Annonse

arbeidsplasser

Lager hybride arbeidsplasserIngen «tvungen retur» til kontoret hos Cisco

For teknologiselskapet Cisco blir det ingen «retur» til kontoret. Hvert enkelt individ og team vil selv avgjøre hvordan arbeidshverdagen blir fremover.

Virke7 av 10 bedrifter vil være tilbake til normalen i løpet av året

Veksten i økonomien gir grunnlag for nye arbeidsplasser, mener Virke.

Revidert budsjettFlere tilrettelagte arbeidsplasser

I revidert nasjonalbudsjett foreslås ytterligere 300 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). Samtidig går regjeringspartiene til valg med løfte om flere.

Nasjonal reiselivsstrategiVil skape 43.000 flere jobber de neste ti årene

Innovasjon Norge har overrekt en ny reiselivsstrategi som har som mål å bidra til tusenvis av nye jobber og halvere klimautslippene i reiselivet.

Gjenbruk og reparasjon kan gi Norge 20.000 ekstra arbeidsplasser

Det tilsvarer cirka 15 milliarder kroner mer i norske lommer, ifølge SINTEF.

Knallår i krisetiderFretex har fått 1116 mennesker i arbeid

På tross av doblet arbeidsledighet i Norge har Fretex Jobb og Oppfølging hatt ett av sine beste år med over 1000 ansettelser som har en estimert totalverdi på over seks milliarder kroner.

LO om private hjemmetjenester− NHO vil skape en ny underklasse

− Anne-Cecilie Kaltenborn foreslår i realiteten å lage et nytt marked for sine egne bedrifter som staten skal betale for, mener LO-sekretær.

Svenskene tenker nyttButikk­ansatte fikser opp hjemme hos deg

Tenk deg at ansatte der du for eksempel kjøper verktøy, kommer hjem til deg og skrur opp din nye bokhylle. Det gjør ansatte ved Clas Ohlson i Sverige.

NHO vil at staten skal subsidiere ny ordning for private hjemmetjenester

I mange EU-land kan eldre kjøpe hjemmetjenester av private gjennom en ordning der staten tar en stor del av regningen. Nå vil NHO ha det samme opplegget i Norge.

Nordmenn sier nja til Amazon

Nordmenn frykter at Amazon kan gi økt arbeidsledighet og utkonkurrere norske virksomheter. Men et stort flertall av oss vil likevel handle hos Amazon, dersom IT-giganten etablerer seg her.

Nyutdannede innen IT sliter med å få seg jobb mens arbeidslivet roper etter kompetansen

En ny rapport viser at de aller fleste får seg jobb etterhvert, men at de må være villige til å flytte på seg.

NHO vil privatisere mer, krympe velferdsstaten og kutte skatt

I rapporten «Neste trekk» legger NHO fram et veikart for framtidas Norge som vil bety store endringer for arbeidsliv og velferdsstat.

Stengte grenser åpner opp for 8200 norske arbeidsplasser

– Bremsing av grensehandelen er åpenbart den rette knappen å trykke på, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.

Dårlig handels­balanse

Norges handelsbalanse blir stadig dårligere. Lav oljepris og koronakrise forsterker en allerede tydelig tendens.

Ny kriserapportHalvparten av den globale arbeidsstyrken står i fare for å miste levebrødet

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) forventer at 305 millioner jobber kan gå tapt som følge av koronakrisen.

Helsesekretærer frykter permitteringer ved fastlegekontorer

Hvor er «krisepakkene» til fastlegevirksomhetene? spør helsesekretær og kontorleder Dragnimira Johnsen ved Ris Legesenter.

Schibsted– Ansatte og deres familier har høyeste prioritet

Koronakrisen er krevende å håndtere i de store bedriftene. Kommunikasjonsdirektøren i Schibsted har svært travle dager.

Norske ledere er optimister – tror veksten vil fortsette

Norske næringslivsledere mener at arbeidsmarkedet vil fortsette veksten i 2020, viser en undersøkelse fra Finn.

Oljeserviceselskap har mangedoblet antall grønne jobber

Aibel har åtte ganger flere «grønne» jobber enn for ett år siden, og selskapet kan vise til at nær 40 prosent av bestillingene er jobber innen fornybar energi.

