Annonse

bpa

Kvinner får mindre brukerstyrt personlig assistanse enn menn

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til likestilling for funksjonshemmede. Men mange BPA-brukere opplever at kommunene handler i strid til dette målet.

Regjeringen vil fjerne øvre aldersgrense for brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringen vil fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Uloba rekrutterer permitterte som tilkallingsassistenter

Uloba sørger for at permitterte fra andre bransjer kan jobbe som assistenter for funksjonshemmede.

Tariffavtale for BPA-assistenter

Assistenter i BPA-ordningen har nå fått sin første nasjonal tariffavtale. Det skjer etter at Fagforbundet og Virke har forhandlet frem en avtale.

BPA-ordningen skal gjennomgås

Regjeringen setter nå ned et utvalg for å se på hvordan ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer. Målet er å forbedre og styrke ordningen.

Leder

LederLite handlekraftig reaksjon på BPA-kritikk

Når funksjonshemmede ikke får oppfylt sine rettigheter, er eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs svar: «Vi setter ned et utvalg.» Lik og del!

Mange kommuner uten brukerstyrt personlig assistanse

I hver sjette norske kommune finnes ingen personer som har brukerstyrt personlig assistanse (BPA), viser en ny kartlegging.

VelferdbloggenRetten til å eie seg selv

Tre brødre fra Tolga fikk feilaktig diagnosen utviklingshemmet og ble umyndiggjort. Landet reagerte med harme. Ingen reagerer når tusenvis av funksjonshemmede umyndiggjøres i norske kommuner hver dag.

VelferdbloggenAssistanse gir likestilling også på jobb

VelferdbloggenFrihetsberøvet av helselovverk og forvaltning

Synspunkt

Sunnmøring og Bamble-gutt med NRK på slep møter nordnorsk ordfører uten handlingsrom

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud møtte konsekvensene av sin egen regjerings politikk da de besøkte ordføreren i Vardø denne uka.

Brukarar av kommunale omsorgstenester aukar

Likevel leverer kommunane færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

Statsråden om Likestillingsombudets kritikk av BPA-ordningen– Kan være rom for forbedringer

– Jeg har merket meg anbefalingene fra Likestillings- og diskriminerings ombudet og ser at de treffer det som er en pågående debatt om hva BPA-ordningen er og hva den bør være.

Likestillingsombudet med krass kritikk av kommune-NorgeBer regjeringen vurdere å la staten overta BPA-ordningen

Måten kommunene praktiserer BPA-ordningen for funksjonshemmede funker ikke, mener Likestillingsombudet.

Likestillingsombudet– Kommunene makter ikke å anvende BPA-ordningen i tråd med lovgivningen

Hanne Inger Bjurstrøm sier rapporten «Mitt liv – mitt ansvar» er «bekymringsfull lesing».

Erstatter personlige assistenter med hjemmehjelp– De springer ut døra så fort de har vært innom

Hannah Lunden (18) må være hjemme klokken 22.00 hver eneste kveld. Dersom hun ikke får flere timer med BPA slik legene har anbefalt, vil dette bli hennes hverdag resten av livet.

–KS motarbeider ikke BPA

Politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan, anklager meg for å angripe BPA, og skriver at KS motarbeider BPA. Mitt poeng var imidlertid et helt annet, nemlig at Stortinget må ta ansvar for egne vedtak.

RegjeringenBer brukere klage til fylkesmannen

– Det er alvorlig dersom kommuner ikke oppfyller en lovpålagt rettighet for sine innbyggere, sier statssekretær Lisbeth Normann. Hun ber funksjonshemmede som ikke får brukerstyrt personlig assistent om å klage til fylkesmannen.

Funksjonshemmede fratas personlig assistent – Det gjør meg rasende

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, reagerer kraftig på hvordan norske kommuner behandler funksjonshemmede med rett til personlig assistent.

Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet og har en egen personlig assistent, bør du være forsiktig med å flytte til en annen kommune. Da risikerer du nemlig å bli fratatt din assistent, selv om du har lovbestemt rett på en.

rullestol_silhu.jpg

Funksjonshemmede mures inne i hjemkommunen

Skal funksjonshemmede nektes å krysse kommunegrensen? spør Ann-Kristin Krokan i Uloba.

Annonse
Annonse
Annonse