fall?

Forsker Torstein Nesheim peker på krefter og motkrefter.

Kan gå utover de svakeste i arbeidslivet

De fleksible organisasjonsformene som er på full fart inn i det norske arbeidslivet gir mange muligheter, men kan gå på bekostning av de mest sårbare, advarer leder i HR Norge.

Langsom utvikling i det offentlige

Hierarkiet står fortsatt sterkt i offentlige virksomheter, men det begynner å røre seg der også.

Slapp teamene fri

I Finn.no har ledelsen gitt slipp på årsbudsjetter og langsiktige strategier og overlatt mye av styringen til små team som står fritt til å løse oppgavene slik de vil.

Fra stive strukturer til raske team

Vi står midt oppi en grunnleggende endring i måten norske arbeidsplasser er organisert på, mener BI-forsker.

ProsjektledelseFor mange baller i lufta

Ledere tar på for seg for mange prosjekter, og lesser derfor oppgaver over på medarbeiderne. – Vi har en begrenset rasjonalitet, sier ledelsesprofessor.

Over halvparten foretrekker fortsatt å jobbe på kontoret

Tre negative signaler du kanskje sender dine ansatte

Det er små nyanser som signaliserer om du setter ansatte i første eller andre rekke, sier amerikansk markedsdirektør.

Frivillighet på sosiale medier– Mange har behov for å bli tatt på alvor

Det skapte spenninger mellom paraplyorganisasjonen Refugees Welcome to Norway og undergruppene da de ønsket å bli «mer en bare en Facebookgruppe».

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Sjøoffiserene vil inn i LO

Norsk Sjøoffisersforbund vil bli del av LO-familien og håper Maskinistforbundet følger etter.

LEGO ansetter sin første ikke-danske toppsjef

Den danske leketøysprodusenten Lego er i ferd med å foreta en av de største organisatoriske endringene i sin 84-år lange historie.

10 ting en leder bør vite, men sjelden vet

– Ledere kan for lite om mennesker

Sliter med fravær, nærvær og lav produktivtet

Dette er tre av de store utfordringene i arbeidslivet, ifølge den britiske arbeidslivseksperten Cary Cooper. Han mener dårlig ledelse er en del av problemet.

Én medarbeider - flere sjefer

Er det mulig å gjøre flere sjefer til lags samtidig?

6 kjennetegn ved svenske fabrikker som klarer seg - tøff konkurranse til tross

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Kunstnere og kulturarbeidere inviteres inn i LO

Vil ruste opp kunstnerorganisasjonene i møtet med et tøffere arbeidsliv, ifølge LO.

Annonse
Annonse
Annonse