30.000 arbeidsplasser blir borte fra varehandelen

Beregninger fra Handel og Kontor viser at 30.000 arbeidsplasser vil forsvinne fra norsk varehandel de neste ti årene.

Equinor skal bygge ut Norges første flytende havvindanlegg

Hywind Tampen-prosjektet vil kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1550 til 3000 årsverk til norsk næringsliv.

Flere arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo

Regjeringen strammer nå grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser.

Boligbygging kan presse ut 38.000 arbeidsplasser fra Oslo

Naboene står med åpne armer.

Nesten 1.200 statlige jobber ut av Oslo under Solberg

Regjeringen har vedtatt å etablere eller flytte totalt 1.172 statlige arbeidsplasser ut av Oslo-regionen siden 2013.

Omorganisering i Statens vegvesen– Stor risiko for kompetansetap

Usikkerhet om organisering og lokalisering i Statens vegvesen har ført til at unormalt mange har sluttet i jobben. Vegdirektoratet frykter kompetansetap.

InnvandrerkvinnerAlenemor til syv fikk fast jobb

Gjennom en systue i Asker har Sisters in Business skapt trygge arbeidsplasser og opplæring for Fatima Melala (44) og seks andre innvandrerkvinner i løpet av det siste året

Bussbransjen trenger 1.000 nye sjåfører i året

Selv om de første selvkjørende bussene har begynt å rulle, ser bransjen et stort behov for rundt 1.000 nye, menneskelige sjåfører årlig i tiden som kommer.

100 ansatte mister jobben når deler av Jøtul flyttes til Polen

Ovnsprodusenten Jøtul flytter deler av produksjonen til Polen. Det fører til at rundt 100 ansatte på Kråkerøy i Fredrikstad mister jobben.

Aleris kvitter seg med virksomhet med 3000 norske ansatte

Den private aktøren selger omsorgsvirksomheter som leverer tjenester innen eldreomsorg, barnevern og psykisk omsorg i hele Norden.

Eksplosiv grensehandel– Flere arbeidsplasser vil gå tapt

Harryturer til Sverige rammer alle bransjer i handelen, fra apotek og sportsforretninger til dagligvare, advarer Virke.

Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser

– Gründere er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene, sier NHO-sjefen.

CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70.000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

Synspunkt

De beste arbeidsplassene: – Mer enn bare jobb

Det er lett å assosiere attraktive arbeidsplasser med sakkosekker, gratis måltider og andre frynsegoder. Men de beste selskapene i Norge kjennetegnes av riktige ansettelser, personlig utvikling og mening med jobben, skriver Jannik Krohn Falck.

Synspunkt

De beste arbeidsplassene: – Mer enn bare jobb

Det er lett å assosiere attraktive arbeidsplasser med sakkosekker, gratis måltider og andre frynsegoder. Men de beste selskapene i Norge kjennetegnes av riktige ansettelser, personlig utvikling og mening med jobben, skriver Jannik Krohn Falck.

Foreslår skattereduksjon for selskaper som ikke erstatter ansatte med roboter

Over én milliard kroner til innovasjon og nye arbeidsplasser for norske bedrifter

Innovasjonsledelse– ­Mastergrader skaper ikke arbeidsplasser

Innovasjonsprofessor Sjur Dagestad ønsker flere personer med praktisk erfaring fra innovasjon inn i akademia. Selv har han også gått læra.

SSB flytter 66 årsverk mellom Oslo og Kongsvinger

SSB ønsker å flytte 66 årsverk til og fra Oslo og Kongsvinger. 58 av de berørte får helt nye arbeidsoppgaver.

6 måter automatisering vil påvirke arbeidsmarkedet på

Slik sikrer man at kunstig intelligens skaper jobber for alle, ikke bare noen få.

Rødgrønn dragkamp om statlige arbeidsplasser

Senterpartiet vil flytte flere eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo, mens Arbeiderpartiet vil nøye seg med å etablere nye utenfor hovedstaden.

