Annonse

anbudsregler

Analyse

Nav-anbud til besvær

Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster.

NHO ber om radikale endringer i anbudspolitikken

Men den nye Stortingsmeldingen som skulle legges frem i vår utsettes til neste år.

Offentlige anskaffelserUtenriksdepartementet bommet på anbudsprosess til 180 millioner kroner

Norsk IndustriIkke bare pris som teller i anbud

Hvis norske kommuner bare legger vekt på pris i anbudskonkurranser, blir resultatet en nedadgående prisspiral som ingen er tjent med, advarer Norsk Industri.

Risikerer å tape anbud med for dårlig etisk standard

Ny regler for offentlige anskaffelser krever dokumentasjon av en viss etisk standard. Det kan skape trøbbel for mange leverandører.

Anbudsgrensen heves til 1,1 millioner

Vil beholde forhandlingsforbudet

Leder i Maskinentreprenørenes Forbund, Trond Johannesen, vil ikke at forhandlingsforbudet i anbudsrunder oppheves.

Offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 432 milliarder

Et eget fond som kan avhjelpe risiko. Enklere anbudsregler for små bedrifter. Tydeligere signaler fra regjeringen og skarpere fokus på ledelse. Det mangler ikke på ideer til hvordan 432 millioner offentlige innkjøpskroner kan brukes til å fremme innovasjon.

Offentlige anskaffelser: Hvordan bruke 432 milliarder

Et eget fond som kan avhjelpe risiko. Enklere anbudsregler for små bedrifter. Tydeligere signaler fra regjeringen og skarpere fokus på ledelse. Det mangler ikke på ideer til hvordan 432 ­millioner offentlige innkjøpskroner kan brukes til å fremme innovasjon.

Annonse
Annonse
Annonse