Annonse

arbeidsforhold

Fem tiltak mot arbeidskriminalitet og useriøse arbeidsforhold

– Puslete og tafatt innsats mot sosial dumping, mener EL og IT Forbundet om regjeringens forslag.

Din emosjonelle tilknytningsstil kan sabotere arbeidsforholdet ditt

Selv om hodet ditt vet hvordan du skal oppføre deg på jobb, kan en fundamental og tilsynelatende ukontrollerbar trang få deg til å gjøre det motsatte.

Juristene svarer

Juristene svarerKan en ansatt tvinges til å bytte arbeidssted?

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Over 307.000 nye arbeidsforhold

Av disse nye arbeidsforholdene kom 30 prosent som følge av etablering av nye virksomheter i løpet av det siste året.

Varsler om livsfarlige arbeidsforhold ved det nye Nasjonalmuseet

Håndverkerne ved det nye Nasjonalmuseet varsler om farlige arbeidsforhold og frykter at de ikke vil komme ut i live ved en brann.

Flest nye jobber i kommuneforvaltningen

Økningen er størst i Oslo.

Mer enn 70 millioner unge arbeidsledige i verden i dag

Ny ILO-rapport viser at unge har tre ganger så stor sannsynlighet for å være arbeidsledige som voksne.

Kritikk mot arbeidsforhold innen forpleining offshore

Flere fagforeninger er bekymret for at operatørselskapene på norsk sokkel driver leverandører av forpleining offshore for hardt for å spare penger.

Bosniske Statnett-arbeidere sies opp

De 22 bosniske montørene som jobber for Statnett Norge med doble kontrakter, blir sagt opp, opplyser arbeidsgiveren i hjemlandet.

Nordmenn ønsker læring på jobben – tror gullklokkas tid for lengst er forbi

Hver tredje arbeidstager, som nylig deltok i en global undersøkelse, mener fenomenet ”livslangt ansettelsesforhold” for lengst er borte.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

Fast ansatt i frivilligheten– Kan ikke betale regninger med lønn i himmelen

Ansatte i frivillig sektor mener de har dårlige arbeidsvilkår. Uklare arbeidsavtaler fører til et høyt konfliktninivå og mye ubetalt overtid.

Regjeringen vil rydde opp i renholdsbransjen

Regjeringen foreslår tiltak for å hindre useriøse aktører i renholdsbransjen og for å bedre arbeidsvilkårene blant ansatte.

Nesten hver tredje barnevernsansatt i kommunene slutter

Hvert år slutter 30 prosent av de ansatte i barnevernet i kommunene. Manglende støtte fra kommuneledelsen får skylden.

Flyktninger– Bedriftsledere kan bruke sine kanaler til å motvirke fordommer

Administrerende direktør i IKEA-stiftelsen Per Heggenes gav flere eksempler på hvordan bedrifter kan ta samfunnsansvar under veldedighetsseminaret Responsibility Works i Oslo.

Mer enn halvparten av oss mener situasjonen i norsk arbeidsliv er blitt verre

De to siste årene har arbeidstakerens positive holdning til norsk arbeidsliv fått seg en skikkelig trøkk. 52 prosent av norsk arbeidstakerne mener at situasjonen i norsk arbeidsliv er blitt dårligere det siste året, viser en undersøkelse fra YS.

Stadig flere unge med arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3900 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger, men antall mottakere øker blant de unge.

Posten henter ledere fra Postkom: Uvanlig samrøre eller nødvendig samarbeid?

Posten rekrutterer jevnlig ledere fra de ansattes fagforening Postkom. – Ofte gjøres dette for å kjøpe seg fred, sier arbeidslivshistoriker Helge Ryggvik.

Etisk løft etter skandaler

Skandaler presser ledere til økt sosialt ansvar. Omlegging av kommunikasjonsstrategi, tettere kontakt med produksjonskjeden og et generelt etisk løft er resultatene.

beskyttende_sje.jpg

Ansatte tar omtenksomme sjefer for gitt

Omtenksomme ledere som hjelper ansatte med personlige og jobbrelaterte problemer, bør ikke forvente noen ekstra takknemlighet, lojalitet eller engasjement, ifølge ny forskning fra IMD.

sykehuskorridor.jpg

Arbeidstilsynet: – Helsesektoren vikarversting

Offentlige institusjoner skiller seg klart ut som det desiderte verstingen når det gjelder vikarenes arbeidsforhold, viser Arbeidstilsynet foreløpige gransking av vikarbransjen.

Annonse
Annonse
Annonse