Annonse

Bistand

Norge vil endre bistandsstrategi til å satse mer på klimatilpasning

Regjeringen vil i sin nye bistandsstrategi bruke flere bistandsmilliarder til klimaofre, og mindre til utslippskutt.

Leder

LederBom og blink for Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid har rett: Afrika trenger norsk næringsliv. Men det er skivebom å foreslå at en milliard skal tas fra utdanning av jenter og kamp mot kjønnslemlestelse på bistandsbudsjettet.

Leder

LederBom og blink for Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid har rett: Afrika trenger norsk næringsliv. Men det er skivebom å foreslå at en milliard skal tas fra utdanning av jenter og kamp mot kjønnslemlestelse på bistandsbudsjettet.

Lederspeilet

Per Øyvind BastøeHan som evaluerer bistandskronene

– Norsk bistand er ikke bare uhyre oppsplittet tematisk og geografisk, men er dessuten dårlig koordinert og med uklare mål.

– Mangelen på penger til nødhjelpsarbeid er alarmerende

Flyktninghjelpen ber giverland øke støtten til nødhjelp. Halvveis ut i året har giverland kun bidratt med 27 prosent av de pengene som trengs.

Rekordhøy norsk støtte til FN-organisasjoner

Norge øker den samlede kjernestøtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner.

Lederspeilet

Ledelse mens man venter

Norad-direktør Jon Lomøy har prøvd de fleste styringsmodeller. Nå er han klar for enda en reform etter flere måneder med "vente-ledelse".

LederBom i bistanden

Det skal drives innovasjon i bistanden også. Da skjer det feil og prosjekter mislykkes. Men evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe har rett i at det bør tas grep for å forbedre resultatene innen bistand.

LederBom i bistanden

Det skal drives innovasjon i bistanden også. Da skjer det feil og prosjekter mislykkes. Men evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe har rett i at det bør tas grep for å forbedre resultatene innen bistand.

Ulstein om OECD-kritikk– Treffer spikeren på hodet

Institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet, heter det i en OECD-evaluering av norsk bistand. Nyttige innspill, mener statsråden.

Norad inngår milliardavtale med Redd Barna

Norad og Redd Barna inngår en femårig samarbeidsavtale verdt 1,15 milliarder kroner.

Regjeringen nådde ikke målet om 1 prosent i bistand

LederSex med bistandsvri

Ingvild Kjerkol (A) sykler i grøfta når hun krever at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein skal gi beskjed om at han ikke har et syn på "synd og hor" som er i strid med norsk bistandspolitikk.

LederSex med bistandsvri

Ingvild Kjerkol (A) sykler i grøfta når hun krever at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein skal gi beskjed om at han ikke har et syn på "synd og hor" som er i strid med norsk bistandspolitikk.

Bistand til forhandlingsbordet

Motstanden mot endringer i bistandssektoren er sterk. Nå kommer KrF Norad til unnsetning.

BistandsreformSV krever global maktanalyse for å få bukt med ulikhet

Samtidig som man har klart å redusere ekstrem fattigdom de siste ti årene, øker forskjellene i verden dramatisk.

Bistandsreform Dette fungerer i norsk bistand og dette bør vi skrote

– Jeg er ikke sikker på at dagens bistandsforvaltning er i god nok forfatning til å takle morgensdagens utfordringer, sier evalueringsdirektør i Norad Per Øyvind Bastøe.

Bistand– Hvis et land som Norge må tenke egeninteresse, er vi virkelig ute å kjøre

Bistandsekspert Jonathan Glennie fyrte løs mot utviklingsminister Nikolai Astrup (H) under en debatt om hva slags type bistand som faktisk fungerer.

Bistandsreform– Stiller UD friere til å koble bistand og politikk

Fire av ti vil flytte bistandsmidler til norsk helsevesen

Seks av ti mener Norge bør bruke mer på helse og omsorg enn vi gjør nå. Midlene vil de primært hente fra bistandsbudsjett og fra olje- og energisektoren.

Lederspeilet

Norfund-direktør Kjell RolandViser at verdi­skaping i fattige land er mulig

Norfunds Kjell Roland leder folk fra 17 forskjellige nasjonaliteter på tre kontinenter. Tydelighet er oppskriften for å lykkes med multikulturell ledelse.

