Samfunn

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Rekordhøy norsk støtte til FN-organisasjoner

Norge øker den samlede kjernestøtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Dette er det høyeste beløpet Norge noen gang har gitt til disse organisasjonene samlet.

De største summene går til UNICEF og FNs utviklingsprogram, som mottar henholdsvis 1 milliard kroner og 615 millioner kroner. FNs befolkningsfond, som arbeider med blant annet abort og prevensjon, får 530 millioner kroner.

– Kjernestøtte er viktig støtte for FN for å kunne ha en forutsigbar og stabil virksomhet og for å kunne gjennomføre deres strategiske planer. Forutsigbarhet er også viktig for å få til raskere og mer effektiv humanitær respons, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Som giverland er Norge opptatt av at FN-organisasjonene viser at de arbeider effektivt, samordnet og utviser åpenhet, i tråd med de retningslinjer Norge og andre land har vedtatt i organisasjonenes styrer.

– Norge ønsker å være en stabil partner for FN, med klare betingelser om at bistanden skal brukes på en mest mulig effektiv måte til nytte for menneskene den er ment for. Vi er opptatt av å inkludere utsatte grupper som personer med funksjonsnedsettelser, og å styrke kvinners rettigheter og bekjempe slavearbeid. En betydelig del av de norske midlene går til å gi barn bedre skolegang og helse, og til å fremme demokrati og godt styresett, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Powered by Labrador CMS