Annonse

airbnb

Kraftig vekst for Airbnb i Norge

Samlede leieinntekter fra Airbnb i løpet av de tre sommermånedene i år var 1,1 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra sommeren i fjor.

Regjeringen vil skjerpe Airbnb-regler

Regjeringen har foreslått nye regler med mål om å stanse boligeiere som bruker utleieportalen Airbnb til å drive hotellvirksomhet.

Syv av ti bekymret for håndtering av persondata

Ni av ti sier det er viktig at bedriften informerer om hvordan persondata brukes, men bare en av tre har tillit til at bedriftene gjør dette på en god måte.

Eksplosiv vekst for Airbnb– Må tas på alvor

Nye rapporteringsrutiner skal sikre skatteinntekter.

Norske familier tjente 572 millioner kroner på å leie ut gjennom Airbnb

Folk stoler mer på Uber enn taxinæringen

Stadig flere kjøper delingstjenester, likevel er forbrukerne skeptiske til om selskapene overholder lover og regler.

Kraftig annonsevekst for Airbnb i Norge

På ett år har antall utleieannonser på overnattingstjenesten Airbnb økt med 58 prosent i Norge, ifølge statistikk fra selskapet selv.

LO får refs for delingskritikk

Medlemsjakt og hensyn til egen organisasjon forklarer LOs skarpe kritikk mot utvalgsrapporten om delingsøkonomi, mener Bedriftsforbundet.

Sprikende forventninger til utvalg som gir råd om delingsøkonomi

Forventningene spriker når finansminister Siv Jensen (Frp) får råd om hvordan Uber, Airbnb og andre aktører i delingsøkonomien bør reguleres.

Airbnb-overnatting for flere hundre millioner kroner

Hotellomsetningen i norske storbyer ville vært flere hundre millioner høyere uten overnattingstjenesten Airbnb, konkluderer en ny masteroppgave.

DelingsøkonomiStoler du mer på en totalt ukjent enn din kollega?

Tillit mellom personer som møtes via delingsøkonomi kan være sterkere enn tillitten du har til dine kollegaer, viser en fersk rapport.

Brussel vil være snillere med delingsøkonomien

Han skal lede arbeidet med å skattelegge Uber og Airbnb

Hvordan skal det stadig økende antallet bedrifter som opererer i delingsøkonomien skattelegges? Fredag presenterer regjeringen et nytt utvalg som skal finne svarene.

Vil starte «airbnb» for biler

– Større potensial for privatbilmarkedet enn boligmarkedet.

Airbnb satser på bedriftsmarkedet

Ny funksjon har gjort det lettere for forretningsreisende å bo privat.

Tusenvis av svenske Airbnb-leiligheter kan være ulovlige

Bare i Stockholm tilbys det 4000 leiligheter på Airbnb. Kanskje opp mot 90 prosent av disse kan være ulovlige å leie ut.

Annonse
Annonse
Annonse