RapportNorge skulker klimadugnad

Norsk støtte til utviklingsland går ned, stikk i strid med målene i Parisavtalen.

TV-aksjonenVi er blitt kjipere

Redd Barna om bistandsøkningen–Djevelen ligger i detaljene

Bistandsbudsjettet øker

Regjeringen vil bruke rundt 3,8 prosent mer på bistand neste år, viser forslaget til statsbudsjett.

Gründerne i VipiCashVil bremse misbruk av bistandspenger

Hvert år kommer milliarder av kroner i bistands- og nødhjelp på avveie. En nyutviklet digital løsning fra VipiCash skal redusere risikoen og sikre at pengene når fram til rett adresse. Uten svinn.

Hver fjerde mottaker av helse- og omsorgstjenester er under 50 år

Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har mellom 2007 og 2016 økt med 6 prosentpoeng.

Ti millionerNorge øker humanitær bistand til Jemen

Kolerautbruddet har nå spredt seg til alle landets provinser og kommer i tillegg til væpnet konflikt og matvarekrise.

Regjeringen imøtegår bistandskritikk

Tidligere bistandstopper mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest. Regjeringen avviser kritikken.

2,1 milliarder mangler rent drikkevann

Nesten en tredel av verdens befolkning mangler rent drikkevann, ifølge WHO. Over halvparten har ikke tilgang til skikkelige toaletter.

Tidligere bistandstopper tar oppgjør med pengebruken

De to tidligere bistandstoppene Tom Vraalsen og Per Ø. Grimstad mener at en stor del av norsk bistand i dag havner hos andre enn dem som trenger det mest.

LederRegi for mer død og elendighet

Mens verdens største humanitære katastrofe siden 1945 utvikler seg i Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen, vil Donald Trump kutte dramatisk i bistanden. Han forsvarer nasjonal egoisme av verste sort, skriver redaktør Magne Lerø.

LederRegi for mer død og elendighet

Mens verdens største humanitære katastrofe siden 1945 utvikler seg i Somalia, Sør-Sudan, Nigeria og Jemen, vil Donald Trump kutte dramatisk i bistanden. Han forsvarer nasjonal egoisme av verste sort, skriver redaktør Magne Lerø.

Manglende læring er ­bi­standens hovedutfordring

Hovedutfordringen for norsk bistand er ikke bruk av ­konsulenter. Det er bedre læring, ikke færre konsulenter som virkelig ville gjort bistanden enda mer effektiv, skriver Per Øyvind Bastøe.

Manglende læring er ­bi­standens hovedutfordring

Hovedutfordringen for norsk bistand er ikke bruk av ­konsulenter. Det er bedre læring, ikke færre konsulenter som virkelig ville gjort bistanden enda mer effektiv, skriver Per Øyvind Bastøe.

Flyktninghjelpen roper varsku om glemte flyktningkriser

Afrikanske land topper listen over verdens ti mest neglisjerte fluktkriser.

LederSløseriet i UD

Kontrollkomiteen bør sette tennene i UDs uvettige bruk av konsulenter. Det er bedre å ha flinke folk ansatt enn å bidra til å bygge opp private miljøer der konsulentene vasser i penger, skriver redaktør Magne Lerø.

LederSløseriet i UD

Kontrollkomiteen bør sette tennene i UDs uvettige bruk av konsulenter. Det er bedre å ha flinke folk ansatt enn å bidra til å bygge opp private miljøer der konsulentene vasser i penger, skriver redaktør Magne Lerø.

NOAS– Norge leder an i å svekke flyktningers rettigheter

Flyktninger som har bodd flere år i Norge, kan miste oppholdstillatelsen her, og sendes tilbake til hjemlandet på grunn av forhold som de ikke har noen skyld i eller mulighet til å kontrollere.

Den stille sultenNorge henger etter i arbeidet med ernæring

159 millioner barn får for lite eller feil mat i sine første leveår. En ny studie viser at Norge ikke prioriterer ernæring i sin globale utviklingspolitikk.

Banebrytende teknologi kan hjelpe mennesker på flukt

Teknologihoder og humanitære eksperter samles til et 36-timers «hackathon» for å finne svaret på hvordan ny teknologi kan hjelpe mennesker på flukt.

