Annonse

organisering

Synspunkt

SynspunktKunsten å se organisering

Det er bare å innse det først som sist: Vi mangler et sanseorgan for organisasjoner. Vi kan ikke SE bedriften vår. I stedet fantaserer vi om den, skriver Jan Ketil Arnulf.

Så var det helt slutt på lederrotasjon i norsk forvaltning

En lovendring skulle gi bedre stillingsvern for ledere, men fikk en utilsiktet effekt: Nyttig ordning med lederrotasjon ble plutselig ulovlig.

Kulturdirektøren i Viken– Stort fylke, mange muligheter

Til tross for et vanskelig år med pandemi, er fylkesdirektør i Viken John Arve Eide positiv på kulturens vegne. Han ser mange gode muligheter på kulturfeltet fremover.

Kulturdirektøren i Vestland– Vi må sørge for at kulturlivets infrastruktur ikke ødelegges

Det skjer mye spennende på kulturfronten i Vestland. Men kulturdirektøren er bekymret for kulturinstitusjonene som er avhengige av billettsalg under pandemien.

Kystverket skal omorganiseres

Fra regioner til funksjoner.

HR-undersøkelsen 2020Norske ledere flinkere til å slippe kontrollen

– Den egalitære norske tradisjonen gir gode forutsetninger for å skape fleksible arbeidsplasser som kan tilpasse seg raske endringer, sier leder i HR Norge, Even Bolstad.

Arbeidstilsynet strammer til organisasjonen i jakt på større slagkraft

De siste årene har flere etater og direktorater gjennomført store omorganiseringer. En trend peker seg ut.

Ny organisering av virkemiddelapparatet– Mest forenkling for eierne, ikke brukerne

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, mener forslagene til ny organisering av virkemiddelapparatet er en tillitserklæring, men at de ikke helt treffer det viktigste målet: å gjøre det enklere for brukerne.

Synspunkt

Hierarkier for fall?

Forsker Torstein Nesheim peker på krefter og motkrefter.

Kan gå utover de svakeste i arbeidslivet

De fleksible organisasjonsformene som er på full fart inn i det norske arbeidslivet gir mange muligheter, men kan gå på bekostning av de mest sårbare, advarer leder i HR Norge.

Parat vil organisere flere innvandrere

Arbeidstakerorganisasjonen Parat skal samarbeide med Tankesmien Agenda for få flere innvandrere til å organisere seg.

Langsom utvikling i det offentlige

Hierarkiet står fortsatt sterkt i offentlige virksomheter, men det begynner å røre seg der også.

Slapp teamene fri

I Finn.no har ledelsen gitt slipp på årsbudsjetter og langsiktige strategier og overlatt mye av styringen til små team som står fritt til å løse oppgavene slik de vil.

Fra stive strukturer til raske team

Vi står midt oppi en grunnleggende endring i måten norske arbeidsplasser er organisert på, mener BI-forsker.

ProsjektledelseFor mange baller i lufta

Ledere tar på for seg for mange prosjekter, og lesser derfor oppgaver over på medarbeiderne. – Vi har en begrenset rasjonalitet, sier ledelsesprofessor.

Over halvparten foretrekker fortsatt å jobbe på kontoret

Tre negative signaler du kanskje sender dine ansatte

Det er små nyanser som signaliserer om du setter ansatte i første eller andre rekke, sier amerikansk markedsdirektør.

Frivillighet på sosiale medier– Mange har behov for å bli tatt på alvor

Det skapte spenninger mellom paraplyorganisasjonen Refugees Welcome to Norway og undergruppene da de ønsket å bli «mer en bare en Facebookgruppe».

Kriminell organisering?

Kritikerne peker på at målstyring i praksis kan gi statlige etater for lite handlingsrom, at profesjonelle hensyn nedtones eller at prosedyremessige hensyn skyves til side. Dette handler om sektorinterne utfordringer i statlige hierarkier.

Sjøoffiserene vil inn i LO

Norsk Sjøoffisersforbund vil bli del av LO-familien og håper Maskinistforbundet følger etter.

LEGO ansetter sin første ikke-danske toppsjef

Den danske leketøysprodusenten Lego er i ferd med å foreta en av de største organisatoriske endringene i sin 84-år lange historie.

10 ting en leder bør vite, men sjelden vet

– Ledere kan for lite om mennesker

Sliter med fravær, nærvær og lav produktivtet

Dette er tre av de store utfordringene i arbeidslivet, ifølge den britiske arbeidslivseksperten Cary Cooper. Han mener dårlig ledelse er en del av problemet.

Én medarbeider - flere sjefer

Er det mulig å gjøre flere sjefer til lags samtidig?

6 kjennetegn ved svenske fabrikker som klarer seg - tøff konkurranse til tross

Fri og velment byråkratisk

Kirkemøtet strides om homofili i Trondheim. Det er mer bråk i vente fra høsten av når kirken selv må finansiere en utmerket, men rådyr organisasjon eller bruke pengene på prester for eksempel, skriver redaktør Magne Lerø.

Kunstnere og kulturarbeidere inviteres inn i LO

Vil ruste opp kunstnerorganisasjonene i møtet med et tøffere arbeidsliv, ifølge LO.

Hermansens drøm

I sin nye bok, «En bedre styrt stat?» vil tidligere Ap-strateg og Telenor-sjef Tormod Hermansen organisere Norge på nytt.

– Kan laste og losse så mye de vil

Havnearbeidere håper at blokadeaksjoner fører til at alle rederier vil godta tariffestede avtaler. Rederiene ønsker derimot å bruke egne ansatte til arbeidet. Det kan de gjøre, hevder advokat.

138434407_outso.jpg

Slik outsourcer du

Konsulent Terje Instefjord anbefaler denne fremgangsmåten.

138434405_perso.jpg

Outsourcings­begrepene

Her er det mange begreper å holde styr på. Vi har laget en oversikt for deg.

138431434_kotle.jpg

Vær paranoide

- Vær paranoide, oppfordrer den amerikanske markedsføringsguruen Philip Kotler.

138424840_istoc.jpg

Tips om prosjektledelse

Lær av gode prosjektledere.

138421920_busin.jpg

Teknikker i å møte klager

Du må lære å ikke reagere automatisk på en rekke stimuli - som mennesker vanligvis reagerer automatisk på - som opplevelse av angrep.

Leder med familie?

Kvinnelige toppledere i Nidar har følgende tips for å få hverdagen til å gå opp:

138390799_kuvaa.jpg

Tenk jobbdesign

Bare rottefangere blir mer effektive av prestasjonslønn, for der er det kvantitet som teller. Slutt å eksperimentere med prestasjonsmålinger og belønningssystem. Skap heller interessante jobber.

138390798_kopi_.jpg

Selskapsledelse

De senere års store selskapsskandaler har ført til en bevisstgjøring innen selskapsledelse generelt. Oppgavene til eiere, styret og daglig leder er ulike, men kan ofte overlappe i praksis.

Annonse
Annonse
Annonse