Annonse

CORE

Kjønnsforskjeller i juristbransjen– Menn og kvinner konkurrerer ut fra ulike betingelser

Måten arbeidslivet er organisert på i privat sektor kan skape utfordringer for likestillingen i juristbransjen, forklarer CORE-forsker Sigtona Halrynjo.

Lønnsgap i arbeidslivetSlik kan kvinner oppnå høyere lønn

Lønnsforskjellene i arbeidslivet mellom kvinner og menn står så og si på stedet hvil. Det er likevel et par grep du kan gjøre for å jevne ut forskjellene mellom lønnen til deg og din mannlige kollega.

COREKvinner og menn vil ikke ha lik lønn for arbeid av lik verdi før om 50 år

– Vi må klare å få likelønn før dagens unge når pensjonsalder, sier leder for Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik.

Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn reduseres litt

Kvinners tjener i snitt 387.000 kroner, mens menn hadde en inntekt på 556.000 i 2018.

Kvinneandelen blant toppsjefene i de største selskapene øker

Nå er 14 av 100 toppledere i de 100 største selskapene i norsk næringsliv kvinner, ifølge CORE. I fjor vår var tallet 10.

#metooSpillereglene for hva som er akseptabelt i arbeids­livet er endret

En av ti har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen det siste halvåret, viser en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført. Stadig flere ­virksomheter lager nå retningslinjer for hvordan man skal håndtere seksuell trakassering.

Harald Eia– Velferdsstaten gjør oss til likestillingssinker

Harald Eia gir velferdsstaten skylden for den lave kvinneandelen i næringslivstoppen, og får delvis støtte fra likestillingsforskerne.

Annonse
Annonse
Annonse