LederFlyktninger mot fattige

Flere flyktninger til Norge betyr mindre støtte til verdens fattige. KrF og Venstre liker det ikke, men det er denne politikken de støtter, skriver redaktør Magne Lerø.

LederFlyktninger mot fattige

Flere flyktninger til Norge betyr mindre støtte til verdens fattige. KrF og Venstre liker det ikke, men det er denne politikken de støtter, skriver redaktør Magne Lerø.

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Mer bistand blir brukt på hjemmebane, mindre går til de fattigste

De rike OECD-landene ga mindre bistand til verdens aller fattigste land i 2016. Årsaken er blant annet at rekordmye av bistanden har gått til tiltak for flyktninger i eget land.

BistandNorske bistandsmidler brukes til alderstesting av unge asylsøkere

Norske bistandspenger brukes til blant annet til norskopplæring på norske asylmottak og kontroversiell alderstesting av enslige asylsøkere som sier de er under 18 år.

Gjelder også NorgeStadig mer bistand bindes opp med betingelser

En ny OECD-rapport viser at flere vestlige land setter betingelser knyttet til eget lands næringsliv for å gi bistand. Dette advarte internasjonale organisasjoner mot i fjor, og det går i mot OECD-landenes egne retningslinjer. Norge er et av landene som i 2015 hadde en større andel «bundet» bistand.

Høye flyktningutgifterHver femte krone av bistandsmidlene gikk til Norge

I 2016 gikk 6,7 milliarder kroner av bistanden til flyktninger i Norge. Det utgjorde 18,4 prosent av bistanden.

UtviklingsmeldingenDobler bistanden til fornybar energi og religiøse minoriteter

Stortingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid» får derimot krass kritikk fra Norsk Folkehjelp som mener regjeringen «viderefører fortidens utviklingspolitikk».

Unik avtale mellom FN og Innovasjon Norge

Samarbeidet skal åpne dørene for norske gründere i globalt bistandsarbeid.

Frp og Høyre vurderer bistand som asyl-pressmiddel

Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Senterpartiet, vurderer å kutte bistand til land som nekter å ta imot asylsøkere Norge vil sende i retur.

Bistand for enhver pris

Han sender avgårde hele kontainere med sykler til Cuba. Hva får en enkel mann fra bygda i Norge til å vie 17 år av sitt liv og nesten alle pengene sine på å få Cuba fremover – på to hjul?

2,7 milliarder kroner i bistand til Syriakrisen

Norge har økt bistanden betydelig i 2016 til de som er rammet av Syriakrisen.

Norad: For mye bistandspenger blir igjen i Norge

Norge støtter 1.000 organisasjoner innen sivilt samfunn i utviklingsland. For mye penger og makt blir igjen i Norge, viser en ny evaluering.

Generalsekretær i Røde KorsFra tøffhets­bransjen til godhetsbransjen

Bernt Apelands jobb er å lytte. Til 650 ansatte, 140 000 medlemmer og 50.000 frivillige.

Bistand og utviklingStor uenighet om mandatet til Norfund

Regjeringen bruker milliardbeløp i statsbudsjettet på å finansiere utviklingsfondet Nordfund. Likevel klarer ikke norske stortingspolitikere å enes om Nordfund er en finansinstitusjon eller en bistandsaktør.

Bistand og utviklingNordisk næringsutvikling under lupen

Regjeringens instrument for næringsutvikling i fattige land – Nordfund – kommer dårligere ut enn sine nordiske kolleger når det gjelder menneskerettigheter og åpenhet, viser fersk rapport. «Angsfylt», er Nordfunds respons til rapporten.

Tror utviklingsmeldingen blir kansellert i fremtiden

Tidligere fagdirektør i Norad har null tillit til fremtidige politikere og mener derfor det ikke er så viktig hvilken politisk retning den varslede stortingsmeldingen om utviklingspolitikk tar.

219,8 millioner til årets TV-aksjon

Da klokken hadde passert midnatt, var det innsamlede beløpet fra årets TV-aksjon oppe i 219,8 millioner kroner. Helt overveldende, sier Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

– Å fremme egeninteresser går på bekostning av bistanden

Redd Barna frykter at utviklingspolitikken skal gå på bekostning av utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Annonse
Annonse
Annonse