Annonse

Tre negative signaler du kanskje sender dine ansatte

Det er små nyanser som signaliserer om du setter ansatte i første eller andre rekke, sier amerikansk markedsdirektør.

Frivillighet på sosiale medier– Mange har behov for å bli tatt på alvor

Det skapte spenninger mellom paraplyorganisasjonen Refugees Welcome to Norway og undergruppene da de ønsket å bli «mer en bare en Facebookgruppe».

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Sjøoffiserene vil inn i LO

Norsk Sjøoffisersforbund vil bli del av LO-familien og håper Maskinistforbundet følger etter.

LEGO ansetter sin første ikke-danske toppsjef

Den danske leketøysprodusenten Lego er i ferd med å foreta en av de største organisatoriske endringene i sin 84-år lange historie.

10 ting en leder bør vite, men sjelden vet

– Ledere kan for lite om mennesker

Sliter med fravær, nærvær og lav produktivtet

Dette er tre av de store utfordringene i arbeidslivet, ifølge den britiske arbeidslivseksperten Cary Cooper. Han mener dårlig ledelse er en del av problemet.

Én medarbeider - flere sjefer

Er det mulig å gjøre flere sjefer til lags samtidig?

6 kjennetegn ved svenske fabrikker som klarer seg - tøff konkurranse til tross

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Kunstnere og kulturarbeidere inviteres inn i LO

Vil ruste opp kunstnerorganisasjonene i møtet med et tøffere arbeidsliv, ifølge LO.

Hermansens drøm

I sin nye bok, «En bedre styrt stat?» vil tidligere Ap-strateg og Telenor-sjef Tormod Hermansen organisere Norge på nytt.

– Kan laste og losse så mye de vil

Havnearbeidere håper at blokadeaksjoner fører til at alle rederier vil godta tariffestede avtaler. Rederiene ønsker derimot å bruke egne ansatte til arbeidet. Det kan de gjøre, hevder advokat.

138434407_outso.jpg

Slik outsourcer du

Konsulent Terje Instefjord anbefaler denne fremgangsmåten.

138434405_perso.jpg

Outsourcings­begrepene

Her er det mange begreper å holde styr på. Vi har laget en oversikt for deg.

138431434_kotle.jpg

Vær paranoide

- Vær paranoide, oppfordrer den amerikanske markedsføringsguruen Philip Kotler.

138424840_istoc.jpg

Tips om prosjektledelse

Lær av gode prosjektledere.

138421920_busin.jpg

Teknikker i å møte klager

Du må lære å ikke reagere automatisk på en rekke stimuli - som mennesker vanligvis reagerer automatisk på - som opplevelse av angrep.

Leder med familie?

Kvinnelige toppledere i Nidar har følgende tips for å få hverdagen til å gå opp:

138390799_kuvaa.jpg

Tenk jobbdesign

Bare rottefangere blir mer effektive av prestasjonslønn, for der er det kvantitet som teller. Slutt å eksperimentere med prestasjonsmålinger og belønningssystem. Skap heller interessante jobber.

138390798_kopi_.jpg

Selskapsledelse

De senere års store selskapsskandaler har ført til en bevisstgjøring innen selskapsledelse generelt. Oppgavene til eiere, styret og daglig leder er ulike, men kan ofte overlappe i praksis.

Annonse
Annonse
Annonse