Annonse

arbeidsretten

Arbeidsretten har konkludert, men Spekter nekter fortsatt å gå med på legenes tariff-krav

Freden mellom legene og Spekter ble kortvarig.

Arbeidsretten overprøver Rikslønnsnemnda– En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten har gitt legene fullt medhold i legekonflikten. Dermed kjennes Rikslønnsnemndas avgjørelse fra i vår ugyldig.

Vikarer skal ha samme lønn som ansatte – full seier i retten

Vikarer skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte. LO og Fellesforbundet fikk medhold i Arbeidsretten angående likebehandling i vikarbyråer.

LegekonfliktenEt tariffpolitisk narrespill

Legene har ikke tenkt å gi seg før det er klubbet fast i domstolen at de må forholde seg til en tariffavtale som etter deres oppfatning skaper mistillit og uforsvarlige arbeidsforhold. Men er de forberedt på å betale prisen for seier?

Legene har bestemt segGår til rettsak mot staten

Legene fikk ingenting ut av høstens rekordlange streik, og i Rikslønnsnemnda fikk motparten fullt medhold. Som en siste krampetrekning drar de nå staten for retten.

– Dette trodde vi ikke kom til å skje. Dette var vi ikke forberedt på

Helt frem til Rikslønnsnemndas avgjørelse forelå mandag, hadde legene klokkertro på at de ville få medhold i sykehuskonflikten.

Utfordrer Arbeidsrettens fullmakter

I august tapte LO-forbundet Industri Energi sitt søksmål etter tarifftvisten med Norsk olje og gass. Nå ønsker de en ny gjennomgang av fullmaktene til Arbeidsretten, og kaller Arbeidstvistloven grunnlovsstridig.

Nederlag i arbeidsretten kan sende tusenvis av oljearbeidere ut i streik

Den nye brønnserviceavtalen mellom Norsk olje og gass og Safe ble inngått på lovlig måte, konkluderte arbeidsretten i dag. Industri Energi forbereder seg på streik etter det sviende nederlaget.

Beinhard kamp om bemanning

Etterdønningene av vikarbyrådirektivet vekker fortsatt kamplysten i arbeidslivet. Nå venter alle på en avgjørelse i Arbeidsretten som kan åpne for unntak fra likebehandlingsprinsippet - og forme fremtidens arbeidsliv.

Industri Energis søksmål mot Norsk olje og gass opp for arbeidsretten i september

Påstanden om at avtalen for oljeservicebedrifter mellom Norsk Olje- og gass og SAFE er tariffstridig og brudd på forhandlings-forpliktelser kommer opp for arbeidsretten 1. - 2. september.

Sjukepleierstreiken i 1972 ble behandlet i Arbeidsretten.

100 år med upopulære avgjørelser

Når konflikter i det moderne arbeidslivet oppstår, er det Arbeidsretten som tar seg av rettergangen. Sånn har det ikke alltid vært.

norwegian__norw.jpg

Norwegian trekkes inn for Arbeidsretten av egne piloter

Innleie av billigere flypersonell fra et estisk vikarbyrå har ført til åpen konflikt mellom Norwegians piloter og ledelse, skriver DN. – Ikke sosial dumping, sier Norwegian.

Annonse
Annonse
Annonse