Annonse

barnevernet

Folks tillit til barnevernet er styrket

Over halvparten av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av barnevernet. Tilliten til barnevernet er styrket de siste årene, viser undersøkelse.

RiksrevisjonenAlvorlig svikt ved innkjøp av barnevernsplasser

Brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for både dyre innkjøp og for at det ikke blir tatt nok hensyn til barnas behov, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Barneombudet er bekymret over forhold i barnevernet

Barneombudet har sett flere svært kritikkverdige forhold i barnevernet og ved institusjoner, ifølge en ny rapport. – Dette gjør oss sterkt bekymret.

BarnevernetMange ansatte med høy utdanning slutter

Mellom 2017 og 2018 sluttet én av fire ansatte i det kommunale barnevernet som hadde utdanning på masternivå eller høyere.

Politiet fikk nei til å innføre varslingsplikt for barnevernet

Kripos ba om at barnevernet burde få en klar varslingsplikt overfor politiet, men har fått nei til dette fra Barne- og familiedepartementet.

Mange tilfeller av svikt i barnevernet

En gjennomgang av drøyt hundre barnevernsaker avdekker store svakheter. Bare om lag halvparten av sakene er i tråd med god praksis, ifølge Helsetilsynet.

BarnevernetMange kommuner mangler akuttberedskap

17 av 26 kommuner i Oppland mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten. Det er klart dårligst i landet, viser en innrapportering fra fylkesmennene.

Fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet enn norskfødde

8700 innvandrarar og 6850 norskfødde med innvandrarforeldre fekk hjelp frå barnevernet i løpet av 2017.

Flere melder fra til Barnevernet

Antall bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten økte med syv prosent fra 2015 til 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norsk asylpraksis bekymrer europeiske eksperter på menneskehandel

Europarådets eksperter på menneskehandel ber Norge ta bedre vare på asylbarna og frykter at asylinnstrammingene rammer trafficking-ofre.

Vil gjøre det vanskeligere for barnevernet å henlegge saker

For å forhindre at meldinger til barnevernet feilaktig henlegges, bør det innføres krav om begrunnelse for henleggelser uten videre undersøkelser. Det mener barnevernlovutvalget, som siden 2014 har jobbet med å forenkle og modernisere lovverket som gjelder barn.

Tidligere SV-minister slår profittalarm

Tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen mener fagbevegelsen må godta mer ugunstige arbeidstider for å få slutt på barnevernsbransjens private utbyttefest.

audun_lysbakken.jpg

400 nye stillinger til barnevernet

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) har fordelt de 400 nye stillingene han lovet barnevernet i statsbudsjettet.

barn_og_voksen_.jpg

Vil kutte i utbyttet

Barneminister Audun Lysbakken (SV) vil redusere utbyttene til kommersielle aktører i barnevernet gjennom å satse på færre barn på institusjoner og økt bruk av fosterforeldre.

Annonse
Annonse
Annonse