Hver fjerde jobb borte hos de største offshorerederiene

I løpet av 2016 forsvant over 2.100 jobber hos landets tre største offshorerederier, DOF, Solstad/Rem og Farstad. Det tilsvarer en nedgang på 24 prosent.

KlimaForskning er nøkkelen til nye arbeidsplasser

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Regjeringens havstrategiVil skape blå jobber med grønn omstilling

Det anslås at havøkonomien vil skape 40 millioner nye arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.

Virke– Det skapes for få nye arbeidsplasser

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over at det skapes for få nye arbeidsplasser i Norge, og de mener det haster å få på plass en god vekstpolitikk.

Fire sjømatorganisasjoner vil ha ny politikk

De politiske partiene bør legge til rette for at 20.000 arbeidsplasser i fiskeforedlingen kan flyttes hjem til Norge, mener fagbevegelsen og arbeidsgiverne i sjømatnæringen.

RapportDerfor har ikke Norge lykkes med det grønne skiftet

NHO mener derimot at dette kan snu dersom vi begynner å se reduksjon av klimagasser, effektivisering i offentlig sektor og nye lønnsomme arbeidsplasser i sammenheng.

Oda-utbygging gir mer enn 4 milliarder til norske leverandører

Utbyggingen av Ula-satellittfeltet Oda blir 40 prosent billigere enn antatt, og vil gi om lag 4.400 årsverk fram til feltet er utbygd i 2019.

Omstillingsmillioner gir magre resultater

Kommuner og regioner med en stor nedgang i antall sysselsatte har fått 280 millioner over statsbudsjettet til omstillingstiltak.

UDI kvitter seg med 10.800 mottaksplasser

I tillegg legger de ned drøyt 50 mottak. Det går hardt utover enkelte distrikter.

Sogn kan miste 578 arbeidsplasser i sammenslåing

Indre Sogn kan risikere å miste 578 arbeidsplasser under regjeringens planlagte regionreform.

Hvem trivs best i öppna landskap?

I dag finnes drøyt halvparten av alle norske kontorplasser i et åpent landskap. Når det nye regjeringskvartalet en gang i framtiden reiser seg, må de rundt 5500 ansatte regne med å jobbe i et åpent kontorlandskap.

Utslippskutt i landbruket kan koste flere tusen jobber

Flere jobber deltid i EU

Antall deltidsstillinger øker mer enn heltidsstillinger.

Akseptabelt telefonsalg

Negative reaksjoner fra kunder er ikke god nok grunn for regjeringen til å forby bedrifter å kontakte egne kunder på telefonen. Noe helt annet er det at en lovendring som kan bety 40 000 tapte arbeidsplasser, er som pest å regne i et valgår, skriver redaktør Magne Lerø.

Nesten halve Nord-Norge jobber i det offentlige

43,6 prosent av alle sysselsatte i Troms jobber i den offentlig forvaltningen. For Finnmark og Nordland og er andelen henholdsvis 42 og 39,9 prosent. I Oslo jobber kun 26 prosent av de sysselsatte i offentlig forvaltning.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen jobber med planleggingen av å flytte 3.900 statlige arbeidsplasser ut av København.

Venstre vil flytte arbeidsplasser ut av Oslo

Venstre etterlyser en plan fra regjeringen om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Det skal gi høyt utdannede mulighet til å få jobb over hele landet.

Sosiale entreprenører: Hjalp rusmis­brukere med å skape egne arbeidsplasser

Gjennom arbeidstilbudet Lønn som fortjent har 70 ansatte blitt til 224 entreprenører på tre år.

Sosiale entreprenører: Hjalp rusmis­brukere med å skape egne arbeidsplasser

Gjennom arbeidstilbudet Lønn som fortjent har 70 ansatte blitt til 224 entreprenører på tre år.

Kunnskap for reiselivsutvikling

Norge kjent som et attraktivt ferieland, og turisttrafikken er økende i ei næring som er den raskest voksende i verden. Dette kan skape arbeidsplasser og utvikling lokalt, ikke minst i distriktene, om vi lykkes med utviklingen av reiselivsnæringen. Mulighetene er store.

Annonse
Annonse
Annonse